WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація медично-санітарного постачання при здійсненні екстре-ної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях - Лекція

Організація медично-санітарного постачання при здійсненні екстре-ної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях - Лекція

Медичні заклади та органи постачання у повсякденних умовах накопичують медичне майно. Накопичення медичного майна - це підбір та закладка на збереження медичного майна, що призначене для оснащення закладів та формувань ДСМК на випадок ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Накопичене медичне майно, що зберігається при закладах (установах, формуваннях), складає оперативний резерв ДСМК.

3. Оперативний резерв медичного майна

Оперативний резерв медичного майна ДСМК розподіляється на оперативний резерв державного рівня та оперативний резерв територіального рівня.

Оперативний резерв ДСМК державного рівня - це резерв, що накопичується за рахунок державного бюджету медичними закладами для забезпечення першочергових робіт закладів (формувань) державного рівня з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Він створюється для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за рахунок матеріальних засобів державного матеріального резерву відповідно ст.12 п.7 Закону України "Про державний матеріальний резерв".

Оперативний резерв ДСМК територіального рівня - це резерв, що накопичується за рахунок місцевих бюджетів органами управління охороною здоров'я та МОЗ автономної Республіки Крим та областей для забезпечення першочергових робіт з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій місцевого та територіального рівня та визначений час при необхідності ліквідації наслідків надзвичайної ситуації державного рівня. Він поновлюється за рахунок матеріальних засобів оперативного резерву державного рівня та державного матеріального резерву відповідно до вимог ст.12 п.7 Закону України "Про державний матеріальний резерв".

Постачання медичного майна для оперативного та державного резервів проводиться згідно з державним замовленням (контракт). Юридичною особою, що прогнозує потребу медичного майна для оперативних резервів та державного рівня є УНПЦ ЕМД та МК, а територіального рівня - ТЦ ЕМД. Планування постачання медичним майном для резерву здійснюється на наступний календарний рік на підставі відомостей потреби його за нормами (табелями), фактичної наявності в резерві, потреби для оновлення та формування норм і комплектів в поточному році. За необхідністю можуть розроблятися і перспективні плани з медичного постачання.

Для забезпечення збереження та ефективного використання оперативний резерв медичного майна ДМСК розміщується на медичних складах ТЦ ЕМД, а за відсутністю необхідних умов - на договірних засадах в складських або інших приміщеннях, що спеціально оснащені для зберігання медичного майна та знаходяться в підпорядкуванні організацій або відомств.

Використання медичного майна оперативного резерву ДСМК для повсякденних потреб ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Медичне майно із складу резерву передається, як правило, для укомплектування медичних формувань та закладів ДСМК, або передається у підпорядкування органу охорони здоров'я в осередку НС. Поповнення цього майна повинно бути проведено протягом двох місяців.

Норма оперативного резерву (запасу) медичного майна - це визначена кількість предметів медичного майна, що повинна утримуватися в оперативному резерві лікувального закладу ДСМК. Норма оперативного резерву визначається з урахуванням кількості формувань ДСМК або ТЦ ЕМД, що покладені на заклад (установу) або кількості резервного ліжкофонду для забезпечення роботи в автономному режимі протягом певного часу чи використання ліжкофонду без додаткового медичного постачання протягом визначеного терміну. При розрахунках оперативного резерву термін автономної роботи формувань та ліжкофонду без додаткового постачання визначається нормативними документами. До вводу в дію нормативних документів, що будуть затверджувати механізм та порядок використання державного резерву медичного майна оперативний резерв розраховується на термін не менше 3 діб.

Розрахунки потреби майна для закладів (формувань) проводять з урахуванням їх табелів матеріально-технічного оснащення. Табель оснащення закладу (формування) - це документ, що визначає номенклатуру та кількість майна відповідно до норм постачання. Майно, що передбачене табелем, називається табельним. Номенклатура табельного майна в свою чергу розподіляється на види та групи майна. Як правило, табель оснащення відпрацьовується з урахуванням основних завдань формування (закладу) на конкретний термін. Типові табелі оснащення затверджуються наказами МОЗ України. З урахуванням того, що типовий табель передбачає виконання лише основних функцій, характерних для закладу (формування), часто густо не враховуються особливості роботи конкретного етапу медичної евакуації. Тому, планами медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях повинна бути передбачена додаткова номенклатура медичного та іншого майна ДСМК з урахуванням табеля оснащення для цього формування (закладу).

Нормативно-правовою базою медичного постачання формувань (закладів) ДСМК для надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях є Конституція України, яка наголошує, що людина, її життя і здоров'я, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (стаття 3) та гарантує право кожного громадянина держави на охорону здоров'я та безплатну медичну допомогу (стаття 49).

Закон України "Про Цивільну оборону України" утворює правове поле з організації і функціонування системи цивільної оборони, головним завданням якої є захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Формування резервів для цивільної оборони затверджує стаття 4 цього Закону, яка регламентує, що Кабінет Міністрів України створює резерви засобів індивідуального захисту і майна цивільної оборони, матеріально-технічних та інших фондів на випадок надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний часи, а також визначає їх обсяг і порядок використання, а джерела фінансування заходів цивільної оборони проводяться за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і господарювання у випадках, передбачених актами законодавства (стаття 13).

Закон України "Про державний матеріальний резерв" визначає загальні принципи формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження запасів державного матеріального резерву та регулює відносини в цій сфері. Закон регламентує, що державний резерв призначається для забезпечення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (стаття 3), та визначає, що джерела фінансування системи державного резерву, які пов'язані із накопиченням (приростом) та утриманням матеріальних цінностей передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком (стаття 7). Порядок відпуску матеріальних цінностей з державного резерву можливо здійснювати лише за рішенням Кабінету Міністрів України (стаття 121). Механізм передавання матеріальних цінностей з державного резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відпрацьовується центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, за поданням міністерств, інших органів виконавчої влади, Ради міністрів автономної Республіки Крим, на які покладено функції щодо координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням Кабінету Міністрів України.

Наказ МОЗ України від 03.04.96 р. №68 "Про створення резервів лікарських засобів та виробів медичного призначення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій" затвердив "Перелік резерву ліків та перев'язочних засобів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій", до номенклатури якого входить 96 найменувань. Цим наказом передбачено Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим та керівникам управлінь охорони здоров'я адміністративних територій визначити за територіальними адміністративними районами (область, місто, район) заклади охорони здоров'я для надання допомоги необхідними ліками і виробами медичного призначення в екстремальних ситуаціях (п.1.1.) та створити у зазначених закладах охорони здоров'я резерви лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до потреби області і забезпеченості бюджетним фінансуванням (п.1.3.).

В медичних закладах, що формують бригади спеціалізованої постійної готовності першої черги, утворюється необхідний недоторканий запас медикаментів для автономної роботи всіх бригад, а також забезпечується необхідний рівень підготовки особового складу. Особовий склад бригад в повному обсязі повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту. Додаткове оснащення бригад проводиться за рахунок коштів, що виділяється із місцевих бюджетів згідно Постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня 1997 р. №1379.

Спеціалізовані бригади постійної готовності ДСМК першої черги територіального рівня, що створюються територіальними центрами екстреної медичної допомоги та відомчими лікувальними закладами ДСМК формуються та оснащуються медичною технікою, транспортними засобами та медикаментами на рівні бригади із складу ШМД.

Оснащення бригад швидкої медичної допомоги в повсякденних умовах визначено директивними документами. Згідно Положення про виїзну бригаду ШМД, бригада забезпечується спеціальним санітарним транспортом, оснащення якого повинно відповідати Переліку обов'язкового і додаткового оснащення виїзної бригади ШМД (додаток 2). Номенклатура медичного майна спеціалізованої бригади постійної готовності державної служби медицини катастроф першої черги передбачена Тимчасовим табелем оснащення і подана додатком 3.


 
 

Цікаве

Загрузка...