WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки. прилади радіаційного і хімічного контролю - Лекція

Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки. прилади радіаційного і хімічного контролю - Лекція

Виділяють три варіанти випаровування СДОР, яка розлилася:

1-й бурхливий – майже миттєве випаровування усієї СДОР, яка вилилася. За короткий час (до 10 хвилин) випаровується основна кількість СДОР (аміаку, хлору), внаслідок чого утворюється хмара з високою концентрацією речовини. При цьому виникають смертельні концентрації пари або аерозолю. Така отруйна хмара розміщується в приземному шарі повітря на висоті від поверхні землі до 20 м.

Межі хмари спочатку (2-3 хв.) чітко виражені. Потім хмара змішується з повітрям і розміри її збільшуються під дією вітру. Розповсюдження парів СДОР від декількох десятків метрів до 70-90 км.

2-й – нестійке випаровування СДОР – випаровування отруйної речовини, що вилилась, проходить повільніше, в основному завдяки теплоті грунту і повітря. В перші хвилини інтенсивність випаровування невелика, але з часом вона зростає. Такий процес сприяє довготривалому зараженню атмосфери і місцевості.

2-й – рівномірне за часом випаровування СДОР .

Тривалість випаровування за другим, третім варіантами може скласти години, декілька діб і більш тривалий час. При цьому кількість СДОР, яка попадає у повітря, не перевищує 3-5%/год при температурі 250. Збереження уражаючої дії СДОР залежить від температури повітря, його вологості, швидкості вітру, вертикальної стійкості, а також від фізико-хімічних властивостей самої СДОР.

5. Характеристика СДОР. класифікація бойових ОР

Токсична дія СДОР та ОР на організм людини визначається такими факторами:

  • фізичними властивостями СДОР або ОР, а саме:

   • агрегатний стан (рідина, аерозоль, газ);

   • розчинність у воді, ліпідах, спиртах, лугах;

   • швидкість гідролізу;

   • щільність парів відносно щільності повітря і леткість;

   • температура кипіння, затвердіння, теплоємність та теплота випаровування;

   • температура горіння (спалаху).

  • хімічними властивостями СДОР або ОР. Оцінка хімічних властивостей необхідна для оцінки можливостей знезараження токсичної речовини іншою речовиною – дегазатором. Ряд хімічних реакцій використовують для знаходження (індикації) СДОР в зовнішньому середовищі. Деякі хімічні реакції беруть до уваги при наданні медичної допомоги і лікуванні отруєних (антидоти).

  • шляхи надходження СДОР і ОР в організм. Від шляху надходження отруйних речовин в організм в багатьох випадках залежить швидкість розвитку симптомів отруєння, важкість стану, а також симптоми дії отрути.

Основні шляхи надходження:

   • інгаляційний;

   • через шкіру;

   • через слизову оболонку очей;

   • через шлунково-кишковий тракт;

   • через опікову і раневу поверхні.

Незалежно від шляху попадання СДОР і ОР, вірогідними є три види їх дії на організм:

   • рефлекторна;

   • місцева;

   • загальнорезорбтивна.

  • токсичною концентрацією СДОР або ОР в повітрі, їх дозою у воді, їжі та в інших середовищах.

Виділяють:

   • максимально допустимі концентрації (дози) – концентрації, при яких симптоми отруєння не наступають;

   • порогові концентрації (дози) – найменша кількість токсичної речовини в об'ємі повітря (1л, 1м3) або речовини (1мг, 1кг), які викликають початкові симптоми отруєння;

   • середньосмертельні концентрації (дози), які викликають загибель 90% отруєних;

   • абсолютно смертельні концентрації (дози), які призводять до 100% смертності.

Класифікація СДОР

 1. Мінеральні та органічні кислоти (сірчана, хлористоводнева, фосфорна, оцтова та ін.).

 2. Луги (їдкий натрій, натронне вапно, розчини аміаку).

 3. Спирти (метиловий, бутиловий та ін.), альдегіди кислот.

 4. Органічні та неорганічні нітро- та аміносполуки (анілін, нітробензол, нітротолуол).

 5. Феноли, крезоли та їм подібні.

 6. Гетероциклічні сполуки.

 7. Пестициди (ФОС – фосфорорганічні сполуки – хлорофос, карбофос, карботіон):

   • хлорорганічні сполуки (ДДТ – гексахлоран);

   • ртутноорганічні сполуки – метилортуть;

   • похідні фенолоцтової кислоти (паракват, дікат).

За клінічною картиною ураження розрізняють такі групи СДОР, які можуть викликати масове ураження людей при аваріях, що супроводжуються їх викидом (витоком) в зовнішнє середовище:

 1. Речовини переважно задушливої дії:

   • з вираженою припалючою дією (хлор, трихлористий фосфор);

   • з слабкою припалюючою дією (фосген, хлорпікрін, хлорид сірки).

 1. Речовини переважно загальноотруйної дії (окис вуглецю. Синільна кислота, динітрофенол, етиленангідрид та ін.).

 2. Речовини задушливої та загальноотруйної дії:

   • з вираженою припалючою дією (акринолітрол);

   • з слабкою припалюючою дією (сірководень, окис азоту, сірчаний ангідрид).

 1. Нейротропні (психоміметики) отрути – речовини, які порушують функцію ЦНС та периферійної нервової системи (ФОС – фосфорорганічні сполуки).

 2. Речовини задушливої та нейротропної дії (аміак).

 3. Речовини, що порушують обмін речовин та структуру клітини (диоксин).

 4. Метаболічні отрути (етиленоксид, метиленхлорид, диметилсульфат).

 5. Речовини шкірнорезорбтивної дії іприт, люїзит).

 6. Речовини подразливої дії (адамсит).

Характеристика вогнищ, які утворились внаслідок дії СДОР

Ситуація виникнення аварії визначається:

  • характером хімічно небезпечного об'єкту;

  • часом, коли сталася аварія (час доби – ніч, день; пора року);

  • метеоумовами (напрямок і швидкість вітру, опади, вологість повітря та ін.);

  • ступенем зараження території об'єкту рідкою СДОР;

  • токсичністю СДОР, ОР.

Зона зараження – характеризується типом ОР та СДОР; розташуванням по відношенню до житлових споруд та інших об'єктів народного господарства; ступенем зараження повітряного простору та місцевості; зміною розмірів зони зараження та концентрації СДОР або ОР за часом. Межа зони визначається значеннями порогових токсичних концентрацій (доз), які викликають у людини симптоми ураження (початкові). Зона залежить від розмірів району розливання СДОР, метеоумов, рельєфу місцевості, характеру забудови.

При підвищенні температури повітря та ґрунту випаровування ОР та СДОР прискорюється, а час їх дії скорочується. При сильному вітрі (більше 10м/с) заражене повітря швидко розсіюється, випаровування різних ОР або СДОР збільшується.

Дощ зменшує концентрацію (змиває ОР, СДОР, викликає їх гідроліз).

Ліс, високий чагарник, житлові квартали зі щільною забудовою сприяють застою ураженого повітря.

Вогнище хімічного ураження – це територія, в межах якої виникає масове ураження людей, тварин і сільськогосподарських рослин ОР або СДОР.

У вогнищі зараження може бути одне або декілька вогнищ хімічного ураження.

Виділяють 4 типи вогнищ ураження СДОР (ОР):

   • стійкі швидкодіючі ОР (СДОР);

   • стійкі ОР (СДОР) повільної дії;

   • нестійкі швидкодіючі ОР (СДОР);

   • нестійкі ОР (СДОР) повільної дії.

Характеристика бойових отруйних речовин

Отруйні речовини характеризуються рядом властивостей, їх знання діє можливість своєчасно і вірно здійснити захисні заходи. Серед них мають велике значення такі властивості:

   • токсичність;

   • відсутність зовнішніх ознак виявлення;

   • гідролітична стійкість;

   • важкість лікування.

На озброєнні знаходиться велика кількість ОР, їх класифікують так:

   • нервово-паралітичні (зарін, зоман, V-гази);

   • загальноотруйні (синільна кислота, хлорціан);

   • шкірно-резорбтивні (іприт, люїзит);

   • задушливі (фосген, дифосген);

   • сльозогінні (хлорацетофен, газ "Si-es");

   • подразнюючі;

   • психоміметики ("БІ-зет").

Отруйні речовини можуть доставлятися до цілі:

   • авіацією;

   • ракетами;

   • аеростатами;

   • артилерією;

   • гранатами.

Використовуються у чистому вигляді і у суміші з нейтральними рідинами, в суміші двох і більше ОР.

Залежно від засобів доставки, способу застосування, типу ОР, можуть утворюватись різні вогнища хімічного ураження.


 
 

Цікаве

Загрузка...