WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → " Метеорологічне забезпечення ударів РКЗВ ""Смерч""" - Курсова робота

" Метеорологічне забезпечення ударів РКЗВ ""Смерч""" - Курсова робота

Таблиця 1.

Поправочні коефіцієнти для розрахунку виправлень у приціл і напрямок

Д,

км

Поправочні коефіцієнти для розрахунку виправлень

у приціл

у напрямок

ΔПwax,

м

мс

ΔПwnx

м

мс

ΔПwex

м

мс

ΔПн,

м

мм.рт.ст.

ΔПт,

м

оС

ΔZwaz,

м

мс

ΔZwnz,

м

мс

ΔZwez,

м

мс

30

40

50

60

70

76

46

49

59

68

22

16

48

56

55

70

41

35

42

52

49

45

62

78

90

60

34

14

16

53

15

22

30

39

47

11

26

36

42

43

56

42

37

40

45

Аналіз даних табл.1. показує, що вплив подовжнього вітру на АДТ, ПДТ і на ділянці польоту бойових елементів приблизно однаково, за винятком дуальностей пуску від 30 до 40 км, де вплив вітру на ПДТ в 2-2,5 рази менше в порівнянні з його впливом у межах АДТ і на ділянці польоту бойових елементів. Вплив бічного вітру в межах АДТ і ПДТ ідентично на всіх дальностях пусків а на ділянці польоту бойових елементів воно в 2-3 рази перевершує вплив на АДТ і ПДТ тільки на дальностях 30-40 км. Таким чином, аналіз впливу вітру на рух снаряду на АДТ і ПДТ і на знос бойових елементів дозволяє зробити висновок про необхідність рівноточного визначення й обліку вітру на цих трьох ділянках траєкторії. Ці ж дані дозволяють говорити про можливість обліку вітру в межах усієї траєкторії, без поділу її на окремі ділянки. Це дозволило б скоротити кількість метеорологічних величин, що обчислюються, і спростити систему метеорологічних виправлень.

Вплив температури повітря порівнянна з впливом вітру, за винятком середніх дальністях пуску 50-60 км, де воно менше в 2-4 рази.

Поправочні коефіцієнти на відхилення наземного тиску зростають зі збільшенням дальності пуску, вони перевершують коефіцієнти на вітер і температуру повітря при пусках на дальності, що перевищують 50 км.

Величини поправочних коефіцієнтів ΔПнн, ΔПтт,ΔПтн не є ті що визначають, вони значно менше величин поправочних коефіцієнтів ΔПн, ΔПт і з цієї причини тут не приводяться і не обговорюються.

Таким чином, аналіз величин поправочних коефіцієнтів дозволяє зробити вивід про необхідність визначення вітру, тиску атмосфери і температури повітря з точністю, що відповідає вимогам розрахунку установок для пуску снарядів способом повної підготовки.

Про важливість метеорологічної підготовки свідчать також дані табл.2, у якій приведені відхилення снаряда через неврахування впливу метеорологічних величин.

З табл.2 випливає, що при неврахуванні відхилень реальних метеорологічних величин від табличних відхилень снарядів від розрахункової табличної крапки падіння досягають кілька сотень метрів. Цілком очевидно, що при таких відхиленнях снарядів вогнева задача може виявитися невиконаною. Варто помітити, що відхилення метеорологічних величин від табличних можуть перевищити значення, приведені в табл. 2. Отже і відхилення снарядів перевищать величини, зазначені в табл.2.

Таблиця 2

Можливі відхилення снарядів по дальності і напрямку при значеннях визначених метеоумовах .

Д,

км

По дальності, м

По напрямку, м

wax=15

мс

wnx=20

мс

wex=15

мс

ΔНо=20

мм.рт.ст.

ΔТ=20оС

waz=15

мс

wnz=20мс

wez=15

мс

30

40

50

60

70

1140

690

735

885

1020

440

320

960

1120

1100

1050

615

525

630

780

980

900

1240

1560

1800

1200

680

280

320

1060

225

330

450

585

705

220

520

720

840

860

840

630

555

500

675

Таким чином, дані табл. 1 і 2 підтверджують необхідність проведення у вогневих підрозділах заходів щодо здійснення метеорологічній підготовці пусків снарядів РКЗВ "Смерч" з точністю, що відповідає вимогам визначення установок для пусків снарядів способом повної підготовки. При цьому головним змістом метеорологічної підготовки у вогневому підрозділі є визначення метеорологічних умов, що враховуються при визначенні установок для пусків снарядів.

Пуски снарядів РКЗВ "Смерч" забороняються без повного обліку всіх умов, у тому числі і метеорологічних.

3. Основи військових методів визначення метеорологічних умов

Як уже відзначалося вище, до метеорологічних умов, що враховується при визначенні установок для пуску снарядів 9М55К с допомогою Таблиць стрільби, відносяться:

відхилення наземного тиску атмосфери на висоті стартової позиції - ΔНо;

балістичне відхилення температури повітря в межах повної траєкторії - ΔТ;

балістичне відхилення температури повітря в межах АДТ - ΔТа;

подовжня і бічна слагаючие балістичного вітру в межах ПДТ –Wnx, Wnz;

подовжня і бічна слагаючие балістичного вітру на ділянці польоту бойових елементів Wеx, Wеz;

подовжня і бічна слагающие балістичного вітру в межах АДТ .Wаx, Wаz.

Усі перераховані метеорологічні величини обчислюють за даними бюлетеня "Метеосередний".

3.1 Визначення відхилення наземного тиску атмосфери на висоті стартової позиції

Відхилення наземного тиску на висоті стартової позиції ΔНо визначають методом барометричної ступіні. Сутність методу укладають у тім, що перевищення стартової позиції над позицією метеорологічної станції переводять за допомогою барометричної ступіні в одиниці тиску ( у мм рт.ст.) і у виді виправлення додають до відхилення наземного тиску на висоті метеостанції ΔНм, тобто

(5)

де hм (hс.п) висота метеостанції (стартової позиції) над рівнем моря, м;

Б - барометрична ступінь, м/мм рт.ст.

Барометричною ступінню називають висоту, на яку необхідно піднятися (опуститися), щоб тиск атмосфери зменшилося (збільшилося0 на 1 мм рт.ст.

Барометричну ступінь обчислюють по формулі

, (6)

де Δtм - відхилення наземної віртуальної температури повітря на рівні метеостанції, 0 С.;

ΔНм - відхилення наземного тиску атмосфери на висоті метеостанції, мм рт.ст.

По формулі (6) заздалегідь розраховують таблицю барометричних ступіней (табл.3), по якій і визначають їх значення.

Барометрична ступінь виражає лінійний закон зміни тиску з висотою. Тому даний метод має обмеження на його застосування. Товщина шаруючи приведення тиску з одного рівня на іншій не повинна перевищувати + 500м.

Приклад 1. Визначити відхилення наземного тиску атмосфери на висоті стартової позиції 150 м по бюлетені МЕТЕО 1112-12082-0090-50510-...

Рішення:

3.2 Визначення балістичного відхилення температури повітря в межах повної траєкторії і в межах активного ділянки траєкторії

Балістичним відхиленням температури повітря в межах повної траєкторії називається таке розраховане однакове на усіх висотах у межах усієї траєкторії відхилення температури повітря від її табличного розподілу, що викликає таке ж відхилення крапки падіння снаряда по дальності, як і перемінні з висотою дійсні (реальні) відхилення температури повітря в межах усієї траєкторії.


 
 

Цікаве

Загрузка...