WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація медично-санітарного постачання при здійсненні екстре-ної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях - Лекція

Організація медично-санітарного постачання при здійсненні екстре-ної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях - Лекція

Лекція

Організація медично-санітарного постачання при здійсненні екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях

1. Основні завдання медичного постачання

Стан забезпечення формувань та закладів ДСМК медичним майном є одним із головних показників їх готовності до надання медичної допомоги в НС. Медичне постачання являє собою комплекс заходів, що спрямовані на своєчасне та повне забезпечення медичним майном формувань ДСМК, лікувальних профілактичних установ та закладів і населення. Правильно організоване медичне постачання формувань і лікувальних профілактичних закладів та населення дозволяє своєчасно та якісно здійснювати надання всіх видів медичної допомоги постраждалим, їх лікування, а також захист населення осередку НС від уражаючих шкідливих факторів (РР, СДОР, БЗ тощо).

Основними завданнями органів охорони здоров'я та ДСМК з медичного постачання є:

– планування медичного постачання населення, лікувальних, лікувально-профілактичних закладів та формувань ДСМК при організації заходів з ліквідації медико-санітарних наслідків НС;

– створення, з урахуванням аналізу захворюваності населення та можливих, в тому чи іншому регіонах держави, природних та техногенних катастроф, створення запасів медичного майна, що не понижуються;

– вивчення можливостей використання медичного майна з місцевих ресурсів;

– забезпечення медичних формувань та закладів ДСМК необхідним майном відповідно до табелю;

– організація контролю за раціональним та економним використанням медичного майна, його перерозподілом з урахуванням обстановки, що складається при НС;

– забезпечення організованого видання медичного майна формуванням, медичним закладам та населенню в осередках НС;

– організація захисту медичного майна від шкідливих факторів довкілля, що виникають при НС.

Медичне постачання є однією з важливіших функцій ДСМК. Складовими частинами медичного постачання формувань та закладів ДСМК є:

* визначення потреби медичного майна;

* заготовка та облік медичного майна;

* зберігання та видача для забезпечення повсякденної діяльності (проведення навчань, науково-дослідна робота, лікувально-профілактична діяльність) та за умов ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

* накопичення, зберігання, поповнення та оновлення резервів на випадок надзвичайної ситуації;

* контроль за якісним станом лікарських засобів, препаратів, станом медичної техніки та її використанням;

* виявлення та використання місцевих ресурсів для потреб ДСМК;

* звітність за рухом медичного майна, контроль за доцільним його використанням;

* наукові дослідження щодо аналізу досвіду медичного постачання в умовах надзвичайних ситуацій та удосконалення всієї системи медичного постачання.

2. Характеристика майна, що постачається формуванням ДСМК

Для вирішення завдань медичного постачання в Україні створена система медичного постачання ДСМК (рис. 10.1).

Медичне постачання закладів та формувань ДСМК при НС здійснюється за принципом пріоритетного забезпечення, з обов'язковим урахуванням обсягу роботи та медико-тактичної характеристики та обстановки у зоні НС.

Все майно, яке постачається формуванням і закладам ДСМК, розподіляють на медичне майно, санітарно-господарське майно та спеціальне майно.

Медичним майном називають матеріальні засоби, що призначені для профілактики та надання медичної допомоги, діагностики, лікування захворювань та уражень, догляду за хворими (постраждалими), проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів; обладнання медичних закладів та формувань ДСМК. До медичного майна відносяться: лікарські засоби, медикаменти, кров та кровозамінники, перев'язувальні матеріали, медичні апарати та прибори, аптечне, стоматологічне обладнання, засоби дезинфекції, дератизації та дезінфекційна техніка і апаратура, лабораторні предмети і приладдя, книги та бланки медичного обліку і звітності та медична і санітарна техніка загальною кількістю більше 30 найменувань.

Санітарно-господарське майно включає натільну та постільну білизну, одяг медперсоналу, господарчі та лікарняні меблі, обладнання харчоблоків, господарські предмети та обладнання тощо.

Спеціальне майно має вузькопрофільне цільове призначення. До його складу входять: засоби індивідуального захисту органів дихання та шкірних покривів, радіометрична апаратура, прилади радіаційної, хімічної та бактеріологічної розвідки та джерела до них, технічні засоби зв'язку та оповіщення електроосвітлювальні засоби, типове і універсальне санітарне обладнання для транспортних засобів та дозиметричну апаратуру та медичні засоби індивідуального захисту (індивідуальний протихімічний пакет, аптечка індивідуальна, пакет перев'язувальний ППМ).

За обліковою ознакою медичне майно розподіляється на дві основні групи: витратне та інвентарне.

Витратне медичне майно - це предмети одноразового використання, що використовуються безпосередньо після їх застосування (медикаменти, кровозамінники, перев'язувальні засоби). Витратне медичне майно списується з книг обліку на підставі витратних документів (рецепти або вимоги на ліки) безпосередньо після їх видачі зі складу або аптеки.

Інвентарне медичне майно - це майно багаторазового використання (апаратура, прилади, інструментарій, тощо). За якісним складом інвентарне медичне майно розподіляється на V категорій.

Медичне майно за цільовим призначенням розподіляється на дві групи: загального та спеціального призначення. Основними вимогами до медичного майна, що використовується в НС є: портативність, компактність, комплектність, зручність транспортування, простота і надійність в експлуатації та можливість тривалого зберігання. На період НС медичне майно повинно оперативно подаватися до формувань ДСМК за необхідною кількістю та асортиментом. Цього можливо досягнути за умовою постачання формувань та закладів ДСМК медичним майном в комплектах.

Медичне майно постачається комплектами чи окремими предметами. Комплектом називається асортимент предметів медичного майна для надання постраждалим і хворим визначеного виду та обсягу медичної допомоги, що покладений у спеціальну тару. Комплект майна повинен бути придатним для транспортування до місця дислокації формування, закладу або його використання.

В комплект можуть входити окремі предмети чи набори медичного майна. Набір - це сукупність медичного майна, що має єдине функціональне призначення для проведення певних робіт і розміщене в певному порядку в єдиній упаковці. Комплекти за цільовим призначенням розподіляються на функціональні та спеціальні.

Функціональні комплекти призначені для забезпечення роботи відповідного функціонального підрозділу лікарні, госпіталю. Прикладами таких комплектів є: приймально-сортувальний, хірургічний, ортопедичний, травматологічний тощо.

Спеціальні комплекти призначені для оперативного забезпечення медичним майном формувань ДСМК при НС. Ці комплекти вміщують в себе медичне майно для надання визначеного виду медичної допомоги конкретному контингенту постраждалих (хворих).

В повсякденних умовах та при надзвичайних ситуаціях ДСМК витрачає майно згідно прийнятих норм за рахунок резерву ДСМК. Резерв медичного майна ДСМК створюється в державі для гарантованого забезпечення заходів з ліквідації медико-санітарних наслідків НС. Потреба медичного майна для накопичення резерву та його оновлення, з урахуванням заміни медичної техніки, розраховується окремо, крім медичного майна для забезпечення поточних потреб і зараховується в загальну потребу формувань ДСМК при плануванні їх медичного постачання. Номенклатура та кількість предметів медичного майна, що підлягає накопиченню в резерві, визначається відповідно норм постачання та табелів оснащення формувань ДСМК з урахуванням місцевих медико-географічних особливостей території і регіонів держави. При створенні резервів ДСМК необхідно враховувати світовий досвід з використанням існуючих в нашій державі значних запасів медичного майна держрезерву. В недалекому минулому резерви медичного майна накопичувалися різними відомчими структурами: закладами та установами МОЗ України центрального підпорядкування та підпорядкування обласними (Автономної Республіки Крим) управліннями охорони здоров'я, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту України та інших міністерств та відомств держави, системою установ та закладів державного резерву тощо, але конкретного механізму об'єднання цих запасів для оперативного вирішення при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій мирного часу не було. Тому для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах сьогодення виникає необхідність поєднати медичні резерви держави з усіма його складовими частинами, незалежно від відомчого підпорядкування. Доцільним є налагодження обліку всього медичного майна, що є в державі, відпрацювання механізму взаємодії відомчих структур для використання існуючих у державі резервів, а поповнення резервів довести до оптимальних, науково обгрунтованих обсягів. Ці завдання можуть бути успішно вирішені лише за умов об'єднання зусиль органів управління державної влади разом з органами охорони здоров'я на всіх рівнях (район, місто, область, держава).

Норми витрат медичного майна - це науково обгрунтований кількісний показник предметів, що визначений для функціонування підрозділу, закладу, установи чи формування ДСМК або для надання визначеного виду медичної допомоги певній кількості постраждалих.

Перша категорія - постійне табельне оснащення формувань і закладів ДСМК;

Друга категорія - оперативний резерв медичного майна ДСМК;

Третя категорія - державний резерв медичного майна ДСМК.

Постійне табельне оснащення визначається потребами для виконання завдань у повсякденних умовах, при підвищеній готовності ДСМК та при розгортанні закладів (формувань) згідно функціонального призначення за умов надзвичайної ситуації. Обсяг діяльності кожного закладу (формування), який забезпечується постійним табельним оснащенням, визначається МОЗ України. Типові табелі оснащення затверджуються МОЗ України, а табелі закладів (формувань) ДСМК, складаються на підставі типових, але з урахуванням особливостей роботи та затверджуються органом управління охорони здоров'я, якому підлягає заклад (формування).


 
 

Цікаве

Загрузка...