WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Знищення Запорізької Січі і доля П.Калнишевського - Реферат

Знищення Запорізької Січі і доля П.Калнишевського - Реферат

Отже, розповсюдження чуток про Метелку на землях колишньої Запорізької Січі було не просто неприємно, а загрозливо. І російські урядовці, і сама імператриця боялися навіть згадувати про бунт Пугачова, який так важко був придушений. В очах російський керівників спроба подібного заколоту - найтяжчий злочин. Тепер можна згадати лист Г.О.Потьомкіна Катерині II від 21 квітня 1776 р. "Вашему Императорскому Величсству известнм все дерзновенные поступки бывшего сечи Запорожской кошевого Петра Калнышевского и его сообщников судьи Павла Головатого и писаря Ивана Глобы, коих вероломное буйсто столь велико, что не дерзаю уже я, Всемилостевейшая Государыня исчислением онаго трогать нежное и человеколюбивое Ваше сердце, а при том и не нахожу ни малой надобности приступать к каковым-либо изследованиям, имея явственным доводом оригинальные к старшинам ордера, изьявляющие великость преступления их пред освящеиным Вашего Императорского Величества престолом, которые по всем гражданским и политическим законам заслужили по всей справедливости смертную казнь" [6, с.99]. На які злочині посилався Г.О.Потьомкін, можемо лише здогадуватися: чи то були наміри організувати бунт на зразок повстання Пугачова, чи спроба перейти зі всім військом під владу турецького султану (що врешті і сталося)? Останні припущення цікаво співставити з рапортом П.А.Текелія Г.О.Потьомкіну від липня 1775 р., в якому повідомлялось "будто Запорожцы начали уже селится и на принадлежащей по трактатам татарам земле" [12, арк.10]. П.А.Текелій, в свою чергу, звернувся до князя О.О.Прозоровського з проханням повідомити де саме ті поселеннязасновані. Однак О.О.Прозоровський відповів, що писав "в бывшей их Кош, то оные и сошли, кроме же сего и по предложениям моим (П.А.Текелія - С.К.) отделенными деташаментами дабы запорожцы таково на непринадлежащей нам земле заводили селения нигде не примечено" [14, арк.10 зв.]. Отже, російські керівники не захотіли повірити про переселенні козаків у межі Османської імперії. Чому? Можливо, через впевненість, що вжили всіх можливих заходів, щоб такого не сталося. В усякому разі офіційні листування з приводу втечі запорожців за кордон розпочнеться тільки весною 1776 р., а вже у вересні 1776 р. граф П.О.Румянцев-Задунайський писав князю О.О.Прозоровському: "к недоумению моєму, между прочим прочитал я рапорте вашем о бывших запорожцах, что они в околичности Очакова и числом великим в виде промышленников на рыбачьих лодках оказываются". [15, с.24]. Отже, незважаючи на всі сподівання та відповідні заходи російських урядовців, запорозькі козаки перейшли за кордон, а згодом і відновили Запорозьку Січ на території ворожої держави - Османської імперії. В якості додатку вважаємо потрібним надрукувати неодноразово згадуваний у науковій літературі, але не опублікований до сих пір рапорт П.А.Текелія ГО.Потьомкіну від 9 вересня 1775 р., що зберігається у РДВІА (Ф.52, оп.1/194, спр. 9, ч.З. - арк.279-280). ? Література 1. Полонська-Василенко Н. Зруйнування Запорозької Січі // Полонська-Василенко Н. Запоріжжя XVIIIстоліття та його спадщина. Мюнхен: Дніпрові хвилі, 1965 - Т.І. 2. Полонська-Василенко Н. До історії повстання на Запоріжжі 1768 року // Полонська-Василенко Н. Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. Мюнхен: Дніпрові хвилі. 1965-Т.1. 3. Рябінін-Скляревський О. Запорізькі бунти 1771-1774 р. і початок Задунайського Коша // Науковий збірник УЛН. - К., 1927. - Т.26 . 4. Скальковський А.О. Історія Нової Січі або останнього Коша Запорозького. -Дніпропетровськ: "Січ", 1994. 5. Елисеева О.И. Григорий Потемкин - М.: Молодая гвардия, 2005. 6. б. Екатерина II и Г.А Потьомкин. Личная переписка. - М.: Наука, 1997. 7. Апанович О.М. Розповіді про запорізьких козаків. - К.: Дніпро, 1991. 8. Всеподданейшее донесение императрице Екатерине II. генерал-поручик Текелия, об уничтожении Запорожской Сечи. Сообщил Гавриил. архиепископ Тверской // Записки Одесского общества истории и древностей (далі - ЗООИД). - Олесса, 1853 - Т.З. 9. Козирсв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою. Південної України ( друга половина XVIII- перша половина XIX столптя) - Запоріжжя, 1999. 10. Устное повествование, бывшего запорожца, жителя Екатеринославской губернин и уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтиевича Коржа - Днепропетровск, 1991. 11. Біднов О.В. "Устное повествование Н.Л.Коржа" та його походження і значення. - Прага. Видання українського історико-філологічного товариства в Празі, 1925. 12. Російський Державний Військово-Історичний Архів (далі - РДВІА). - Ф.52. -Оп1/194.-Спр. 79-4.3. 13. Бойко А.В Запорозький зимівник останньої чверті XVIII столптя - Запоріжжя: РВП "Видавець", 1995. 14. РДВІА- Ф.52. -Оп.І /194. -Спр. 79- 4.1. 15. Иванов П.А. К истории запорожских казаков после уничтожения Сечи // ЗООИД. - Одесса, 1904-Т.ХХV. ? Додаток Сентября 28 дня 1775 года Его сиятельству Высокопревосходительному господину генерал-аншефу, Государственной военной коллегии вице президенту, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА генерал адьютанту, действительному камергеру, лейб-гвардии Преображснского полку подполковнику, Новороссийской и Азовской губернин генерал губернатора, войск в них поселенных главному командиру, генералу от легкой конницы, и разных орденов кавалеру графу Григорию Алексанлровичу Потемкину Рапорт По рапорту господина генерал майора Чорбы, от 20 августа ко мне дошедшему, открылись чрез писаря бывшего запорожского в деревне Петровой жительсгвующаго, Афанасия Фридриха, носимые между здешнего народа пустые и неосновательные слухи о некоем человеке прозванием Метелки; которые говорил он Фридрих будучи елисаведградского полку в пятой на десять рот в деревне Зеленой у тамошнного попа Данилы Михайлова при офицерах того же полку прапорщиках Яновском и Глобовском и вахмистре Глобовском же публично, искоторых офицеров Яновской об оном донес рапортом команде, а последние купно с попом Михайловым о том засвидетельствовали; По следствию же нашлось: что сии неосновательные слухи произошли первоначально,

 
 

Цікаве

Загрузка...