WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація військово-патріотичної учнівської молоді .у загальноосвітній школі - Реферат

Організація військово-патріотичної учнівської молоді .у загальноосвітній школі - Реферат

майбутніх захисників Батьків-щини.
Уроки історії України озброюють учнів знаннями законів суспільного розвитку, допомагають засвоїти основні відомості про війну та армію. Школярі вивчають героїчні бойові та трудові традиції українського народу і його Збройних сил.
На уроках літератури формуються моральні ідеали молоді на прикладах позитивних героїв художніх творів, встановлюється живий зв'язок далекого минулого із сучасністю, виховується почуття гордості за свою Батьківщину, свій народ.
На уроках математики, фізики, хімії, біології учні одержують основи знань, без яких неможливо оволодіти сучасною військовою технікою і зброєю, засобами захисту від зброї масового ураження. В процесі вивчення цих предметів учні ознайомлюються з впливом науково-технічної революції на розвиток військової техніки, розв'язують завдання, в змісті яких відображена військова тематика.
Велику роль у фізичній підготовці юнаків до військової служби мають уроки фізкультури. На заняттях із фізичної культури формуються якості, які необхідні солдатові: висока працездатність, витривалість, чітка координація і точність рухів.
Під час занять із допризовної підготовки (Захист Вітчизни) учні зна-йомляться із специфікою військової праці, готуються до виконання обов'язків солдата, дізнаються про особливості служби в Збройних Силах України, виховують в собі якості, необхідні майбутньому воїнові. Програма допризовної підготовки (Захист Вітчизни) дозволяє підчас вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя воїнів у мирний час і пропагувати на уроках приклади героїчного минулого українського народу, його Збройних Сил. На заняттях з вогневої підготовки надається можливість показати переваги нашої стрілецької зброї. Вивчення військової присяги дозволяє розкрити важливі вимоги до морально-бойових якостей воїнів, формує почуття національної гордості за Збройні сили України, за Батьківщину.
Військово-патріотичне виховання учнів здійснює весь педагогічний ко-лектив школи. Для погодженого та цілеспрямованого проведення цієї роботи першорядне значення має конкретний розподіл обов'язків між членами педагогічного колективу.
Приблизний їх розподіл може бути таким.
Директор навчального закладу:
спрямовує діяльність педагогічного колективу та шкільних громадсь-ких організацій і керує всією роботою з військово-патріотичного виховання учнів;
планує основні заходи з військово-патріотичної роботи, організовує і контролює їх виконання;
організовує та готує обговорення питань військово-патріотичного ви-ховання на засіданнях педагогічної ради, батьківського комітету;
сприяє матеріальному забезпеченню заходів, які проводяться;
організовує максимальне використання шефської допомоги підприємств і військових частин у військово-патріотичній роботі;
організовує методичну роботу з особами, які займаються військово-патріотичним вихованням.
Заступник директора навчального закладу з виховної роботи:
здійснює заходи з військово-патріотичного виховання в позаурочний час;
контролює та координує діяльність класних керівників і надає їм постійно допомогу в організації військово-патріотичної роботи з учнями;
залучає до військово-патріотичної роботи в навчальному закладі шефську військову частину, актив батьків та громадські організації;
підтримує постійних контакт з викладачем предмета "Захист Вітчизни" в організації військово-патріотичної роботи з учнями.
Майстер виробничого навчання:
планує, спільно з активом організовує всю роботу з військово-патріо-тичного виховання в групі і керує нею.
Особливу увагу приділяє важковиховуваним дітям:
бере участь у проведенні загальних заходів з військово-патріотичного виховання;
забезпечує активну участь учнів у різних заходах з військово-патріотичного виховання;
допомагає викладачеві предмета "Захист Вітчизни" та заступникові ди-ректора з виховної роботи планувати і проводити роботу з військово-пат-ріотичного виховання.
Класний керівник:
планує й організовує роботу з військово-патріотичного виховання учнів у класі;
бере участь у проведенні загальношкільних заходів;
забезпечує активну участь учнів класу в різних заходах з військово-патріотичного виховання;
надає допомогу викладачеві предмета "Захист Вітчизни" у створенні в класі необхідних умов для оволодіння військовими знаннями та навичками;
сприяє підвищенню військових знань шляхом залучення учнів до військово-технічних гуртків, конкурсів, тематичних вечорів, олімпіад та інших заходів, які проводяться в школі з метою підготовки учнів до війсь-кової діяльності.
Учитель:
використовує навчальний матеріал із свого предмета в позакласній ро-боті з військово-патріотичного виховання;
керує роботою гуртка з предмету, максимально використовуючи гур-ткові заняття для проведення військово-патріотичного виховання;
допомагає організувати читацькі конференції, вечори, огляди, конкурси, виставки, зустрічі, перегляди кінофільмів і т. д. на військово-патріотичні теми.
У кожній школі конкретний розподіл обов'язків між членами педагогіч-ного колективу визначається з урахуванням інтересів, можливостей, знань окремих учителів.
У сучасних умовах поряд із зростанням виховної функції школи під-вищується роль сім'ї у вихованні дітей, підсилюється значення суспільного виховання.
Школа є центром виховної роботи в мікрорайоні і широко використо-вує допомогу громадськості та батьків у роботі з військово-патріотичного виховання учнів.
Роботу з батьківським активом проводять за такими напрямами:
роз'яснення батькам завдань військово-патріотичного виховання учнів;
ознайомлення батьків з основними методами військово-патріотичного виховання дітей;
залучення батьків до участі в позакласній та позашкільній роботі (до-помога в проведенні походів, екскурсій, військових ігор, керівництво гур-тками, бесіди з учнями) на патріотичні теми, різноманітні форми спільної пошукової і творчої діяльності.
Різноманітні професійні знання та вміння батьків, їх захоплення при вмілому педагогічному керівництві з боку вчителів допоможуть збагатитипозакласну військово-патріотичну роботу з учнями.
Батькам рекомендуємо такі форми та методи військово-патріотичного виховання учнів у сім'ї:
ознайомлення дітей із сімейними бойовими та трудовими традиціями;
бесіди про героїчні подвиги українського народу;
читання та обговорення з дітьми книг на військово-патріотичну тема-тику;
спільний перегляд героїко-патріотичних фільмів, телевізійних передач;
заохочення дітей до участі в догляді за могилами воїнів та надання до-помоги інвалідам війни;
розвиток інтересу до військової професії і служби в Збройних силах України;
фізична підготовка та загартування дітей.
Досвід роботи передових шкіл показує, що військово-патріотичне ви-ховання учнів у дусі постійної готовності до захисту своєї Вітчизни не-обхідно проводити систематично, цілеспрямовано і наполегливо.
Використана література
1. Військові статути Збройних Сил України. Зав. кн. редакції Т.Ковальова., " Варта ", Київ, 2002 р.
2. Специфика воинской службы. Я. С. Пузанов., М., 1994 р.
3. Серих В.Д. " Воинские ритуалы". М., 1996 р.
4. Дисциплінарний Статут Збройних Сил України. - К., 1994.
5. Допризовна підготовка юнаків. - К., 2000.
6. Основи військової підготовки. Підручник / За ред. Єфремова О.М. - К., 1996.
7. Вооруженные Силы СССР. Москва, "Воениздат", 1978.
8. Военная история. Москва, "Воениздат", 1984.
9. Большая Советская энциклопедия. Москва, "Советская энциклопедия", 1977.
10. Журнал "Ориентир". N5,7,10 1997
11. Журнал "Воин". N7,8 1995
12. Журнал "Крылья Родины". N2,4,6 1997
13. Журнал "Военная мысль". N3 1994
14. Журнал "Авиация и космонавтика" N1,9 1996

 
 

Цікаве

Загрузка...