WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Ядерна зброя - Реферат

Ядерна зброя - Реферат

При висотному ядерному вибухсі дія на особливий склад військ та населення таких уражаючих факторів, як ударна хвиля, іонізуюче випромінювання і радіоактивне забруднення місцевості, практично виключені.

Повітряним називається вибух, який здійснюється на висоті декількох кілометрів від поверхні землі, тобто в межах тропосфери, але при цьому світлова куля не дотикається до поверхні землі. Повітряні вибухи, у свою чергу, поділяються на високі (відбуваються у верхніх шарах тропосфери) та низькі (відбуваються у нижніх шарах тропосфери).

Наземним називається вибух, який здійснюється над землею, коли світлова зона дотикається до неї і, як правило, має форму півкулі, що лежить основою на поверхні землі. При наземному ядерному вибуху велика кількість грунту диспергується і втягується повітряними течіями у хмару, змішуючись з радіоактивними продуктами ядерного вибуху. Утворений таким чином радіоактивний пил, осідаючи на поверхню землі, створює сильне радіоактивне зараження місцевості як у самому районі ядерного вибуху, так і на сліді радіоактивної хмари.

Уражаюча дія повітряної ударної хвилі, світлового та початкового іонізуючого випромінювань поширюються на трохи менші відстані, ніж при повітряному вибуху. Але при наземному вибусі утворюється сейсмічна хвиля, котра призводить до руйнувань найбільш міцних споруд у зоні вибуху.

Підземним називається вибух, який здійчнюється під землею на будь-якій глибині від її поверхні. При цьому слід розрізняти експериментальні і бойові підземні ядерні вибухи. Експериментальні підземні ядерні вибухи проводять у спеціальних шахтах на таких глибинах, при яких не відбувається викиду радіоактивних продуктів у відкритий простір.

Уражаючі фактори бойового підземного вибуху такі ж, як і при наземному вибуху, але більш слабкіші повітряна ударна хвиля, світлове та поникаюче випромінення і більш потужніші сейсмічні хвилі у грунті та сильніше радіоактивне зараження як у районі вибуху, так і на сліді радіоактивної хмари.

Надводним називається вибух, під час якого світлова зона торкається поверхні води.

Таблиця 15.1

Порівняльна оцінка впливу уражаючих факторів різних видів

в залежності від виду ядерного вибуху

Вид вибуху

Повітряна ударна хвиля

Сейсмі-

чна хвиля у грунті

Ударна хвиля

Повер-хневі хвилі

Світло-

ве випро

мінювання

Прони-

каюча радіація

Радіоак-

тивне зараже-

ння

Косміч-ний

-

-

-

-

Сильне

-

-

Висот-ний

Слабка

-

-

-

Сильне

-

-

Повітря-ний

Сильна

Слабка

-

-

Сильне

Сильна

Незнач-не

Назем-ний

Сильна

Сильна

-

-

Значне

Значна

Сильне

Підзем-ний

Залежить від глибини

Сильна

-

-

Залежить від глибини

Залежить від

глибини

Сильне

Навод-ний

Сильна

Слабка

Сильна

Сильні

Сильне

-

Сильне

Підвод-ний

Залежить від глибини

Слабка

Сильна

Сильні

Залежить від глибини

Залежить від

глибини

Сильне

Факторами ураження цього вибуху є ударна хвиля, а також хвилі, що утворюються на поверхні води. Дія світлового випромінювання і проникаючої радіації значно послаблюється екрануванням великої маси водяної пари. Сильне радіоактивне зараження води відбувається як у районі вибуху, так і в напрямі руху його хмари.

Підводним називається вибух під водою. Під час цього вибуху утворюється порожнистий водяний стовп (султан) з великою хмарою у верхній частині, яка складається з радіоактивної пари і газів. У результаті осідання водяного стовпа утворюється базисна хвиля. Основними факторами ураження є підводна хвиля, яка становить небезпеку для надводних кораблів і підводних човнів та різних споруд. Світлове випромінювання і проникаючу радіацію майже повністю поглинають товща води і водяна пара: спостерігається сильне радіоактивне зараження води, кораблів та берегової смуги.

Характеристика уражаючих факторів ядерного вибуху

Основними уражаючими факторами ядерного вибуху, що зумовлюють санітарні втрати серед особового складу військ та населення є: ударна хвиля у повітрі, сейсмічні хвилі у воді, поверхневі гравітаційні хвилі, світлове випромінювання, проникаюча радіація під час вибуху, радіоактивне зараження місцевості, електромагнітний імпульс, психічна дія ядерного вибуху.

Ударна хвиля являє собою зону сильного стиску повітря, що поширюється в усі сторони від центру вибуху з великою швидкістю. За зоною стиску утворюється розрідження, в якому тиск повітря нижчий від атмосферного. Зона розрідження поширюється у зворотньому напрямку (до центру вибуху) від зони стиску.

Поблизу центру вибуху швидкість переміщення ударної хвилі в декілька разів перевищує швидкість розповсюдження звуку у повітрі, але з віддаленням від центру вибуху швидкість її руху поступово зменшується.

Ударна хвиля призводить до руйнування і пошкодження бойової техніки, будівель та інших споруд, а також до механічних травм серед особового складу військ і населення.

Сила дії ударної хвилі залежить від надлишкового тиску на фронті її, яка вимірюється кількістю кілограм-сил, припадаючих на 1 см2 поверхні (кгс/см2), або в паскалях (Па): 1 Па = 0,00001 кгс/см2, 1 кгс/см2 = 100 кПа.

Рівень уражаючої дії ударної хвилі знаходиться в прямій залежності від таких її параметрів, як:

надлишковий (понадатмосферний) тиск у фронті ударної хвилі

(DРф);

швидкість переміщення фронту ударної хвилі (U);

швидкісний тиск, що утворюється рухом повітря у самій ударній хвилі (DРшв);

тривалість дії фази підвищеного тиску повітря (+) та інших.

Прихід ударної хвилі супроводжується потужним громоподібним звуком, який чути на відстані багатьох десятків кілометрів.

Ударна хвиля, миттєво обтікаючи все тіло людини з усіх сторін, призводить до сильного його стискання, внаслідок чого виникає компресійна травма, проявом якої є пошкодження органів грудної клітини та живота (легенів, шлунку, кишечника, нирок, сечового міхура та ін.).

Швидкісний тиск повітря в момент підходу ударної хвилі створює дуже сильний фронтальний удар, який відчувається людиною як удар твердим предметом. Під впливом цього удару в тілі людини виникає гідродинамічна хвиля, яка призводить до розриву судин і порожнистих органів.

В залежності від величини надлишкового тиску ураження незахищених людей ударною хвилею поділяються на чотири ступені тяжкості: легкі, середні, важкі та дуже важкі з великим процентом смертності (таблиця 15.2).

Таблиця 15. 2

Ступінь ураження незахищених людей ударною хвилею ядерного вибуху

Ураження

Клінічні прояви

Надлишковий тиск в ударній хвилі, кПа

Легкі

Загальна легка контузія, тимчасове порушення слуху, забиті місця різних ділянок тілі, вивихи суглобів

20-30

Середні

Більш тяжка контузія, пошкодження барабанних перепонок та внутрішніх органів, кровотечі з носа і вух, вивихи суглобів, переломи кісток

30-50

Тяжкі

Сильна контузія та значне пошкодження внутрішніх органів, кровотечі з носа і вух, вивихи суглобів, чисельні переломи

50-100

Дуже важкі

Важкі пошкодження, які, як правило, не сумісни з життям

більше 100

В залежності від виду вибуху та властивостей середовища, в якому він відбувається, окрім розглянутих вище уражаючих факторів можливі і інші, до яких відносяться сейсмічні хвилі у грунті, ударні хвилі у воді та поверхневі гравітаційні хвилі.

Сейсмічні хвилі виникають при утворенні зони сильного стиску у грунті, що має місце при наземних і підземних ядерних вибухах.

Поширюючись в усі сторони від центру вибуху, сейсмічні хвилі призводять до руйнування і пошкодження підземних об'єктів, а також до коливання в поверхневому шарі землі, що нагадує землетрус.

Руйнування споруд супроводжується виникненням механічних травм у особового складу військ та населення.


 
 

Цікаве

Загрузка...