WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Екологічна обстановка на території України та можливий характер ава-рій, катастроф і стихійних лих - Лекція

Екологічна обстановка на території України та можливий характер ава-рій, катастроф і стихійних лих - Лекція

Служба функціонально об'єднує призначені для ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій сили і засоби Міністерства охорони здоров'я, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства транспорту, системи охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя (див. схему).

Організаційно-методичне керівництво ДСМК покладається на Міністерство охорони здоров'я України. Воно визначає за погодженням із зацікавленими міністерствами, відомствами та органами державної влади склад служби.

Основні завдання ДСМК:

 1. Взаємодія медичних сил, засобів та лікувальних закладів у сфері медичного захисту населення на території України у разі виникнення екстремальних ситуацій.

 2. Прогнозування медико-санітарних наслідків екстремальних ситуацій та розробка рекомендацій щодо проведення конкретних скоординованих заходів для зниження їх негативного впливу.

 3. Ліквідація медико-санітарних наслідків екстремальних ситуацій.

ДСМК відповідно до покладених на неї завдань:

  • надає потерпілим в екстремальних ситуаціях безплатну екстрену медичну допомогу на догоспітальному і госпітальному етапах;

  • організовує і проводить комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у районах, де трапилися НС;

  • координує роботу, спрямовану на забезпечення готовності лікувальних закладів, системи зв'язку й оповіщення медичних та спеціалізованих формувань і закладів ДСМК до дій в екстремальних ситуаціях;

  • забезпечує збереження здоров'я персоналу, який бере участь у ліквідації наслідків екстремальних ситуацій;

  • здійснює збирання, аналіз, облік і надання інформації про медико-санітарні НС;

  • забезпечує створення та раціональне використання резерву матеріально-технічних ресурсів для проведення заходів ДСМК;

  • бере участь у підготовці медичних і немедичних працівників, на яких відповідно до законодавства покладено надання медичної допомоги у разі виникнення НС;

  • проводить науково-дослідну роботу, пов'язану з удосконаленням форм і методів організації надання екстреної медичної допомоги ураженим під час різних НС;

  • бере участь у міжнародному співробітництві з проблем медицини катастроф.

Сили ДСМК представлені органами управління, закладами та формуваннями.

Органи управління. Керівництво наданням екстреної медичної допомоги під час ліквідації медико-санітарних наслідків катастроф здійснює:

на державному рівніМіністерство охорони здоров'я України;

на територіальному рівніМіністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласні, а також Київське і Севастопольське міські управління охорони здоров'я.

Для координації дій медичних сил і засобів, що входять до складу ДСМК, створюють міжвідомчі координаційні комісії державного і територіального рівнів.

Керівництво наданням медичної допомоги у разі катастроф здійснюють оперативні групи, що призначаються на державному рівні міністром охорони здоров'я України, на територіальному – керівником охорони здоров'я відповідної адміністративної території.

До органів управління потрібно віднести також територіальні центри екстреної медичної допомоги, на які покладено функції управління ДСМК адміністративної території.

Заклади державної служби медицини катастроф

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф створено згідно з наказом міністра охорони здоров'я України від 04.06.97р. за №171. На нього покладено функції головного науково-практичного закладу ДСМК. Центр розміщено в Києві на базі Київської лікарні швидкої медичної допомоги. Він почав роботу з 01.07.97р. і здійснює функції штабної структури МОЗ України з медицини катастроф, готує правову, нормативну та директивну базу ДСМК, навчає фахівців ДСМК, формує і утримує бригади постійної готовності хірургічного профілю державного рівня.

Територіальні центри екстреної медичної допомоги в системі ДСМК призначені для організації надання екстреної медичної допомоги населенню адміністративної території у разі НС, прогнозування медико-санітарних наслідків НС на території обслуговування та планування заходів щодо їх ліквідації, забезпечення готовності ДСМК територіального рівня, надання методичної допомоги лікувальним закладам, що входять до складу ДСМК територіального рівня. Територіальні центри екстреної медичної допомоги, що визначені як заклади ДСМК державного рівня, мають призначення організовувати всі аспекти ліквідації медико-санітарних наслідків не тільки на своїй території, а й забезпечувати надання необхідної медичної допомоги за межами власної території у разі НС державного рівня. Центр згідно зі структурою комплектує та забезпечує готовність власних формувань ДСМК у лікувальних закладах регіону, організовує підготовку медичних і немедичних працівників, на яких покладені функції надання медичної допомоги в НС.

2001.

Організація державної служби медицини катастроф України

Важливим напрямком діяльності територіального центру є налагодження взаємозв'язків з органами виконавчої влади та управлінням охорони здоров'я, медичними закладами, управліннями з питань НС та цивільного захисту населення, аварійно-рятувальними службами, з транспортними закладами, відомчими медичними службами з питань всебічного забезпечення ліквідації медико-санітарних наслідків НС.

За умови НС Центр направляє у район катастрофи своїх працівників у складі оперативної групи органу управління охорони здоров'я, аналізує медичні аспекти стану в районі НС адміністративної території, накопичує інформацію, обробляє та аналізує матеріали щодо надання екстреної медичної допомоги, систематично надає оперативну інформацію про хід ліквідації медико-санітарних наслідків катастроф територіальному органу управління. За таких умов основним завданням Центру ж організація надання екстреної медичної допомоги ураженому населенню.

Лікувальні заклади державної служби медицини катастроф

До лікувальних закладів ДСМК належать визначені органами управління охорони здоров'я лікарні системи охорони здоров'я цієї території та відомчі лікувальні заклади, розташовані на цій території. У разі включення лікувальних закладів до складу ДСМК передбачається можливість цих закладів до штатного ліжкофонду розгортати додатковий ліжкофонд. До лікувальних закладів, які доцільно включати до складу ДСМК територіального рівня, належать лікарні швидкої медичної допомоги, а також міські та районні, які в повсякденних умовах ургентно приймають хворих, відомчі стаціонарні лікувальні заклади, що здатні без радикальної перебудови почати прийом та лікування потерпілого населення у разі НС.

Санітарно-епідеміологічні заклади є базою для створення різних формувань санітарно-профілактичної допомоги в осередках катастроф, що виконують функції пересувних частин СЕС.

Формування державної служби медицини катастроф

До формувань ДСМК належать: мобільні госпіталі, медичні загони, бригади постійної готовності, санітарно-епідеміологічні загони, спеціалізовані протиепідемічні бригади, санітарні пости та санітарні дружини.

Мобільні госпіталі створюються на базі лікувальних закладів ДСМК і призначаються для надання першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги потерпілому населенню у разі НС.

Медичні загони формуються з лікарсько-сестринських бригад лікувальних закладів одного міста для надання невідкладної першої лікарської допомоги потерпілим на догоспітальному етапі.

Бригади постійної готовності можуть бути першої і другої черги.

Бригади постійної готовностіпершої черги – це формування ДСМК, що призначені для надання екстреної медичної допомоги потерпілим у догоспітальний період та їх госпіталізації в лікувальні заклади. Бригади постійної готовності ДСМК першої черги можуть бути позаштатними чи штатними, входити до складу ДСМК територіального та державного рівнів.

До складу позаштатних бригад постійної готовності ДСМК першої черги територіального рівня включаються формування зі складу бригад швидкої медичної допомоги, позаштатні бригади, створені територіальними центрами екстреної медичної допомоги та відомчими лікувальними закладами.

Бригади постійної готовності ДСМК першої черги зі складу швидкої медичної допомоги у повсякденних умовах працюють як звичайні виїзні бригади швидкої медичної допомоги і надають екстрену медичну допомогу населенню території обслуговування.

У разі НС і появи уражених поза межами зони обслуговування вони направляються в осередок для надання медичної допомоги та евакуації потерпілих у лікувальні заклади. Це зазначається у посадових інструкціях для особового складу бригади. Для роботи таких бригад створюється необхідний недоторканий запас медикаментів та медичного майна і забезпечується рівень підготовки особового складу бригади за вимогами рівня підготовки працівників ДСМК.


 
 

Цікаве

Загрузка...