WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Характеристика хімічних вогнищ, утворених бойовими отруйними речовинами - Реферат

Характеристика хімічних вогнищ, утворених бойовими отруйними речовинами - Реферат

дії (клініка отруєння виникає пізніше ніж через годину після моменту контакту з ОР).
Таким чином, з урахуванням стійкості на місцевості та швидкості дії ОР на особовий склад розрізняють чотири типи хімічних вогнищ БОР:
а) стійке вогнище ураження (зараження) швидкодіючими ОР (зарин, зоман, V-гази, Сі-Ес ? внаслідок інгаляційного проникнення, зарин, зоман ? через шкіру);
б) нестійке вогнище ураження (зараження) швидкодіючими ОР (синильна кислота, хлорацетофенон ? інгаляційно);
в) стійке вогнище ураження (зараження) ОР сповільненої дії (Vх, іприт, люїзит ? через шкіру);
г) нестійке вогнище ураження (зараження) ОР сповільненої дії (фосген, BZ, ДЛК ? інгаляційно).
Для вогнищ ураження швидкодіючими ОР характерні: одночасне ураження великої кількості особового складу; можливість часткового виходу з ладу (ураження) медичного складу; виникнення значної кількості тяжкоуражених, тривалість життя яких при відсутності своєчасної, ефективної допомоги не перевищить 1 год з моменту виникнення клініки отруєння; відсутність резерву часу у медичної служби для суттєвої зміни раніше прийнятої організації робіт щодо ліквідації вогнища; необхідність надання ефективної медичної допомоги протягом оптимальних термінів та евакуації тяжкоуражених з вогнищ переважно за один рейс.
Суттєвими відмінностями вогнищ ураження ОР сповільненої дії є: послідовна, протягом декількох годин, поява ознак отруєння уражених, у зв'язку з чим необхідне активне виявлення уражених; триваліші терміни життя тяжкоуражених при відсутності своєчасної допомоги (внаслідок ураження іпритом, фосгеном ? декілька годин, діб); наявність певного запасу часу (декілька годин) у медичної служби для ліквідації вогнища; евакуація уражених з вогнища здійснюється в декілька рейсів у міру їх виявлення.
Від характеру хімічного вогнища, фізико-хімічних та токсичних якостей ОР, які його утворюють, залежать розміри та структура санітарних втрат.
При використанні ОР нервово-паралітичної дії і синильної кислоти відсоток безповоротних втрат буде більшим. При використанні ОР типу іприту та фосгену ? меншим, а для ОР, які тимчасово виводять із ладу (психотоміметичні, подразнювальні), смертельні випадки взагалі не характерні. Так, при ураженні ОР нервово-паралітичної дії можлива смертність близько 30 % отруєних протягом двох діб.
У сучасній війні найбільш вірогідним буде використання противником ОР нервово-паралітичної дії.
При використанні ОР санітарні втрати за тяжкістю ураження особового складу можуть скласти: у вогнищі ФОР- легкий ступінь (л. ст.) ? 30 %; середній (сер. ст.) - 10 %, тяжкий ступінь (т. ст.) - 60 %; у вогнищі синильної кислоти ? л. ст.? 20 %, сер. ст. - 50 %, т. ст. - 30 %; у вогнищі фосгену ? л. ст. - 35 %, сер. ст. - 40 %, т.ст. - 25 %; у вогнищі іприту відповідно 30, 40, 30; у вогнищі BZ відповідно 35, 35, 30; у вогнищі CR відповідно 55; 30; 15.
Розміри та структура санітарних втрат залежать від масштабу та засобів хімічного ураження, раптовості хімічного нападу, щільності розташування особового складу, проти якого застосовано ОР, стану засобів захисту. ОР, які застосовані за допомогою аерозольних генераторів, а також з виливних авіаційних приладів, бомб тощо обумовлюють появу уражених, які потребують лише терапевтичної та психоневрологічної допомоги.
Використання ОР за допомогою засобів з металевими оболонками, які обладнані детонатором і вибухівкою, призведе до виникнення комбінованих уражень терапевтичного та хірургічного профілів.
Перебування людей на території, яка заражена одночасно радіоактивними і отруйними речовинами, може призвести до виникнення радіаційних і хімічних уражень.
3. Оцінка хімічної обстановки
Хімічна обстановка - це сукупність умов, що виникають під час застосування хімічної зброї внаслідок зараження отруйними речовинами місцевості, повітря, джерел води, особового складу, техніки та озброєння, інших об'єктів, що суттєво впливають на бойові дії та боєздатність військ.
Під оцінкою хімічної обстановки розуміють визначення її можливого впливу на бойові дії військ з метою вживання заходів, які спрямовані на зберігання боєздатності військ в умовах можливого або реального застосування противником хімічної зброї.
Завдання, які вирішуються під час оцінки хімічної обстановки:
? визначення втрат особового складу при діях у хімічних вогнищах та при їх подоланні;
? визначення кількості особового складу, техніки та озброєння, заражених отруйними речовинами;
? визначення тривалості уражаючої дії отруйних речовин;
? вибір найбільш доцільних дій, які забезпечують найменші втрати особового складу та зараження зброї, техніки, майна;
? визначення заходів щодо захисту особового складу, частин та закладів в умовах зараження отруйними речовинами та ліквідації наслідків застосування хімічної зброї.
Початкові дані для оцінки хімічної обстановки:
? положення, завдання та характер дії військ;
? ступінь захисту особового складу;
? тип застосованих отруйних речовин;
? засоби та способи застосування противником отруйних речовин;
? місце та час застосування хімічної зброї;
? метеорологічні умови;
? топографічні умови.
Хімічна обстановка оцінюється в два етапи:
I етап ? прогнозування ? проводиться, коли немає необхідної інформації з місця застосування отруйних речовин.
Оцінка хімічної обстановки прогнозуванням дозволяє приблизно визначити можливі наслідки застосування хімічної зброї, їх вплив на виконання завдань та збереження боєздатності військ, найдоцільніші подальші дії, намітити заходи щодо захисту особового складу від ураження отруйними речовинами та ліквідації наслідків застосування хімічної зброї.
II етап ? оцінка фактичної обстановки за даними розвідки ? здійснюється на основі точних даних з потерпілих підрозділів та частин про втрати особового складу, а також реальних даних про характер зараження та розміри вогнища.
На підставі оцінки хімічної обстановки сповіщають війська про хімічне зараження місцевості та повітря, роблять висновки про боєздатність підрозділів, вживаються заходи для захисту особового складу та ліквідації наслідків застосування хімічної зброї, намічають найдоцільніші дії підрозділів у даній обстановці, визначають напрямок і маршрути для подолання та обходу районівзараження, визначають найбезпечніші райони для розміщення підрозділів, встановлюють рубежі надівання та знімання засобів індивідуального захисту при подоланні районів хімічного зараження, визначаютьпорядок проведення спеціальної обробки.
Оцінка хімічної обстановки дає можливість медичній службі вирішувати такі завдання:
? визначити санітарні втрати особового складу військ у хімічному вогнищі;
? провести розрахунок сил та засобів для організації надання медичної допомоги у вогнищі та на етапах медичної евакуації;
? встановити боєздатність етапів медичної евакуації, які перебувають у хімічному вогнищі;
? провести заходи щодо захисту особового складу медичної служби, поранених та хворих на етапах медичної евакуації;
? вжити заходи для захисту особового складу медичної служби, направленого для роботи в район застосування хімічної зброї;
? провести заходи щодо захисту етапів медичної евакуації, які перебувають під загрозою зараження отруйними речовинами або приймають уражених із хімічного вогнища;
? вжити заходи для ліквідації наслідків хімічного нападу в медичних пунктах та лікувальних закладах, які стали об'єктами хімічного нападу;
? визначити найбільш доцільні дії з маневру силами та

 
 

Цікаве

Загрузка...