WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Характеристика ядерної зброї - Лекція

Характеристика ядерної зброї - Лекція

Концентрацію РР в повітрі, воді, продуктах вимірюють в кюрі на літр (кюрі/л), або кількістю бета-розпадів за хвилину в грамі речовини (розп/хв•г).

Ступінь зараження (зараженість) поверхнітехніки, обмундирування, тіла людини та інших об'єктів вимірюється кількістю розпадів за 1 хвилину на площі в 1 см2 (розп / хв • см2)або в мілірентгенах за годину (мр/год). Для характеристики ступеню радіоактивного зараження місцевості застосовується доза, що розраховується з моменту випадання радіоактивних речовин на місцевість до їх повного розпаду, тобто доза радіації за час повного розпаду радіоактивних речовин.

За ступенем зараження і можливим наслідком опромінення особового складу військ на зараженій місцевості (як в районі ядерного вибуху так і на сліді хмари) прийнято виділяти зони помірного (зона А), сильного (зона Б), небезпечного (зона В), і надзвичайно небезпечного (зона Г) радіоактивного зараження (див. табл. 2.5.).

Масштаби і ступінь радіоактивного зараження місцевості в районі вибуху і по шляху руху зараженої хмари залежать, в основному, від потужності і виду вибуху, часу, минулого з моменту застосування ядерної зброї, і швидкості так званого середнього вітру (вітру, який вважається умовно постійним за швидкістю та напрямком для всіх шарів атмосфери в межах від поверхні землі до висоти підйому хмари вибуху).

Iз збільшенням потужності ядерного вибуху збільшуються масштаби та ступінь радіоактивного зараження місцевості. Найсильніше зараження відбувається при наземних вибухах. Повітряні вибухи здебільшого істотної небезпеки не несуть.

Таблиця 2.5.

Характеристика зон радіоактивного зараження місцевості

при ядерному вибуху

Зона зараження

Доза опромінення до повного розпаду радіоактивних продуктів

Дія радіоактивного зараження

На зовнішній по відношенню до центру (епіцентру) вибуху межі зони

В середині зони

На внутрішній по відношенню до центру (епіцентру) вибуху межі зони

А

40

125

400

Особовий склад військ, який знаходився в зоні протягом першої доби після її утворення:

– при відкритому розташуванні може отримати дози опромінення, які приведуть до втрати боєздатності;

– в автомобілях, бронетранспортерах, фортифікацій-них спорудах, будинках, як правило, не отримає доз опромінення, які приводять до втрати боєздатності;

Б

400

700

1 200

Особовий склад військ, який знаходився в зоні при відкритому розташуванні а також в автомобілях, бронетранспортерах протягом першої доби після її уиворення може отримати дози опромінення, які приведуть до втрати боєздатності. Екіпажі танків за цей же час не отримують доз, які приводять до втрати боєздатності;

В

1 200

2 200

4 000

Можливі тяжкі радіаційні ураження відкрито розташованого особового складу військ навіть при короткочасному перебуванні в зоні, особливо в першу добу після її утворення. Особовий склад військ, який знаходився в бліндажах і укриттях при строгому дотриманні регламенту дій на забрудненій місцевості радіаційних уражень не отримують.

Г

4 000

7 000

Понад 10 000

Отримують тяжкі ураження навіть екіпажі танків, які діють в зоні протягом перших гшодин рпісля її утворення. Короткочасне перебування в зоні особового складу можливе лише через тиждень після вибуху

Ступінь радіоактивного зараження місцевості з часом зменшується, що зумовлюється розпадом РР.

Необхідно пам'ятати, що під дією вітру, при пересуванні великої кількості військ, техніки у повітря піднімається радіоактивна пилюка, яка може стати джерелом вторинного радіоактивного зараження місцевості, озброєння, обмундирування та ін.

Надзвичайно актуальні проблеми впливу проникаючої радіації та радіоактвного зараження місцевості на організм людини розглянуті в окремому розділі посібника.

2.5. Електрогмагнітний імпульс

Електрогмагнітним імпульсом (ЕМI) називаються електричні та магнітні поля, які супроводжують ядерні вибухи і виникають в результаті впливу гама-випромінювання на атоми оточуючого середовища з утворенням потоку електронів і позитивно заряджених іонів. Ступінь ураження ЕМI залежить від виду і потужності ядерного вибуху.

ЕМI може привести до пошкодження чутливих електронних і електричних елементів, напівпровідникових приладів, а також до серйозних порушень роботи цифрової, контрольної та електронно-обчислювальної апаратури. Таким чином, вплив ЕМI може дезорганізувати або вивести з ладу апаратуру зв'язку, системи оргтехнічних засобів, що в умовах війни буде негативно впливати на роботу військових штабів, органів управління і служб, в тому числі і медичної.

Безпосередньо на людей ЕМI вираженої уражаючої дії не має. Проте існує багато науково-обгрунтованих даних про негативний вплив електромагнітного поля на здоров'я людини. Так, за результатами епідеміологічних досліджень перебування населення в електромагнітних полях з рівнями, що перевищують гігієнічні нормативи, розглядається як фактор ризику для здоров'я. Відомо, що елекромагнітні поля різних діапазонів у рівнях, що перевищують гранично допустимі, спричинюють підвищення загальної захворюваності, поширеність гострої та хронічної патології у дітей.

Існують свідчення, що елекромагнітні поля радіочастотного та мікрохвильового діапазонів при збільшенні їх рівнів в два рази, порівняно з нормативними, збільшують питому вагу дітей, що мають відхилення функціонального стану системи кровообігу майже на третину.

Відомо про підвищену чутливість до даного фактору дітей дошкільного і шкільного віку, що проявляється не тільки зміною характеру захворюваності, порушенням фукціональго стану центральної нервової та серцево-судинної систем організму дітей, а також зміною гармонійності фізичного розвитку та відставанням в статевому дозріванні. Дослідження стану здоров'я великих контингентів дитячого населення і обробка отриманих даних за допомогою математичного моделювання дозволили виявити особливості впливу елекромагнітного випромінення на зміну характеру і важкості перебігу патологічного процесу. В цілому ряді випадків електромагнітні хвилі, не впливаючи на рівень поширеності патології, змінюють характер її перебігу.

Доведено, що між величиною реального навантаження електромагнітним випроміненням і станом здоров'я дорослого населення існує кореляційна залежність, яка виявляється в зниженні імунологічної реактивності організму, збільшені загальної захворюваності, поширеності хвороб органів дихання, інфекційних і алергічних захворювань шкіри і підшкірної клітковини.

2.6. Сейсмовибухові хвилі в грунті

Сейсмовибухові хвилі в грунті (СВХ) можуть бути істотним уражаючим фактором для людей, які в момент вибуху знаходились в підземних, шахтних, котлованних спорудах.

Розрізняють СВХ трьох основних типів:

— повздовжні (частинки грунту рухаються за напрямком розповсюдження СВХ);

— поперечні (перпендикулярно напрямку руху хвиль);

— поверхневі (частинки грунту рухаються по еліптичних орбітах).

При повітряному вибуху джерелом СВХ є повітряна ударна хвиля, яка ударяється об поверхню землі.

При наземному ядерному вибусі розрізняють дві хвилі:

— перша, яка виникає внаслідок дії ударної повітряної хвилі, що поширюється вздовж поверхні землі ( так звана хвиля стискування);

— друга, яка поширюється в товщі грунту від центру вибуху, за рахунок безпосередньої передачі йому вибухової енергії (епіцентральна хвиля).

Особовий склад військ і цивільне населення отримуватиме ураження від СВХ внаслідок безпосередньої дії на них перевантажень і акустичних хвиль, які викликаються коливальними рухами грунту та підземних споруд і опосередкованої, внаслідок руйнування споруд, завалів, механічних травм.

2.7. Психотична дія ядерної зброї.

Iстотне місце в структурі санітарних втрат від ядерної зброї займуть уражені з різними формами порушень психічної діяльності. Безпосередній вплив іонізуючого випромінювання на головний мозок, черепно-мозкові травми, опіки можуть викликати різноманітні форми психічних порушень.

Не можна недооцінювати роль психологічного фактора в формуванні реакцій особи на надзвичайну небезпеку, коли інтелектуальний, свідомий компонент реакції в значній мірі нівелюється внаслідок раптовості та надзвичайної інтенсивності емоційного потрясіння. Iстотну роль в цьому відношенні грає залякуючий фактор, який зумовлює розвиток патологічних реакцій невротичного та психотичного рівня на психогенно травмуючі ситуації. Останні інакше називаються ситуаціями-стресорами. Їх патогенність зумовлюється інтенсивністю, тривалістю, раптовістю, а також індивідуальними та колективними властивостями конкретного військовослужбовця чи військового підрозділу, які потерпіли від впливу уражаючих факторів ядерної зброї.


 
 

Цікаве