WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Методика прийому бойової машини 9А52 - Курсова робота

Методика прийому бойової машини 9А52 - Курсова робота

Вимоги "ТУ" стосуються озброєння, яке вилучається з військових частин що реформуються і передається на зберігання на бази озброєння. Зразки озброєння у цьому випадку переводяться до IV категорії, що відповідає потрібності проведення капітального ремонту без повернення.

 1. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей на новую технику. (Додаток до наказу ГК СВ від 1987 г. №056).

"Инструкция..." встановлює:

  1. вимоги до організації передачі РАО;

  2. порядок підготовки, прийому і передачі РАО;

  3. вимоги до зразків РАО, які підлягають передачі.

 1. Інструкція з організації передачі РАО у військах Північного оперативного командування. (Затверджена наказом Командувача військами Північного ОК від 28.04.99 р. №137).

"Інструкція..." складена на основі наказу МО від 1987 р. №056 і встановлює такі ж самі вимоги, що і "Инструкция...", яка ним введена, з деякими уточненнями.

 1. "Руководство по эксплуатации РАО". Часть 1. (Введено в дію наказом ГК СВ від 1988 р. №05).

Стосовно організації підготовки РАО до передачі "Руководство..." встановлює загальний порядок прийому і передачі справного і укомплектованого РАО.

Сукупність вимог цих документів дозволяє правильно провести документальне оформлення супроводжувальних і прийомних документів при прийомі і передачі тільки повністю справних ІІ категорії (при передачі для проведення капітального ремонту – IV категорії) і укомплектованих зразків РАО, але з зазначених вище причин (проблем, які пов'язані з відсутністю належного фінансування ремонтів та закупівлі ЗІП для поповнення відповідних комплектів) на сьогоднішній день виникли протиріччя між вимогами керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом і відповідною комплектністю.

Витяг із "Інструкції по організації передачі РАО в Сухопутних військах." (Введене в дію Додатком до наказу ГК СВ №х56 – 1987 р):

"ІІІ. Порядок підготовки, прийому і здачі РАО

Ст. 4. Зразки РАО що підлягають передачі повинні бути:

 1. Технічно справними.

 2. Повністю укомплектованими:

експлуатаційною документацією;

індивідуальним ЗІП;

груповими комплектами ЗІП.

Індивідуальні і групові комплекти ЗІП спецчастини повинні бути укомплектовані по всій номенклатурі елементів. Частковий некомплект однойменних елементів ЗІП і витратних матеріалів не повинен перевищувати 30%.

Засоби рухомості повинні бути укомплектовані:

 1. Освіженими шинами.

 2. АКБ, придатними до подальшої експлуатації.

 3. Повністю укомплектованими індивідуальними комплектами ЗІП.

 4. Іншими елементами з непростроченими термінами зберігання.

Комплектування озброєння і техніки автошинами, АКБ і іншими елементами з простроченими термінами зберігання КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Доукомплектування озброєння, що передається проводиться з ресурсів округу.

Ст. 5. На озброєнні і техніці силами здавальника і ремонтно-технічних підрозділів, що привертаються, повинне бути проведене технічне обслуговування №2 і поточний ремонт (при необхідності).

Базові автомобілі (машини) повинні бути піддані технічному обслуговуванню і ремонту відповідно до вимог керівних документів.

Засоби зв'язку, інженерне і хімічне майно озброєння і техніка повинні бути обслужені і відремонтовані відповідно до вимог ЄТД і керівних документів.

На зразках озброєння, що підлягають капітальному ремонту по спеціальній частині або базовій машині (для автомобільних засобів рухливості – капітальному або регламентованому ремонту), технічне обслуговування не проводиться. Дані зразки повинні бути підготовлені відповідно до керівних документів і технічних умов до відправки в капітальний ремонт.

Військова техніка, що вимагає ремонту на підприємствах військового округу, повинна бути відремонтована у здавальника.

Ст. 6. Якщо озброєння в окрузі-здавальнику знаходилося на поточному постачанні, ресурс до капітального ремонту не виробило, але по термінах експлуатації відпрацювало більше 50% ресурсу до капітального ремонту, а в окрузі, що отримує підлягає закладці в "НЗ", то воно відправляється в капітальний ремонт з округу-одержувача по планах ЦРАУ.

Призначені для поточного постачання озброєння і техніка, що не виробили встановлений ресурс до капітального ремонту, передаються технічно справними і комплектними. При неможливості повного укомплектовування озброєння і техніки до доповіді додаються обґрунтовані відомості некомплекту ЗІП, ЄТД і копії відповідей центральних постачальних органів про задоволення заявок.

Ст. 13. Озброєння і техніка не приймаються в наступних випадках:

 1. Якщо по технічному стану підлягають списанню.

 2. З простроченими термінами автомобільних шин, АКБ і інших елементів, на які ці терміни визначені керівними документами і ЄТД.

 3. Без індивідуальних комплектів ЗІП засобів рухливості, засобів зв'язку, агрегатів живлення, приладів ПХЗ і інших комплектуючих елементів, що мають згідно ЄТД індивідуальні ЗІП.

 4. За відсутності формулярів (паспортів або їх дублікатів).

Ст. 14. За наявності хоч би одного з вказаних в ст. 13 справжньої Інструкції недоліків озброєння і техніки, воно залишається в здаючому окрузі до їх усунення.

Рішення про подальше використання вказаного озброєння і техніки ухвалюється ГРАУ.

Вирішення цих протиріч передбачає стаття 40 "Руководства з обліку...", в який визначено, що " Вирішення цих протиріч передбачає стаття 40 "Руководства з обліку...", у який визначено, що "Некомплектне і несправне озброєння, техніка і майно приймаються тільки по спеціальному письмовому розпорядженню начальника вищестоящого органу управління відповідної служби". Проаналізуємо вимоги цієї статті.

Під начальником вищестоящого органа управління ми розуміємо начальника служби РАО Оперативного командування або начальника ГРАУ в залежності від того, яким з них виданий наряд на передачу озброєння.

Спеціальне письмове розпорядження (дозвіл) на прийом некомплектного (несправного) зразка озброєння, яке підлягає передачі за відповідним нарядом, являє собою офіційний документ наступного змісту (варіант):

Начальнику військового

Інституту артилерії

При Сумському ДУ

На вих. №5/ 39 від "25" січня 2003 р.

Майно, яке передано до ВІА від військової частини А1002 (м. Конотоп, Сумської області) за нарядом №35/2/21/32 від 18.01.2003 р., дозволяю прийняти в наявній комплектності та за фактичним технічним станом.

Командир військової частини А2674

полковник С.М. Корюковець

Вимоги керівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають передачі та прийому, єдині, незалежно від варіантів прийому і передачі та незалежно від того, переміщується зразок озброєння з однієї географічної точки до іншої або ні.

Особливостями при цьому є тільки підстави для передачі і прийому. Такими підставами є:

 1. Наряд органа постачання (Форма №200 "Руководства по учету...". Часть ІІІ) – для оформлення розпорядження на передачу-прийом озброєння з військової частини (бази озброєння) до іншої військової частини (бази озброєння).

 2. Накладна служби РАО військової частини (Форма №2 "Руководства по учету...". Часть І) – для оформлення передачі і прийому озброєння з підрозділу до іншого підрозділу військової частини.

 3. Наказ командира військової частини на прийом призначеною особою зразка (зразків) озброєння в обсязі прийому посади у іншої посадової особи.

За всіма випадками, які перелічені, озброєння передається разом з заповненими формулярами (паспортами) і оформленими актами технічного стану (Форма №12 "Руководства по учету...". Часть І), а крім того, в разі прийому РАО за нарядом (Форма №200) службою РАО військової частини-приймальника складається акт прийому (Форма №4 "Руководства по учету...").

В роботі розглядаються тільки ті форми облікових документів, які складаються посадовими особами рівня командир взводу (начальник обслуги БМ), командир СБАТР(начальник ВТіП).

Форми облікових документів, якими оформлюється прийом та передача РАО (рівень підрозділу):

1. Основний документ:

акт технічного стану (Форма №12 "Руководства по учету..." або додаток №4 "Керівництва з списання..."), форма дана в додатку 1.

2. Документ допоміжного характеру (додаток до акту технічного стану):

картка некомплекту (Форма №46 "Руководства по учету..."), форма дана в додатку 2.

3. Виправдальні документи:

акт зміни якісного стану (Форма №13 "Руководства по учету..."), форма дана в додатку 3;

акт списання (Форма №11 "Руководства по учету..."), форма дана в додатку 5.

Характеристика форм документів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовки її до передачі.

 1. Акт технічного стану (додаток 1) призначений для документального оформлення фактичного стану зразка озброєння при:

  1. Підготовці виробу до передачі.

  2. Переведенні виробу до нижчої категорії у разі необхідності проведення середнього (ІІІ категорія) або капітального (VІ категорія) ремонтів, а також – після закінчення гарантійного (ІІ категорія) або граничного (V категорія) терміну експлуатації.

  3. Переведення до вищої категорії (ІІ категорія) після проведення середнього або капітального ремонтів.

  4. Підтвердження категорії у разі необхідності.


 
 

Цікаве

Загрузка...