WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація та засоби проведення хімічної розвідки. Індикація отруйних речовин - Лекція

Організація та засоби проведення хімічної розвідки. Індикація отруйних речовин - Лекція

Лекція

Організація та засоби проведення хімічної розвідки. Індикація отруйних речовин.

Висока токсичність бойових отруйних речовин, їх здатність викликати масові ураження особового складу, висувають на перший план у системі захисту військ від хімічної зброї такі заходи, як хімічна розвідка та індикація отруйних речовин. Ці заходи є важливою ділянкою діяльності командирів (начальників) та особового складу медичних підрозділів, частин та установ, оскільки від своєчасності, достовірності їх проведення залежить життя особового складу та боєздатність військ.

Індикація у перекладі з латинської мови означає "показувати, виявляти". У військовій справі цей термін вперше був використаний у кінці першої світової війни для позначення заходів по виявленню ОР при їх використанні противником.

Перші способи індикації були запропоновані у 1914-1918 р.р. Прокоф'євим та Колосковим. Перший запропонував для виявлення ОР індикаторні папірці, а другий - скляні посудини з індикаторними речовинами, через які засмоктувалось заражене повітря.

Після закінчення першої світової війни, коли почалися широкі дослідження по вивченню властивостей хімічної зброї, термін індикація почали використовувати і для кількісної оцінки зараження різних об'єктів отруюючими речовинами.

Поряд з якісними розпізнаннями природи ОР іноді виникає необхідність більш детального визначення її складу та структури, тобто ідентифікації. Тому зараз термін "індикація" включає більш широкий зміст і під цим терміном необхідно розуміти теорію і практику якісного виявлення кількісного визначення та ідентифікації ОР у різних заражених середовищах.

Індикація ОР вирішує 2 головних завдання:

1.Своєчасне повідомлення про використання хімічної зброї для того, щоб у найкоротший строк можна було вжити необхідні заходи щодо захисту особового складу, а також усунути наслідки хімічного нападу.

2.Контроль проведення заходів та ліквідації хімічного нападу.

1. Організація та проведення хімічної розвідки.

Хімічна розвідка - це комплекс заходів, спрямованих на виявлення зараження отруйними речовинами місцевості у районах розташування військ, та на напрямках їх дії, що проводяться з метою попередження ураження особового складу хімічною зброєю.

Вимоги до хімічної розвідки:

  • своєчасність;

  • безперервність;

  • достовірність;

  • спадкоємність;

  • дієвість.

Основними завданнями хімічної розвідки є з'ясування хімічної обстановки у районі розташування даного об'єкта (військової частини, етапу медичної евакуації) і на напрямку у смузі дії військ з метою забезпечення високої боєздатності особового складу в умовах використання противником хімічної зброї.

Завдання хімічної розвідки можуть бути представлені таким чином:

– встановлення наявності зараження ОР місцевості та повітря і термінове повідомлення про зараження особового складу;

– визначення характеру та ступеня зараження;

– визначення меж зараження районів та позначення їх знаками "заражено" з позначенням виду ОР та часу визначення;

– визначення районів застою ОР;

– визначення напрямків переміщення зараженої хмари;

– визначення шляхів обходу (об'їзду) районів зараження;

– здійснення контролю за зміною ступеня зараження місцевості та повітря ОР, а також за зміною меж районів зараження;

– виявлення зараження ОР джерел питної води та пунктів водопостачання.

Хімічна розвідка організується штабами частин та командирами підрозділів. Безпосередньо керівництво у підрозділах здійснюють командири підрозділів, а у частинах - хімічна служба.

Хімічна розвідка у ротах та батальйонах ведеться хімічними спостерігачами та хімічними спостережними постами, призначених з особового складу цих підрозділів і ведеться спеціально підготовленими відділеннями, екіпажами, розрахунками. Вони ведуть розвідку на командноспостережних пунктах своїх підрозділів.

У частинах (з'єднаннях) хімічна розвідка здійснюється хімічними спостережними постами (ХСП) та хімічними розвідувальними дозорами (ХРД), що виділяються з підрозділів розвідки хімічних військ. ХСП ведуть розвідку , як правило на командних пунктах частин (з'єднань), а ХРД діють самостійно або у складі органів військової розвідки, передових, розвідувальних рейдових, спеціальних та обхідних загонів, авангардів, загонів забезпечення руху та загонів ліквідації наслідків використання противником зброї масового ураження.

У дивізії, крім того, вона може проводиться приданими вертольотами радіаційної та хімічної розвідки.

Хімічна розвідка проводиться спостереженням та обстеженням зараженої місцевості. Спостереження здійснюється хімічними спостерігачами та хімічними спостережними постами, а обстеження - розвідувальними дозорами, які перемішуються на спеціально обладнаній техніці (БРДМ-РХ, УАЗ-469-РХ, БТР-РХ).

На хімічних спостерігачів та хімічні спостережені пости покладаються такі завдання:

- виявлення зараження ОР місцевості та повітря;

- встановлення типу ОР у районі розташування спостерігача чи поста;

- повідомлення про хімічне зараження тих підрозділів , у розташуванні яких вони встановлені;

- встановлення ступеня зараження, місцевості та повітря ОР;

- контроль змін ступеня зараженості місцевості та повітря;

- взяття проб води, грунту, рослинності і т.ін.

На розвідувальні дозори, крім завдань, виконуваних хімічними спостерігачами (постами), покладаються такі завдання:

- визначення та позначення меж районів хімічного зараження;

- відшукування шляхів їх обходу (об'їзду);

- виявлення напрямків, маршрутів та ділянок з найменшими ступенями зараження ОР.

ХСП та ХРД забезпечується приладами хімічної розвідки, засобами зв'язку та подачі сигналів сповіщення, знаками обгородження ділянок зараження. Вони ведуть журнал хімічного та радіаційного спостереження і по команді доповідають про виявлення ОР терміново.

У медичних підрозділах, частинах, установах хімічна розвідка організується командирами (начальниками) цих підрозділів (частин) та проводяться як у своїх інтересах ,так і в інтересах військ.

У своїх інтересах хімічна розвідка здійснюється :

- у місцях, де розгорнуті етапи медичної евакуації;

- на маршрутах їх переміщення;

- в районах майбутнього розгортання;

- на шляхах евакуації поранених та хворих. У трьох останніх випадках хімічна розвідка здійснюється у випадку даних від вищого командування про хімічне зараження місцевості у цих районах.

Хімічну розвідку здійснює, виконуючи функції хімічного спостерігача , санітарний інструктор - дозиметрист сортувального поста. При рухові (розвідка нових районів розгортання та інше) санітарний інструктор-дозиметрист включається до складу рекогносцирувальної групи медичного підрозділу (частини).

У разі участі у проведенні хімічної розвідки в інтересах військ медична служба здійснює дослідження води та продовольства на зараженість ОР, а в деяких випадках (склади продовольства, пункти водозабору і інше) і відбір проб води та продовольства для наступного лабораторного дослідження їх (хімічного контролю).

2. Організація хімічного контролю.

Хімічний контроль полягає у визначенні факту та ступеня зараження отруйними та сильнодіючими отруйними речовинами особового складу, поранених та хворих, засобів індивідуального захисту, обмундирування, взуття та спорядження техніки та озброєння, майна, води, продовольства, фуражу та інших об'єктів.

Відповідно до діючих положень функції хімічного контролю розподіляються в основному між хімічними військами, медичною та ветеринарною службами.

До обов'язків хімічних військ входить індикація ОР у повітрі, на грунті, озброєнні, техніці, засобах захисту, обмундирування, спорядженні та інш., матеріальних засобах, а також контроль дегазації цих об'єктів.

На ветеринарну службу покладається індикація ОР та отрут у фуражі та воді, призначеній для пиття та миття тварин, а також на службових тваринах на знятих шкурах та на тваринах, призначених для забиття на м'ясо.

До завдань медичної служби входить визначення ОР та отрут, яке у воді, що призначена для пиття, приготування їжі та помивки особового складу, а також у харчових продуктах, починаючи з продовольчих складів і закінчуючи казанком.

Але цим не вичерпується коло завдань медичної служби з індикації ОР. У медичних установах (частинах та підрозділах) здійснюються також такі заходи:

- контроль зараженості медичного та санітарно-господарчого майна;

- контроль зараженості обмундирування, спорядження та інш. майна уражених, поранених та хворих, що прибувають на етап медичної евакуації;

- контроль повноти дегазації води, продовольства, медикаментів та іншого медичного та санітарно-господарчого майна;

- експертиза води та продовольства на зараженість отрутами, які противник використав з диверсійною метою.

Хімічний контроль здійснюється після кожного випадку використання противником хімічної зброї і проводиться за допомогою приладів хімічної розвідки та хімічних лабораторій.

Прилади хімічної розвідки забезпечують можливість встановлення факту зараження та визначення орієнтованої величини ступеню зараження об'єктів, а також взяття проб у заражених районах для лабораторного обстеження.


 
 

Цікаве

Загрузка...