WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Отруйні речовини подразнювальної та психотоміметичної дії - Реферат

Отруйні речовини подразнювальної та психотоміметичної дії - Реферат

пам'ять, з'являються галюцинацiї (як правило, мiкрогалицюнацiї) неприємного погрозливого характеру. Вiдзначається посилена рухова дiяльнiсть, безпорядна, непередбачена поведiнка, ймовiрнi афективнi реакцiї.
Психоз може тривати вiд декiлькох годин до декiлькох дiб (як правило, 2-4 доби), що залежить вiд дози ОР i iндивiдуальних особливостей органiзму. Поступове повернення до нормального стану вiдбувається через 2-4 доби. Пiсля закiнчення делiрiю протягом 1-3 тижнiв залишається астенічний стан. При великих токсодозах делiрiй може перейти в кому, при виходi з якої спостерiгається зворотний порядок зникнення проявiв розладу психіки. Дуже характерним є розвиток амнезiї. Слiд зазначити, що при дуже тяжких формах ураження можливi смертельнi випадки внаслiдок порушень дихання, серцевої дiяльностi та терморегуляцiї.
Діетиламід лізергінової кислоти (ДЛК). Клiнічна картина iнтоксикацiї ДЛК розвивається через 15-16 хв. пiсля дiї отрути. За даними ВООЗ є 3 групи симптомiв. На початку з`являються соматичнi та вегетативнi симптоми: запаморочення, слабiсть, тремор, блювота, пітливiсть, мiдрiаз, почервонiння шкiри обличчя. Наступними виникають перцепційні зміни: порушення вiдчуття схеми власного тiла, частини якого можуть сприйматися як чужi. Навколишнi предмети виглядають деформованими, набувають неприродного забарвлення. Утруднюється фокусування зору на об'єктах, загострюється слухове сприйняття. Далi з'являються психічні симптоми: змiнюється настрiй (або радісний, або сумний чи дратівливий), з'являється ослаблення уваги, безпричинний смiх. Втрачається вiдчуття тривалостi часу, реакцiї значно уповiльненi, з'являються зоровi галюцинацiї, які набувають вигляду фантастичних епiзодiв, кольорових картин, схожих на сновидіння (макрогалюцинацiї), часто сприймаються нестерпно. Iнодi виникає манiя переслiдування. Ураженi надзвичайно чутливi до дотикiв (iнодi реагують на них iмпульсивно, злобно). Картина психiчного розладу досягає максимального розвитку через 2-5 год.. Iнтоксикацiя продовжується 8-10 год., повна нормалiзацiя стану настає через одну добу.
При дiї ДЛК у великих дозах психiчнi розлади можуть існувати протягом 2-3 дiб. Можливi спонтаннї рецедиви психозу через кiлька днiв або тижнiв. Як правило, перенесений психоз наслiдкiв не залишає. Амнезiя вiдсутня.
Диференцiйна дiагностика отруєнь Бі-Зет та ДЛК базується на вiдмiнностях у клiничнiй картинi перебiгу iнтоксикацiї.
Так, при отруєннi ДЛК, на вiдмiну вiд Бі-Зет:
- iлюзiї, галюцинацiї сприймаються як стороннi явища; звичайноможливий мовний контакт з ураженим; як правило, можливий мовний контакт; порушується орiєнтацiя у власній особистостi, мiсцi, просторi, часi;
- не має порушень мови; серед емоцiй переважають ейфорiя, пустотливість, депресiя, слабодухiсть (на вiдмiну вiд страху, жаху, завданого ураженням Бі-Зет); не має порушень пам`ятi;
- менш виражений мiдрiаз; характерні гiпергiдроз, сльозотеча i салівацiя; відсутні порушення терморегуляцiї.
На основi перерахованих вище відмінностей необхiдно проводити диференцiйну дiагностику з метою виявлення типу уражуючого агента так, як призначення антидоду Бі-Зет - амiностигміну, а також -адреноблокаторів, абсолютно протипоказане ураженим ДЛК.
Профілактика та основні принципи лікування
Надiйним засобом профiлактики iнгаляцiйного ураження аерозолями психотомiметикiв є протигаз. Окрiм того, ураженим ОР необхiдно проводити часткову санобробку. Також потрібно вилучити у них зброю з метою попередження ушкодження оточуючих від неконтрольованого її використання.
Медикаментозне лiкування проводять в умовах охоронного режиму. У даний час як табельний антидот проти ураження Бі-Зет використовують препарат амiностигмiн, котрий за механізмом лiкувальної дiї є оборотним iнгiбiтором холiнестерази. Використання препарату приводить до накопичення ацетилхолiну i посилює його дiю на блокованi отрутою холiнорецептори центральної та переферичної нервової системи. Зокрема, цей препарат є функцiональним антагонiстом Бі-Зет. Амiностигмiн - антидот першої лiкарської допомоги. Вiн випускається в ампулах по 1 мл у виглядi 0,1% розчину для в./м. введення.
Препарат вводять в./м. по 1-2 мл 0,2% розчину. Повторне застосування препарату можливе через 4-6 годин. Виразну антипсихотичну дiю (припиняє галюцинацiї, марення) має трифтазин. При тривалих психозах, наряду з трифтазином, рекомендовано застосування вiтамiнiв групи "В", аскорбiнової та нiкотинової кислот. Із розвитком рiзко вираженої тахiкардiї (через отруєння Бі-Зет) уводять анаприлiн (iндерал, обзiдан) по 1-2 мл 0,25% розчину в./м. чи в./в. 2-3 рази на добу з iнтервалом мiж введеннями 3-4 год.. Форма випуску препарату - 0,25% розчин в ампулах по 1 мл.
За механiзмом дiї анаприлiн є -адреноблокатором, послаблює вплив симпатичної iмпульсацiї на -адренорецептори серця, що зменшує силу та частоту серцевих скорочень, через те що блокує позитивний хронотропний та інотропний ефект катехоламiнiв, знижуючи потребу мiокарда у киснi. За показанням призначають: валiдол, валокардiн, кофеїн, кордiамiн, еуфiлiн. При зниженнi артерiального тиску - норадреналiн, мезатон. У випадках послаблення дихання - лобелiн, цитiтон. Показане введення великої кiлькостi рiдини, а також парентерально - глюкози, фiзіологичного розчину.
Має сенс призначення ноотропiв (пiрацетам, бемiтил) по 0,5 г 2-3 рази на день, що попереджує розвиток делiрiозних станiв та формування вiддалених наслiдкiв iнтоксикацiї. Вiдновлення нормальної реакцiї на свiтло може бути прискорене застосуванням розчинiв армiну чи фосфаколу у виглядi очних крапель або очної мазi, яка вмiщуює езерин. У перiод вiдновного лiкування спрямованого на лiквiдацiю астенiчного синдрому, призначаються енергізатори - коректори (типу люцидрилу).
Література:
1. Военная токсикология, радиология и медицинская защита: Учебник / Под ред. Н.В.Саватеева - Л.: ВМА им. С.М.Кирова, 1987. - С.161-170; С. 172-181.
2. Н.И. Каракчиев Токсикология ОВ и защита от ядерного и химического оружия.- Ташкент: Медицина, 1978. - С.199-205; С. 141-143.
3. Отравляющие вещества / Под ред. В.Н.Александрова, В.И.Емельянова - М.: Военное издательство, 1990. - С.202-226.
4. Руководство по токсикологии отравляющих веществ / Под ред. А.И.Черкеса.- К.: Здоров'я, 1964. - С.362-376.
5. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист: Підручник / За ред. Ю.М. Скалецького, І.Р. Мисули - Тернопіль: Укрмедкнига.- 2003. - С. 93 -100; С. 101-108.
6. 6. Медичні аспекти хімічної зброї: Навчальний посібник для слухачів УВМА та студентів вищих медичних навчальних закладів - К.: УВМА, 2003. - С. 5-10; 26-28; 36-45; 96-99.

 
 

Цікаве

Загрузка...