WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → " Метеорологічне забезпечення ударів РКЗВ ""Смерч""" - Курсова робота

" Метеорологічне забезпечення ударів РКЗВ ""Смерч""" - Курсова робота

Балістичне відхилення температури повітря є середньозваженою величиною. При його обчисленні враховується не тільки розподіл з висотою (у межах траєкторії) дійсних відхилень температури повітря, але і ступінь впливу цих відхилень на політ снаряда в різних частинах (шарах) траєкторії, котра характеризується "вагами" шарів. "Вага" шару є величиною відносної, що виражає частина (частку) повного відхилення снаряда, що приходиться на даний шар. Характер впливу метеорологічної величини на снаряд залежить від багатьох факторів. Однак головними є два: час перебування снаряда в даному шарі і зменшення щільності повітря з висотою. При невеликих висотах траєкторій превалює перший фактор, при високих траєкторіях - другої.

Від "ваг" шарів можна перейти до вагових функції. Графічне представлення вагових функцій зручно для оцінки впливу даної метеорологічної величини на політ снаряда на різних ділянках траєкторії і для порівняння різних "вагарень" функцій між собою.

На мал.2 представлені точні вагові функції rтt, що характеризують вплив температури повітря на політ снаряда при дальностях пуску 40000 і 50000 м. Закономірність зміни першої вагової функції (Дгц=40000м) свідчить, що "ваги" верхніх шарів траєкторії більше "ваги" нижніх шарів. Друга вагова функція ( Дгц=50000м) має вигин у протилежну сторону, отже, у цьому випадку "ваги" нижніх шарів траєкторії будуть більше "ваги" верхніх шарів.

Військовий метод визначення балістичного відхилення температури повітря передбачає заміну точної вагової функції наближеною ваговою функцією rнt . Наближені вагові функції звичайно складаються з двох-трьох прямолінійних відрізків. Заміна виробляється так, щоб площі, обмежені точною і наближеною вагарнями функціями, були б рівні по величині і протилежні за знаком. У цьому випадку помилка, що виникає внаслідок заміни точної вагової функції наближеної, будемо мінімально можливої.

Математичне вираження для обчислення балістичного відхилення температури повітря ΔТ має вид

(7)

де

Кіt - ваговий коефіцієнт і-го шару;

ΔtYi - середнє відхилення температури в шарі від поверхні землі до висоти Yi, ці значення беруться з бюлетеня "Метеосередний".

Для розрахунку вагових коефіцієнтів застосовується вираження

де βі - кут нахилу і-го відрізка наближеної вагової функції до осі абсцис.

Рис.2. Вагові функції, що характеризують вплив температури повітря в межах усієї траєкторії.

3.3 Заміна точної вагової функції наближеної

Розглянемо порядок розрахунку вагових коефіцієнтів. При заміні точної вагової функції наближеної, що складає з трьох відрізків (див.мал.21), координати крапки 1: r1=0,437, Y1=4700 м; крапки 2: r2=1,0, Y2=7050 м; крапки 3: r3=1,0, Y3=Ys=6807 м.

Застосовуючи вираження (8), одержимо

Аналогічним способом розраховані вагові коефіцієнти для інших дальностей пуску. Їхнє значення в залежності від дальності геодезичної до цілі Дгц зведені в таблиці вагових коефіцієнтів (додаток 2). У цій таблиці коефіцієнти К1t позначені величинами К7бюл, К2t - величинами К8бюл.

Значення висот Y1 i Y2 приведені в таблиці висот входу в бюлетень "Метеосередний" (додаток 1) у виді залежностей Y1=Y7=f(Дгц) та Y2=Y8=f(Дгц) .

Додаток 1 і 2 містять значення висот входу в бюлетень "Метеосередний" Yi і вагових коефіцієнтів Kiбюл тільки для дальностей 40000 до 55000 м. Зазначені величини для всіх дальностей пусків поміщені в Тимчасових таблицях стрільби 300-мм реактивними снарядами 9М55ДО, ВТС № 087 (1).

Математичне вираження для розрахунку балістичного відхилення температури повітря в межах повної траєкторії при варіанті заміни точної вагової функції наближеної, представлені на мал. 2, має вид

(9)

Послідовність визначення балістичного відхилення температури повітря в межах повної траєкторії ∆Т:

 1. По дальності, найближчої к дальності геодезичної до цілі Дгц , визначають по таблиці висот входу в бюлетень "Метеосередній" (додаток 1) висота входу в бюллетень Y7 та Y8 ; по таблиці вагових коефіцієнтів ( додаток 2) – коефіцієнті .

 2. По бюлетеню "Метеосередній" знаходять шляхом лінійної інтерполяції з округленням до 1оС середнє відхилення температури повітря ∆τY7 та ∆τY8 , відповідні шарам з висотами Y7 та Y8.

 3. По формулі (9) визначають значення ∆Т.

Приклад 2. Від метеостанції надійшов бюлетень "Метеосередній" :

"Метео 1112-12082-0090-50510-0252-104104-0451-094205-0851-084306-1251-064306-1651-074207-2051-084207-2451-094107-3051-104108-4000-104008-5000-104009-6000-093910-8000-113812-1000-123814-12-113815-14-103816-18-073915-22-053913-26-044012-30-044010-2727".

Визначити балістичне відхилення температури повітря в межах повної висоти траєкторії, якщо Дгц=54990 м.

Рішення:

 1. По додатку 1 знаходимо для Дгц=54990 м " 55000 м висоти Y7=1000 м та Y8=12600 м; по додатку 2 знаходимо коефіцієнти .

 2. По бюлетеню "Метео 1112" знаходимо для Y7=1000 м середне відхилення температури повітря ∆τY7=7oC, для Y8=12600 м ∆τY8=11oC.

 3. Визначаймо по формулі (9)

У функціонал управління дальністю вводять поправку на балістичне відхилення температури в межах АУТ. Точна вагова функція , яка характеризує вплив температури повітря на снаряд в межах АУТ, (дивись мал.3). Її аналіз вказує, що вплив температури повітря на снаряд в нижніх шарах АУТ більш, ніж у верхніх. Це пов'язано з тім що швидкість снаряда в нижніх шарах АУТ менш, але час прибування в нім відповідно більше, ніж в верхніх шарах. Точну вагову функцію заміняють наближеною , що складається з двох відрізків 0-1 і 1-2.При цьому варіанті заміни n=2; β1>0; Y1

Мал. 3. Заміна точної вагової функції впливу температури повітря у межах АУТ приближеної (r1=r2=1,0)

Вагові коефіцієнті дорівнюють :

Відповідно,

(10)

Такім чином, балістичне відхилення температури повітря в межах АУТ ∆Та дорівнює середньому відхиленню температури повітря в шарі від поверхні землі до висоти Y1. Висота Y1=f(Ya)=f(Дгц), вона позначена в додатку 1 величиною Y9.

Послідовність визначення балістичного відхилення температури повітря в межах АУТ:

 1. По дальності, найближче до геодезичній дальності до цілі Дгц , визначаємо з додатку 1 висотуY9.

 2. По висоті Y9 визначаємо з бюлетеня "Метеосередній" і приймаємо його в якості ∆Ta

Приклад 3. В умовах приклада 2 визначить ∆Ta.

Рішення:

 1. З додатку 1 знаходимо для Дгц=54990 м "55000 м Y9=1450 м.

 2. З бюлетеня "Метео 1112" визначаємо для Y9=1450 м ∆τY9=7oC.

 3. ∆Tα=∆τY9=7oC.

3.4 Визначення балістичного вітру в межах пасивного ділянки траєкторії снаряда

Балістичний вітер в межах ПУТ є вирахуваний однаковий на всіх висотах в межах ПУТ вітер, якій викликає таке ж відхилення снаряду по дальності і напрямку, як і перемінний з висотою дійсний (реальний) вітер в межах ПУТ.

Балістичний вітер в межах ПУТ розраховують як і балістичне відхилення температури повітря, як средневиваженою величину з урахуванням вагових коефіцієнтів шарів траєкторії.

Вплив подовжнього Wx і бокового Wz вітру на політ снаряду в межах ПУТ розрізняються незначно. У зв'язку з цім і вагові функції подовжнього і бокового вітру мають незначні відмінності і при визначенні слагающих балістичного вітру в межах ПУТ можуть бути осереднені.

Точні вагові функції подовжнього (бокового) вітру заміняються наближеними. При їх заміні керуються рекомендаціями, викладеними раніше.

При варіанті заміни точної вагової функції наближеної , представленому на малюнку 4,

n=3; β1>0; β2>0; β3=180o; Υ1<<Υs; Υ2>Υs; Υ3=Υs.

При такої апроксимації, використовуючи вираження (8), здобудемо формули для обчислення вагових коефіцієнтів:

Формули для визначення подовжньої і бокової слагаючей балістичного вітру в межах ПУТ при цьому мають вид:

, (11)

де Wx(z)Y1 - подовжня (бокова) слагаюча середнього вітру у межах шару 0...Y1 ;


 
 

Цікаве

Загрузка...