WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Отруйні речовини нервово-паралітичної дії - Реферат

Отруйні речовини нервово-паралітичної дії - Реферат

служби є комбiнований антидот будаксим, який володiє холiнолiтичною (трибутан) i реактивуючою (дипiроксим, дамоксим) дiєю. Вiн мiститься у АI, СМВ i в комплектах на етапах медичної евакуацiї. Вводиться вмiст одного шприц-тюбика в/м при перших ознаках ураження ФОР, повторно через 5-10 хв при наростаннi симптомiв. При тяжких ураженнях вводиться одночасно вмiст двох шприц-тюбикiв.
Засоби симптоматичної і патогенетичної терапії
Як ми вже знаємо iз патогенезу iнтоксикацiї, при отруєннi ФОР виникають порушення зі сторони практично всiх органiв та систем органiзму i антидоти невзмозi повнiстю їх усунути, особливо коли вони застосовуються у пiзнi строки пiсля отруєння. У результатi виникає необхiднiсть у призначеннi засобiв симптоматичної i патогенетичної терапiї, щоб усунути цi порушення, особливо при середньому i тяжкому ступенях ураження.
Для усунення кисневої недостатностi проводиться оксигенотерапiя. При збереженнi звичайного дихання здiйснюється iнгаляцiя кисню. При повнiй вiдсутностi самостiйного дихання, стiйкiй гiповентиляцiї, а також при патологiчнiй аритмiї дихання, проводять штучну вентиляцiю легень (ШВЛ). Застосування дихальних аналептикiв не рекомендується через їх неефективнiсть i можливiсть ускладнень. Для усунення бронхоспазму застосовують ефедрин (5% - 1,0 п/ш) або спазмолiтики (еуфiлiн та iн.).
Купується судомний синдром введенням феназепаму (3% - 1,0 мл в/м), який є в СМВ (у таблетках), комплектах ПФ, В-3,ОВ (в ампулах). Крiм цього можна використовувати барбамiл (5-10% - 5,0 мл в/м), гексенал (10% - 3,0 мл в/м), лiтичнi сумiшi (2% - 2,0 дімедролу, 2% - 2,0 промедолу i 5-10 мл 25% розчину сiрчанокислої магнезiї).
При порушенні функцiї серцево-судинної системи, рекомендовано норадреналiн (0,2%) або мезатон (1 мл 1% розчину з 5% розчином глюкози в/в), корглiкон (1мл - 0,06% розчину з 10 мл 0,9% розчином хлориду натрiю в/в).
Дезинтоксикацiйна терапiя обумовлює застосування гемодезу в/в 200- 400 мл, 4% розчину гiдрокарбонату натрiю до 500 мл, 5% розчину глюкози 200- 500 мл, сечогiнних (лазикс 1% 2 мл в/в). Можна використовувати i iншi методи детоксикацiі (гемодiалiз, гемосорбцiя).
Профiлактика ускладнень, а саме пневмонiї, включає застосування антибiотикiв, сульфанiламiдних препаратiв.
У коматознiй стадiї рекомендується вводити АТФ (1-5 мл 10% розчину в/м), кортикостероїди (гiдрокортизон 125 мг в/в).
Таким чином для лікування уражених ФОР застосовуються ефективні антидоти та симптоматичні засоби.
Зміст медичної допомоги ураженим у вогнищі та на етапах медичної евакуації.
Демонструється таблиця "Обсяг медичної допомоги ураженим ФОР"
При застосуваннi ФОР утворюється вогнище ураження стiйкими швидкодiючими ОР (iнгаляцiйне ураження) чи ОР сповiльненої дiї (дiя V - газiв через шкiру).
У вогнищi ураження надається перша медична допомога у виглядi самодопомоги, взаємодопомоги стрiльцями-санiтарами взводiв, санiтарними iнструкторами рот. Строки надання допомоги 5-10 хв. У подальшому - особовим складом медичних пiдроздiлiв, що входять у загiн лiквiдацiї наслiдкiв застосування ЗМУ (зброї масового ураження), якi евакуюють уражених iз вогнища.
Обсяг першої медичної допомоги:
обробити шкiру обличчя IПП i надiти протигаз; часткова санiтарна обробка за допомогою IПП; введення антидота -будаксима iз АI (при посиленні ознак отруєння через 5-10 хв. вводять вмiст 2-го шприц-тюбика, при тяжкому ураженнi вводять одночасно обидва шприц-тюбики); штучне дихання ручним способом при надітому протигазi або при допомозi ДП-10 при прибуттi загону лiквiдацiї наслiдкiв; при зараженнi рани ОР ватно-марлевим тампоном iз IПП-8 вилучають ОР iз рани, шкiра навколо неї обробляється вмiстом IПП, а на рану накладають пов'язку з допомогою ППI; при попаданнi ОР в очi слизова оболонка очей промивається водою iз фляги; при пероральному отруєннi викликається блювота; евакуацiя уражених iз вогнища на МПБ (легкоуражені можуть виходити самостiйно або евакуюватись транспортом пiдвозу боєприпасiв, уражені середнього i тяжкого ступеню евакуюються санiтарним транспортом).
На медичному пунктi батальну (МПБ) надається долiкарська допомога. Терміни надання - 30-60 хв. з моменту розвитку клiнiки ураження. Допомога надається у першу чергу тяжкоураженим.
При неблагоприємній бойовій і медичній обстановці легкоураженим допомога може бути надана на наступному етапi медичної евакуацiї.
Обсяг долікарської допомоги:
Повторне введення будаксиму, при судомному синдромi - феназепам; часткова санiтарна обробка; iнгаляцiя кисню за допомогою КІ-4, ШВЛ за допомогою ДП-10; ефедрин при бронхоспазмi; при порушеннi серцевої дiяльностi - кордiамiн, кофеїн.
Обсяг першої лікарської допомоги
Терміни її надання - 1-3 години тяжкоураженим i 2-4 години легкоураженим. Невiдкладнi заходи - 1-1,5 години пiсля розвитку клiнiки ураження. При несприятливій бойовiй чи медичнiй обстановцi, легкоураженим допомога може надаватися на наступному етапi медичної евакуацiї.
Невідкладні заходи:
часткова санiтарна обробка тяжкоуражених iз змiною обмундирування i зняттям протигазу; антидотна терапiя(будаксим з переходом на введення атропiну i дипiроксину за схемою); зняття судомного синдрому - феназепам, барбамiл; оксигенотерапiя, введення ефедрину при бронхоспазмi; стимуляцiя серцево-судинної системи, дихання - кофеїн, кордiамiн, етiмiзол, мезатон, кровозамiнники; зондове промивання шлунку, дача сорбенту при пероральних ураженнях; хiмiчна обробка ран.
Заходи, які можуть бути відкладені:
при мiотичнiй формi - закапати в очi розчин атропiну (амiзилу); введення феназепаму при невротичнiй формi; профiлактичне введення антибiотикiв при тяжкому ступенi ураження; прийом папаверину, беладони.
Обсяг кваліфікованої медичної допомоги
Терміни її надання 6-8 год.
Невідкладні заходи:
ЧСО тяжкоуражених зi зняттям обмундирування i протигазу, ПСО легкоуражених; антидотна терапiя (атропiн, дипiроксим за схемою); зняття судомного синдрому, психомоторного збудження (барбамiл, феназепам, седуксен, лiтичнi сумiшi); оксигенотерапiя, дихальнi аналептики, еуфiлiн; серцево-судиннi засоби; iнфузiйна терапiя; профiлактичне введення антибiотикiв.
Заходи, які можуть бути відкладені
повна санiтарна обробка тяжкоуражених; закапування в очi атропiну, амiзилу; введення транквiлiзаторів при емоцiйнiй лабiльностi; вiтамiнотерапiя.
Пiсля надання кваліфікованої допомоги, уражених евакуюють в госпiталi госпiтальної бази фронту. Легкоураженi з мiотичною i диспноетичною формами залишаються в омедб у команді одужуючих при госпiтальному вiддiленi.
Використана література:
1. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист: Підручник / За ред. Ю.М. Скалецького, І.Р. Мисули. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. - С. 165-171, 199-215, 312-329.
2. Медичні аспекти хімічної зброї: Навчальний посібник для слухачів УВМА та студентів вищих медичних навчальних закладів. - К.: УВМА, 2003. - С. 30-36, 78 - 86.
3. Каракчиев Н.И. Токсикология ОВ и защита от ядерного и химического оружия. - Ташкент: Медицина, 1978. - С. 318-321, 359-365, 406-418.
4. Защита от оружия массового поражения: Справочник / Под ред. В.В. Мясникова. - М.: Воениздат, 1984. - С. 135-139, 181-327.
5. Военная токсикология, радиология и медицинская защита: Учебник / Под ред. Н.В. Саватеева. - Л.: ВМА им. С.М. Кирова, 1987. - С. 284-296, 304-308.

 
 

Цікаве

Загрузка...