WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Ядерні аварії - Реферат

Ядерні аварії - Реферат

У ліквідаторів основними видами радіаційного впливу було короткочасове та пролонговане (фракціоноване) зовнішнє (загальне і контактне), внутрішнє та поєднане опромінювання, а у евакуйованого населення - короткочасове зовнішнє (загальне і контактне), внутрішнє та поєднане опромінення.

Опромінення мешканців радіаційно забруднених територій. В Україні на початок 1995 року до радіаційно забруднених територій було віднесено 12 областей (72 адміністративних района) з понад 2 тис. населених пунктів, де мешкає біля 2.4 млн. чол.

Хоча дози опромінення цього контингенту значно нижчі тих, які отримані розглянутими вище контингентами, проте вони коливаються в значно більших межах - від доз, що створюються природним радіаційним фоном, до декількох мЗв на рік.

Основу радіаційного впливу на організм (70-90% сумарної дози) складає внутрішнє опромінення зумовлене вживанням харчових продуктів з підвищеним вмістом радіонуклідів.

Характеристика вогнищ ураження при аваріях

ядерних реакторів

При аварії ядерних реакторів виникають вогнища радіоактивного ураження.

Вогнище радіоактивного ураження складається із зони аварії, яка являє собою ділянку території, де безпосередньо знаходиться зруйнований реактор та інші споруди, що зазнали пошкоджень від аварії і зон радіоактивного зараження місцевості (табл. 16.20).

Таблиця 16.20

Характеристика зон радіоактивного зараження місцевості

при аваріях ядерних реакторів АЕС

Найменування зони

Індекс зони

Доза випромінювання за 1-й рік після аварії, рад

Потужність дози випр. через 1 год. після аварії рад/год

на зовніш-

ній межі

на внутріш-

ній межі

всередині зони

на зовніш-

ній межі

на внутріш-

ній межі

Радіаційної небезпеки

Помірного зараження

Сильного зараження

Небезпечного зараження

Надзвичайно небезпечного зараження

М

А

Б

В

Г

5

50

500

1500

5000

50

500

1500

5000

16

160

866

2740

9000

0.014

0.140

1.4

4.2

14

0.140

1.4

4.2

14

У межах зони "М" доцільно обмежене перебування особового складу, який не залучають безпосередньо до робіт з ліквідації наслідків радіаційної аварії.

При ліквідації наслідків аварії у всіх зонах виконуються основні заходи: радіаційний і дозиметричний контроль, захист органів дихання, профілактичне прийняття препаратів, які містять йод, санітарна обробка, дезактивація обмундирування, техніки.

У межах зони "А" необхідно намагатися до скорочення перебування особового складу на відкритій місцевості, доцільно здійснювати у броньованій техніці, особовий склад повинен застосовувати засоби захисту органів дихання та шкіри.

У зоні сильного радіоактивного зараження (зона "Б") особовий склад повинен діяти у броньованих об'єктах чи розміщатися в захисних спорудах.

У зоні небезпечного радіоактивного зараження (зона "В") дії ведуться тільки в сильно захищених броньованих об'єктах, час перебування особового складу в зоні обмежений декілька годинами. Аварійні та рятувальні роботи необхідно проводити із залученням радіаційно-стійкої спеціальної техніки.

У зоні надзвичайно небезпечного радіоактивного зараження (зона "Г") не слід допускати навіть короткочасного перебування особового складу.

Оцінка радіаційної обстановки при аварії на АЕС

Радіоактивні продукти, які визначають радіаційну обстановку в районі розміщення АЕС і в зонах радіоактивного зараження, чинять певний вплив на особовий склад, режим проживання населення і проведення аварійно-рятувальних робіт.

Оцінка радіаційної обстановки здійснюється з метою визначення впливу радіоактивного зараження місцевості (атмосфери) на особовий склад чи обгрунтування оптимальних режимів його діяльності.

Завдання, які вирішуються під час оцінки

радіаційної обстановки

При оцінці радіаційної обстановки вирішуються слідуючі завдання:

визначення дози опромінювання при дії (розсташуванні) на зараженій місцевості;

визначення дози опромінення при подоланні зон радіоактивного зараження;

визначення допустимого терміну перебування на зараженій місцевості;

визначення допустимого часу початку входу (початок дій) на зараженій місцевості;

визначення допустимого часу подолання заражених ділянок маршруту руху.

При вирішенні завдань з оцінки адіаційної обстановки оцінюють наслідки радіаційних уражень в таких трьох напрямках:

радіаційні втрати особового складу в результаті зовнішнього опромінення (від хмари, яка проходить і зараженої місцевості);

радіаційні втрати в результаті аплікації зараженого обмундирування;

радіаційні втрати в результаті комбінованої дії радіоактивних речовин (зовнішнє опромінення і внутрішнє надходження).

Для рішення завдань з радіаційної обстановки необхідно зібрати вихідні дані.

Вихідні дані за параметрами радіоактивного зараження атмосфери і місцевості при аваріях реакторів АЕС типу РВПК-1000 і ВВЕР-1000 характеризується слідуючим:

- миттєвим викидом частини радіоактивних продуктів в момент руйнування корпусу реактора і подальше їх витікання протягом 10 діб;

- частка радіоактивних продуктів, які надходять в атмосферу при миттєвому викиді і подальшим їх витіканням, відповідно 25% і 75% для РВМК-1000 та 75% і 25% - для ВВЕР-1000 (відсоток від загальної активності радіоактивних продуктів, викинутих із реактора);

- висота центру миттєвого викиду і розповсюдження активної хмари 1 км, а радіоактивного потоку, який формується при витіканні продуктів із реактора - 200 м.

Організація надання медичної допомоги при радіаційних аваріях

Надання медичної допомоги особам, які потерпіли при радіаційних аваріях включає: долікарську допомогу; лікарську медичну допомогу; кваліфіковане (спеціалізоване) медичне обстеження і лікування в повному обсязі у гострий період; подальше динамічне медичне спостереження в окремі терміни після аварії; проведення загальних і спеціальних лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів; військово-лікарську експертизу.

Медичному обстеженню підлягають потерпілі при опроміненні в дозах, які перевищують:

0,25 Гр (25 рад) загального одноразового зовнішнього рівномірного чи нерівномірного опромінення;

1,5-3,0 Гр (150-300 рад) локального одноразового опромінення;

при перевищенні річного гранично-допустимого надходження радіонуклідів у короткий час.

Медичне обстеження і медичне спостереження можуть проводитись як у стаціонарі, так і амбулаторно. При дозах, які не перевищують 0,5 Гр загального зовнішнього опромінення чи 3 Гр локального опромінення, медичне обстеження проводиться, як правило в амбулаторних умовах.

Долікарська і лікарська допомога надається потерпілим при гострому отруєнні радіонуклідами і одноразовому зовнішньому опроміненні в дозах, які перевищують 1 Гр загального і 10 Гр локального опромінення. Потерпілий з ознаками гострої променевої хвороби через 1-3 години госпіталізується для проведення медичного обстеження і лікування в повному обсязі. Таким потерпілим допомога надається на етапі кваліфікованої чи спеціалізованої медичної допомоги, в залежності від ступеня важкості ураження.

Література

  1. Военная токсикология, радиология и медицинская защита: Учебник / Под ред. Н.В.Саватеева – Л.: ВМА им. С.М. Кирова, 1987. - С.114-127.

2. Отравляющие вещества / Под ред. В.Н. Александрова, В.И.Емельянова - М.: Воениздат, 1990. – С. 178-186.

3. Инструкция по этапному лечению пораженных с боевой терапевтической патологией. - М.: Воениздат, 1989. – 108 с.

4. Руководство по токсикологии отравляющих веществ / Под ред. А.И.Черкеса.- К.: Здоров'я, 1964. - С.325-350.

5. Медичні аспекти хімічної зброї: Навчальний посібник для слухачів УВМА та студентів вищих медичних навчальних закладів - К.: УВМА, 2003. – 102 с.

6. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист: Підручник / За ред. Ю.М.Скалецького, І.Р. Мисули - Тернопіль: Укрмедкнига. - 2003 р. – 362 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...