WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Ядерні аварії - Реферат

Ядерні аварії - Реферат

Характеристика аварій ядерних реакторів.

Характеристика аварій ядерних реакторів

У галузі радіаційної безпеки для позначення випадків, що пов'язані з переопроміненням людей, застосовуються два терміни: радіаційна і радіаційно-ядерна аварія.

Радіаційна аварія - це будь-яка незапланована подія на будь-якому об'єкті з радіаційною чи радіаційно-ядерною технологією, якщо при виникненні її виконуються дві необхідні і достатні умови:

- втрата контролю над джерелом;

- реальне (або потенційне) опромінення людей, пов'язане з втратою контролю над джерелом.

Основними причинами радіаційних аварій є порушення технологічних регламентів і санітарних правил роботи з джерелами іонізуючих випромінювань.

Радіаційно-ядерна аварія є більш вузьким поняттям - це будь-яка незапланована подія на об'єкті з радіаційно-ядерною технологією, яка відбувається з одночасною втратою контролю над ланцюговою ядерною реакцією і виникненням реальної чи потенціальної загрози самочинної ланцюгової реакції.

Найбільш вірогідними причинами виникнення ядерних аварій є нехтування та порушення правил ядерної і радіаційної безпеки при монтажі, наладці, випробуваннях ядерних реакторів, зарядках і перезарядках активних зон, транспортуванні та зберіганні свіжого і відпрацьованого ядерного палива та деяких інших операціях.

Класифікація аварій ядерних реакторів. За імовірністю виникнення і наслідками аварії ядерних реакторів поділяться на проектні і запроектні. Проектні аварії - це передбачені ситуації, що відносно легко усуваються і не супроводжуються значним переопроміненням персоналу і окремих груп населення. Запроектні аварії, наприклад, ті, що приводять до повного розплавлення ядерного палива, можуть приводити до переопромінення персоналу та населення і значного забруднення навколишнього середовища.

За масштабами розповсюдження радіонуклідів прийнято розрізняти два типи аварій: промислову і комунальну. При промисловій радіаційній аварії радіаційні наслідки обмежені робочим приміщенням та територією об'єкту відповідно, і радіаційному впливу піддається, як правило, персонал ядерного об'єкту. Комунальна аварія характеризується розповсюдженням радіонуклідів за межі території об'єкту, що потребує проведення заходів з захисту не тільки персоналу, але і населення (табл.16.13).

Таблиця 16.13

Класифікація аварій ядерних реакторів АЕС за масштабністю радіоактивних викидів.

№ п/п

Тип аварії

Дія радіаційних факторів

Суб'єкт радіаційного захисту

1.

Промислова

В межах території виробничих приміщень і промислового майданчика об'єкту

Персоналу об'єкту

2.

Комунальна

Розповсюджується за межі промислового майданчику та санітарно-захисної зони об'єкту

Персоналу об'єкту та населення

2.1

Локальна

Комунальна радіаційна аварія, якщо в зоні аварії проживає населення чисельністю до 10 тис. чоловік

Персоналу об'єкту та населення

2.2

Регіональна

Комунальна радіаційна аварія, зона якої поширюється на адміністративно-територіальну одиницю з чисельністю >10 тис. чол.

Персоналу об'єкту та населення

2.3

Глобальна

Комунальна радіаційна аварія, під вплив якої підпадає значна частина або вся територія країни та її населення

Персоналу об'єкту та населення

2.4

Транскордонна

Це така глобальна радіаційна аварія, коли зона аварії поширюється за межі державних кордонів країни, в якій вона відбулася

Персоналу об'єкту та населення

Для оцінки ситуацій, що можуть виникати при експлуатації ядерних реакторів, в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, застосовується Міжнародна шкала подій на АЕС, котра була розроблена спеціалистами Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ). Суть цієї шкали полягає в тому, що за наслідками для оточуючого середовища (величина радіоактивного викиду по йоду-131) і населення (доза опрмінення), а також для ядерного реактора і персоналу станції всі події на АЕС поділяються на 7 класів: І-й - незначна подія; 2-й - подія середньої тяжкості; 3-й - серйозна подія; 4-й - аварія в межах АЕС; 5-й - аварія з ризиком для оточуючого середовища; 6-й - тяжка аварія і 7-й - глобальна аварія.

Події І-го і 2-го класу не призводять до переопромінення як персоналу станції, так і населення. Події 3-го класу супроводжуються переопроміненням тільки персоналу станції, а події від 4-го до 7-го класу викликають переопромінення як персоналу станції, так і населення. За цією шкалою аварія на Чорнобильській АЕС відноситься до 7-го класу подій.

Характеристика фаз (етапів) розвитку ядерної аварії

Всім добре відомо, що будь-яка аварія складається з низки подій, які розвиваються за певний проміжок часу. У світовій практиці прийнято виділяти декілька періодів у розвитку ядерної аварії, які в публікаціях різних міжнародних організацій називаються по-різному, але суть подій при цьому не змінюється (табл.16.14).

Таблиця 16.14

Характеристика розвитку ядерних аварій на АЕС за часом

Фази аварії

/ВООЗ, 1981/

Етапи аварії

/МКРЗ, 1984/

Фази аварії

/МАГАТЕ, 1988/

Рання фаза Ранній етап Рання фаза

Охоплює період від моменту загрози викиду до перших декількох годин після початку аварії.

Проміжна фаза Проміжний етап Середня фаза

Охоплює період від перших кількох годин до кількох діб після початку аварії. Припускається, що більша частина викиду вже відбулася і що радіоактивні речовини головним чином вже осіли на поверхні грунту.

Пізня фаза Відновлюючий етап Пізня фаза

Може тривати довго. Характеризується поступовою відміною заходів захисту, що були введені раніше, і прийняттям рішень, пов'язаних з поверненням до звичайного способу життя та діяльності.

Норми радіаційної безпеки України від 1997 року пропонують градацію подій у післяаварійний період.

Перша фаза аварії (рання або гостра) це фаза комунальної аварії тривалістю від декількох годин до одного - двох місяців після початку аварії, яка включає наступні події:

а) газо-аерозольні викиди і рідинні скиди радіоактивного матеріалу із аварійного джерела;

б) процеси повітряного переносу та інтенсивної міграції радіонуклідів;

в) радіоактивні опади і формування радіоактивного сліду.

В період ранньої фази аварії при наявності значних викидів радіоізотопів йоду виділяють йодний період аварії, на протязі якого існує серйозна загроза надходження в організм людини цих радіонуклідів інгаляційно та з продуктами харчування і, як наслідок, опромінення щитовидної залози, особливо у дітей.

Усі види втручань в період ранньої фази носять терміновий характер.

Друга фаза аварії - середня або стабілізаційна фаза комунальної аварії, яка починається через один-два місяці і завершується через 1-2 роки після початку радіаційної аварії, на якій відсутні (із-за радіоактивного розпаду) короткоживучі осколочні радіоізотопи телуру, йоду, барію і лантану, але у формуванні гамма-поля зростає роль цирконію (95Zr), ніобію (95Nb), ізотопів рутенію (103Ru, 106Ru), цезію, (134Cs, 136Cs, 137Cs). Основними джерелами внутрішнього опромінення на середній фазі аварії є радіоізотопи цезію (134Cs, 136Cs, 137Cs), і стронцію (89Sr, 90Sr), які надходять з продуктами харчування, виробленими на радіоактивно забруднених територіях.


 
 

Цікаве

Загрузка...