WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі - Курсова робота

Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі - Курсова робота

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ДИПЛОМНА РОБОТА

випускника військового двічі орденів Червоного Прапора інституту ракетних військ і артилерії

імені Богдана Хмельницького Сумського Державного університету

м. Суми

2005 р.

Військовий двічі орденів Червоного Прапора інститут

ракетних військ і артилерії імені Богдана

Хмельницького Сумського Державного університету

Кафедра

будови та експлуатації ракетно-артилерійського озброєння

Дипломна робота

(військове звання)

(прізвище)

(ім'я та по батькові)

Тема: Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі.

Керівник:

(посада, вчене звання, науковий ступінь)

(військове звання, прізвище, ініціали)

(підпис)

"____" ___________________ 2005р.

До захисту допускається

Начальник кафедри:

(вчена ступень, військове звання, прізвище, ініціали)

(підпис)

"____" __________________ 2005р.

ВІДГУК

керівника на дипломну роботу

__________________________________________________________

(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

Рецензент:___________________________________________________

(посада, в. звання, науковий ступінь фамілія та ініціали)

ВІЙСЬКОВИЙ ДВІЧІ ОРДЕНІВ ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

ІНСТИТУТ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК І АРТИЛЕРІЇ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

______________

„___" __________ 200__ р;

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

I. Тема дипломної роботи (задачі): Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі.

Закріплена наказом начальника інституту від "____" _____________ 200__ р. № _____.

II. Цільова настанова:

 1. Проаналізувати вимоги керівних документів щодо прийому-передачі зразків озброєння та виявити можливі протиріччя, які виникають при цьому.

 2. Визначити перелік облікових документів, яки застосовуються при оформленні операції з передачі і прийому СПУ, дати рекомендації щодо їх оформлення.

 3. Розробити методику прийому СПУ 9П129.

 4. Розробити методику підготовки СПУ 9П129 до передачі.

III. Основні питання та документи, що підлягають розробці під час виконання завдання:

 1. Акт технічного стану, який складається при передачі зразка озброєння, з додатками;

 2. Операційні карти проведення перевірок обладнання СПУ на функціонування

 3. Методичні рекомендації щодо прийому зразка озброєння.

IV. Вихідні дані до роботи та обмеження:

1. Організаційно-штатна належність: стартова батарея ракетної бригади.

2. Стан бойової готовності частини: постійна.

3. Місце знаходження підрозділу: пункт постійної дислокації.

4. Посада: начальник обслуги СПУ 9П129.

5. Укомплектованість зразка озброєння: - ЕТД: 70 – 80%;

- ЗІП: 50 – 70%.

6. Категорія технічного стану зразка озброєння:

- за обліком: II (друга).

- фактична: IV (четверта)

7. Міжремонтний термін експлуатації до КР закінчився;

8. Початок експлуатації виробу: 1981р.

V. До захисту подати (вказати обсяг дипломної роботи (задачі) і перелік основних документів, що подаються до захисту):

1. Пояснювальну записку (обсяг - 60...70 сторінок формату А4):

 • титульній аркуш;

 • відгук керівника на дипломну роботу;

 • рецензія на дипломну роботу;

 • завдання на дипломну роботу;

 • зміст дипломної роботи;

 • вступ;

 • основна частина (три (чотири) розділи з таблицями, схемами, графіками, діаграмами і т. і.);

 • висновки;

 • список літератури, що використовувалася;

 • додатки.

2.Ілюстративні матеріали: таблиці, схеми, графіки, діаграми і т. і., виконані на аркушах формату А1 або слайдах.

VI. Вимоги до оформлення дипломної роботи (задачі):

Усі матеріали, що входять до складу дипломної роботи (задачі) виконуються особисто курсантом. Оформлення здійснюється відповідно до правил та вимог ведення діловодства і вимог єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). Оптимальний обсяг дипломної роботи без додатків і списку літератури - близько 50...60 сторінок.

Усі сторінки дипломної роботи, а також схеми, таблиці і додатки мають бути пронумеровані, при цьому нумерація виконується наскрізною. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Текстуальна частина дипломної роботи повинна бути написана (надрукована) через два інтервали на аркушах формату А4 тільки на непарній сторінці. При цьому необхідно на аркушах залишати поля: зліва – 35, справа – не менш ніж 10 мм, зверху та знизу - 20 мм.

Креслення, графіки, рисунки, схеми, таблиці та інші ілюстративні матеріали як у тексті роботи, так і в додатках повинні виконуватися на аркушах формату А4, мати специфікації з умовними позначеннями, шрифтами і масштабами, а також повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів (ДЕСТ), наказів, керівництв та інших керівних документів Міністерства оборони України.

До списку літератури, що використовувалася, який має заголовок "Література", заносяться всі літературні джерела, на які є посилання в роботі.

Літературні джерела в списку наводяться в алфавітному порядку, при цьому спочатку вказуються статути, накази, керівництва, настанови, а потім підручники, навчальні посібники, статті тощо.

Для кожного літературного джерела вказуються прізвище автора (авторів) і ініціали, найменування видання, місто, назва видавництва і рік видання, загальна кількість сторінок.

У разі наявності більше одного додатка вони також повинні мати відповідну нумерацію (Додаток 1, Додаток 2) і назву, які подаються симетрично до тексту.

VII. Основна література, що рекомендується:

Керівні документи:

 1. Руководство по эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №5).

 2. Руководство по учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1. (Дополнение к приказу МО от 1979 г. №260).

 3. Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України. (Введене в дію наказом МО України від 21.06.94 р. №165 ).

 4. Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі. (Введене в дію наказом МО України від 14.08.95 р. №201).

 5. Инструкция по категорированию РАВ. (Введена в дію наказом начальника ГРАУ від 13.09.85 р. №052).

 6. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1987 г. №056).

 7. Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Введена в дію наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).

 8. Нормы ресурсов и межремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта. (Дополнение к приказу ГК СВ от 1988 г. №003).

Експлуатаційно-технічні документи СПУ 9П129:

Комплект ЕТД СПУ 9П129 згідно окремого переліку.

VIII. Терміни:

 • виконання дипломної роботи „___" ________________ 200__ р;

 • подання закінченої роботи керівнику „___" _____________ 200__ р;

 • подання роботи на рецензію „___" ________________ 200__ р;

Дата видачі завдання: „___" ________________ 200__ р.

Керівник: ________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

„___" ________________ 200__ р.

Завдання одержав: ______________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

„___" ________________ 200__ р.

План

Перелік умовних скорочень

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Аналіз вимог керівних документів і основні теоретичні положення

1.1 Аналіз вимог керівних документів

1.2 Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі

1.3 Висновки до розділу

РОЗДІЛ 2.Методика прийому СПУ 9П129

2.1 Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129


 
 

Цікаве