WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька війна 1735-1739 рр. - Реферат

Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька війна 1735-1739 рр. - Реферат

судові козацькі звичаї. Російсько-турецька війна 1735-1739 рр. призвела до значного оновлення персонального складу старшини, що давало шанс для кар'єрного зростання ініціативним людям. Одночасно події 1735-1739 рр. показали, що для частини старшинської верстви війна вже не була ані органічною частиною життя, ані усвідомленим обов'язком. Це проявлялося, перш за все, у намаганні ухилитися від виснажливих походів та у розумінні того, що кар'єра старшини зовсім не обов'язково залежить від успіхів на полі бою. У 30-х рр. XVIII ст. завершується структурування значного військового товариства і виокремлення з нього бунчукового. За відсутності гетьмана управління цією суспільною групою зосереджувалося в руках голови ПГУ та ГВК Бунчукові товариші в умовах ведення російсько-турецької війни виконували як військові, так і цивільні функції, проте більшість їхніх обов'язків була пов'язана якщо не з веденням, то з забезпеченням військових дій. В умовах нестачі кваліфікованих старшинських кадрів бунчукові товариші перетворюються на "око" ГВК на місцях, досить часто безпосередньо перебираючи на себе управління полками. Кар'єрний зріст в цей час мало залежав від звитяги на полі бою. Ймовірно, саме цим пояснюється небажання бунчукових товаришів воювати. Більш вагомими були особисті зв'язки з вищими представниками російської влади в Україні. Найчастіше бунчукові не бажали ризикувати власним життям, воліючи присвятити себе господарству чи налагодженню зв'язків нагорі. Становище значкових товаришів у другій половині 30-х рр. ХVІІІ ст. зазнало певних змін. Якщо раніше це звання відображало відмінність його носіїв від рядового козацтва, то тепер воно набуває рис молодшого офіцерського рангу. В зв'язку з російсько-турецькою війною 1735-1739 рр. цивільна складова обов'язків значкового товариша відходить на задній план. В 1735-1739 рр. значковий товариш - найчастіше командир невеликого козацького загону. Чисельність такого загону традиційно не перевершувала 200 шабель, хоча у виключних випадках доходила до 500. Війна відкривала певні перспективи для енергійного значкового, проте для більшості наслідком було убожіння в результаті далеких походів і можливе позбавлення свого звання. ? Список літератури 1. № 5004. По сообщению фон Миниха об отпуске им в дом ради дороговизны козаков и старшин Стародубского и Черниговского полков, чтобы они были готовы в поход. 1735. 8 арк. 2. № 5044. О присмотрении в полку Стародубском приезжаючих и выезжаючих з загра-ницы людей и о бытии указанным числом канцеляристов полковых. 1735. 16 арк. 3. № 5055. По доношению полковника Прилуцкого Галагана о сообщении к князю Баря-тынскому с требованием резолюции, высылать ли значковых товарищей полку При-луцкого в поход к полковнику Галагану. 1735. 6 арк. 4. № 5061. Дело о селах и маетностях селах и деревнях в полках малороссийских войс-ковых свободных и от раздачи енералной старшине и другим чиновникам оставшихся. 1735. 8 арк. 5. № 5063. О бежавших из семисотного числа козаках 6-ти человек и об учинении им за то наказания. 1735. 18 арк. 6. № 5066. О починении гребель и мостов по тракту следования артилерии. 1735. 2 арк. 7. № 5073. О присылке со всех полков ведомостей, сколько в тех полках значковых това-рищей и рядовых козаков и какое число в польские походы и к линии в команду асау-ла войскового генерального отправлено. 1735. 14 арк. 8. № 5074. По доношению полковника Гадяцкого Григория Грабянки о произвождении с полку Гадяцкого на больных Архангелогородского полку драгун на 202 человека про-вианта, а с 15 октября на ссадненим 216 лошадей фуража, також о заготовлении по си-ле указу провианта и фуража в Самар. 1735. 8 арк. 9. № 5085 О бытии в готовности к походу козакам Нежинского полку от украинской ли-нии Минихом отпущенным. 1735. 5 арк. 10. № 5089. Известие из Министерского правления, что многие из описных подданых в новописные козаки перешли. 1735. 8 арк. 11. № 5095. По предложению фельдмаршала Миниха об отпуске малороссийских и сло-бодских козаков в домы и о бытии в готовности к походу. 1735. 3 арк. 12. № 5096. О предложении к генеральному асаулу Федору Лысенку о взятии сказки с полковника Миргородского Апостола за неисправность в козаках его полка имеючую-ся и о присылке оной в Генеральную войсковую канцелярию. 1735. 5 арк. 13. № 5100 Доношение от полковника Гадяцкого Григория Грабянки о собрании в полку Гадяцком доволного числа провианта и фуражу. 1735. 2 арк. 14. № 5102. Ведомости, сколько на форпостах и каких именно и под чиею командою сто-ит козаков. 1739. 60 арк. 15. № 5104. О пленных татарах, перешедших в российское подданство. 1741. 60 арк. 16. №5105. О присылке ведомостей о козаках конных оружейных, пеших оружейных и пеших безоружных. 1735. 102 арк. 17. № 5107. Ведомости полку Гадяцкого о старшине и козаках, кто в первом польском был, кто во втором находится, и кто на линии состоит. 1735. 20 арк. 18. № 5116. По доношению полковника гадяцкого Григория Грабянки о содержании оно-го полку в двух сотнях Зенковских да в третьей Веприцкой. 1736. 6 арк. 19. № 5122. Дело по доношению старшины полковой Киевской об умертвии сотника но-совского Ивана Шаулы и о выборе старшиною полковой и сотенной Киевскими на оное место в кандидаты бунчукового товарища Карпа Шаулу и товарища сотни Носовской Каленика Гнатенка. 1735. 16 арк. 20. № 5124. Табель полку Прилуцкого, сколько налицо значковых товарищей и рядовых козаков и сколько в откомандировании. 1735. 2 арк. 21. № 5130. о высылке с полков Стародубского и Черниговского козаков по 200 к полко-внику Сытину. 1735. 40 арк. 22. № 5142. Ведомости разные, сколько козаков с прибывшими из польского походу на-лицо имеются. 1735. 152 арк. 23. № 5152. Ведомость полку Нежинского о количестве козаков оружейных, готовых к походу. 1735. 197 арк. 24. № 5153. Ведомость полку Гадяцкого, какое число прежде козаков и значковых това-рищей имелось и другое. 1735. 131 арк. 25. № 5154. Ведомость полку Гадяцкого, сколько козаков в первый и второй польские походы отправлено. 1735. 99 арк. 26. № 5165. Писание графа фон Миниха, что полевая артиллерия должна следовать тремя трактами из Киева к Изюму. 1735. 10 арк. 27. № 5175. Доношение полковника Гадяцкого Григория Грабянки, что на 1736 год счет-чики и сборщики выбраны. 1735. 10 арк. 28. № 5187. О высылке с Черниговского и Стародубского полков к линии до крепости св. Анны козаков и значковых товарищей. 1735. 112 арк. 29. № 5227. О имении команды бунчуковому товарищу Василю Гудовичу над козаками Стародубского полку на фарпостах. 1736. 4 арк. 30. № 5228. Доношение полковника гуреева о высылке с полков Прилуцкого, Лубенского и переяславского всех козаков в поход. 1736. 3 арк. 31. № 5230. Доношение полковника Черниговского Измайлова , сколько и каких козаков отправлено к Азову. 1736. 12 арк. 32. № 5266. Доношение полковника Черниговского Измайлова сколько в 1735 году в полку было козаков ґрунтовных и мало ґрунтовных. 1736. 8 арк. 33. № 5281. О явившихся из походу Крымского в полку Черниговском козаках без паспо-ртов. 1736. 6 арк.

 
 

Цікаве

Загрузка...