WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі - Курсова робота

Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі - Курсова робота

Підготовка зразка озброєння до передачі розпочинається:

 • на підставі наказу командира військової частини „Про підготовку озброєння і техніки до передачі" в разі передачі його до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ) за нарядом служби РАО ОК або ГРАУ;

 • на підставі наказу командира військової частини „Про прийом і здачу посади начальника обслуги (командира взводу)" в разі передачі зразка озброєння відповідальною особою, яка здає посаду, іншій особі, яка приймає посаду;

 • на підставі наказу командира військової частини „Про передачу озброєння і техніки до іншого підрозділу" в разі передачі його до іншого підрозділу в межах військової частини.

Підготовка зразка озброєння до передачі за всіма випадками здійснюється у наступній послідовності:

 • перевіряється наявність експлуатаційно–технічних документів, повнота і правильність їх оформлення;

 • перевіряються комплекти поставок зразка, його складових систем, а також - відповідність заводських номерів складових частин тим, що вказані у формулярах і паспортах;

 • перевіряються комплекти ЗІП спеціальної частини і шасі;

 • перевіряється технічний стан спеціальної частини і засобу рухомості, встановлюється їх фактична категорія та фактична категорія зразка в цілому;

 • перевіряється наявність і цілісність елементів конструкції виробу;

 • результати всіх перевірок оформлюються актом технічного стану та додатками до нього.

Підготовка зразка озброєння буде вважатися повною, якщо виконані наступні заходи:

  1. Експлуатаційно–технічні документи перевірені - некомплект облікований в картках некомплекту.

  2. Дублікати облікових документів (формулярів, паспортів, відомостей ЗІП) виготовлені і підготовлені до реєстрації.

  3. Правильність заповнення формулярів і паспортів перевірено – поправки, доповнення і зміни внесені.

  4. Комплектність поставки та зав. № елементів перевірено – зміни внесені, некомплект облікований в картках некомплекту.

  5. Робочий бланк акту технічного стану підготовлений - реквізити та експлуатаційні показники занесені.

  6. Комплекти ЗІП спеціальної частини перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту (по службах і комплектах).

  7. Комплекти ЗІП засобу рухомості перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту.

  8. Виправдальні документи на некомплект категорійних елементів оформлені (по службах і комплектах).

  9. Виправдальні документи на некомплект некатегорійних елементів оформлені(по службах і комплектах).

  10. Відомості про наявність виправдальних документів внесені до карток некомплекту.

  11. Картки некомплекту повністю оформлені, підписані і зареєстровані (по службах і комплектах).

  12. Відсоткова наявність елементів в кожному комплекті встановлена.

  13. Технічний стан спеціальної частини перевірений – висновок зроблений, фактична категорія встановлена.

  14. Технічний стан засобу рухомості перевірений – висновок зроблений, фактична категорія встановлена.

  15. Наявність і цілісність елементів конструкції перевірено – некомплект облікований в картках некомплекту.

  16. Виправдальні документи на елементи конструкції, які відсутні або пошкоджені, оформлені.

  17. Робочий бланк акту технічного стану повністю заповнений.

  18. Операція передачі зразка оформлена актом технічного стану (додаток 1).

  19. Акт технічного стану, якщо за нормативними показниками та за фактичним технічним станом зразок озброєння відповідає ІІІ(третьої), IV(четвертій) або V(п'ятої) категоріям, підготовлений для оформлення операції зниження категорії зразка.

  20. Проведено щоденне технічне обслуговування виробу.

  21. Підготовлені звітні документи останнього номерного технічного обслуговування виробу, які підтверджують факт виконання або невиконання технологічних операцій, передбачених Інструкцією з ТО.

3.2 Висновки до розділу

В розділі розглянуті можливі варіанти підготовки зразка озброєння до передачі та підстави для цього, наданий перелік заходів, які повинна виконати особа, що готує зразок озброєння до передачі. Результатом виконання всіх заходів, що вказані, є акт технічного стану (додаток 1) з додатками.

Порядок оформлення акту технічного стану і додатків до нього розглянутий в першому розділі роботи.

ВИСНОВКИ

Матеріал, викладений в цій роботі, може бути практично використаний в якості методичних рекомендацій при прийомі СПУ 9П129 та при підготовці її до передачі за всіма можливими варіантами:

1. При прийомі СПУ:

  • з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

  • з бази озброєння ОК (ГРАУ) з метою доведення кількості і номенклатури озброєння до штатної потреби.

  • особою, яка приймає посаду начальника обслуги, у особи, яка здає посаду.

  • від іншої стартової батареї в межах ракетної бригади.

2. При підготовці СПУ до передачі:

  • до іншої військової частини або до бази озброєння ОК (ГРАУ).

  • від начальника обслуги, який здає посаду, іншій особі, яка приймає посаду начальника обслуги.

  • до іншого підрозділу в межах ракетної бригади.

В результаті виконання роботи:

 1. Визначена актуальність теми „Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі".

 2. Розглянуті варіанти прийому і передачі зразків РАО.

 3. Розглянутий перелік керівних документів, в яких викладені вказівки з окремих питань за темою, за якої проведене дослідження, проведений їх аналіз і виявлені протиріччя між вимогами цих керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.

 4. Розглянутий перелік і дана загальна характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з підготовки СПУ до передачі та її прийому, а також визначений порядок оформлення ними облікових операцій.

 5. Дана класифікація і характеристика експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129, запропонована методика їх прийому та обліку відсутніх документів.

 6. Запропонована методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів.

 7. запропонована методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129 та обліку відсутніх в них елементів;

 8. Запропонована методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П129 за розділами основного формуляра та експлуатаційних показників окремих складових систем за їх формулярами, проведений аналіз інформації про експлуатацію виробу та складений перелік виявлених недоліків, як додаток до акту технічного стану.

 9. Запропонована методика підготовки до проведення перевірок систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування.

 10. Визначений перелік інструкцій з технічного обслуговування і експлуатації складових частин СПУ, на підставі яких проводяться перевірки та послідовність їх проведення.

 11. Запропонована методика підготовки СПУ 9П129 до передачі.

 12. Розроблені алгоритми і операційні карти для проведення перевірок систем на функціонування.

 13. Складений варіант акту технічного стану, яким оформлюється операція прийому і передачі СПУ 9П129.

Таким чином, в результаті роботи розроблена методика, за допомогою якої може бути здійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати фактичний технічний стан і наявну комплектність цього виробу. Методичні рекомендації, які викладені в роботі, можуть бути використані і при прийомі інших зразків РАО.

Література

Керівні документи:

 1. Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №5).

 2. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Дополнение к приказу МО от 1979 г. №260).

 3. Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введене в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 ).

 4. Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі. (Введене в дію наказом МО України від 14.08.95 р. №201).

 5. Инструкция по категорированию РАВ. (Введена в дію наказом начальника ГРАУ від 13.09.85 р. №052).

 6. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1987 г. №056).

 7. Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Введена в дію наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).

 8. Нормы ресурсов и межремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №003).

 9. Експлуатаційно-технічні документи СПУ 9П129: комплект ЕТД СПУ 9П129 згідно відомості експлуатаційно-технічних документів.


 
 

Цікаве

Загрузка...