WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Організація та засоби проведення хімічної розвідки. Індикація отруйних речовин і отрут - Реферат

Організація та засоби проведення хімічної розвідки. Індикація отруйних речовин і отрут - Реферат

захисту, обмундирування, взуття та спорядження, техніки та озброєння, майна, води, продовольства, фуражу та інших об'єктів.
Відповідно до діючих положень функції хімічного контролю розподіляються в основному між хімічними військами, медичною та ветеринарною службами.
До обов 'язків хімічних військ входить індикація ОР у повітрі, на ґрунті, озброєнні, техніці, засобах захисту, обмундируванні,спорядженні, матеріальних засобах, а також контроль за їх дегазацією.
На ветеринарну службу покладається індикація ОР та отрут у фуражі та воді, призначеній для пиття та миття тварин, а також на службових тваринах, на знятих шкірах та на тваринах, призначених для забиття на м'ясо.
До завдань медичної служби входить визначення ОР та отрут у воді, що призначена для пиття, приготування їжі та миття особового складу, а також у харчових продуктах, починаючи з продовольчих складів і закінчуючи казанком.
Але цим не вичерпується коло завдань медичної служби з індикації ОР. У медичних установах (частинах та підрозділах) здійснюються також такі заходи: ? контроль за зараженістю медичного та санітарно-господарчого майна; ? контроль за зараженістю обмундирування, спорядження та іншого майна уражених, поранених та хворих, що прибувають на етапи медичної евакуації;
? контроль за повнотою дегазації води, продовольства, медикаментів та іншого медичного та санітарно-господарчого майна;
? експертиза води та продовольства на предмет зараженості отрутами, які противник використав з диверсійною метою.
Хімічний контроль здійснюється після кожного випадку використання противником хімічної зброї і проводиться за допомогою приладів хімічної розвідки та хімічних лабораторій.
Прилади хімічної розвідки забезпечують можливість встановлення факту зараження та визначення орієнтовної величини ступеня зараження об'єктів, а також відбір проб у заражених районах для лабораторного обстеження.
Польові хімічні лабораторії використовуються для кількісного визначення ОР у різних заражених середовищах (пробах).
1.2. Методи індикації ОР та отрут
Для індикації ОР та отрут використовуються різні методи, які можна поділити на дві групи:
а) суб'єктивні ? ґрунтуються на показаннях органів чуття;
б) об'єктивні ? ґрунтуються на даних технічних засобів.
Розрізняють такі методи індикації ОР та отрут: органолептичний; хімічний; біохімічний; біологічний; фізичний; фізико-хімічний.
Органолептичні методи ґрунтуються на визначенні ОР за допомогою органів чуття людини. Найбільш суттєве значення має зір (можна побачити краплі ОР, виявити хмару і т. ін.). Є особливості розриву хімічного боєзапасу: глухий звук, маленька воронка, мало осколків, слабка руйнівна дія, мало поранених, утворюється хмара пари та туману.
Найбільше значення мають хімічні методи. Вони ґрунтуються на використанні характерних хімічних реакцій між ОР та реактивом (індикатором). Методи бувають прямі (виявлення ОР за їх характерними хімічними властивостями у присутності індикатора) та непрямі (виявлення ОР за продуктами їх розпаду). За наочністю вони можуть бути колориметричними (кольоровими) та нефелометричними (осадовими). У польових умовах частіше використовують колориметричні реакції.
З метою збільшення чутливості та специфічності методів індикації використовуються біохімічні методи. Наприклад, для індикації фосфороорганічних ОР використовують холінестеразну реакцію.
Біологічні методи індикації ґрунтуються на оцінці клініко-патоморфологічних та біохімічних змін, що виникають в організмі тварин, спеціально заражених ОР чи отрутами. Для цього використовують собак, кішок, кролів, мишей, щурів, птахів, риб тощо. Велике значення цей метод має при визначенні швидкодіючих, високотоксичних, раніше невідомих ОР. Але саме цей метод трудомісткий, не завжди специфічний.
Фізичні методи індикації ґрунтуються на визначенні ОР за фізичними властивостями (температура кипіння та плавлення, розчинність, леткість, питома вага, оптичні, електричні та теплові процеси у зараженому середовищі і т. ін.). Недолік цих методів у тому, що вони вимагають спеціального обладнання, високої кваліфікації працівників, а через це малопридатні для використання у польових умовах. Застосовуються при вивченн невідомих ОР.
Фізико-хімічні методи ґрунтуються на використанні явищ, які супроводжують або є наслідками хімічних реакцій, що відбуваються при взаємодії ОР з індикаторами і реєструються за допомогою фізичних методів. Широко використовуються в автоматичних засобах індикації ОР.
2. Технічні засоби індикації отруйних речовин
і отрут (прилади хімічної розвідки)
Для проведення індикації ОР і отрут використовують такі технічні засоби.
Індикаторні плівки АП-1. Призначені для визначення наявності в повітрі аерозолей речовин типу V-газів під час випадання їх на обмундирування, бойову техніку, озброєння та інші поверхні. АП-I ? це поліетиленова плівка з нанесеним на один її бік індикаторним шаром. При потраплянні на індикаторну поверхню аерозолей V-газів з'являються плями синьо-зеленого кольору. Може використовуватися як індивідуально, так і групою (екіпаж, бойовий розрахунок і т. ін.).
Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР). Призначений для виявлення отруйних речовин у повітрі, на місцевості і на поверхні різних предметів. За його допомогою ОР визначають в повітрі, на місцевості, бойовій техніці та інших предметах (зарин, зоман, іприт; у повітрі ? пари V-газів, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану і Бі-Зет).
Прилад хімічної розвідки медичної і ветеринарної служб (ПХР-МВ) призначений для виявлення: у воді ? зарину, зоману, V-газів, сірчистого та азотистого іпритів, хлорціану, синильної кислоти та її солей, миш'якомісних ОР, алкалоїдів та солей важких металів; у фуражі ? зарину, зоману, V-газів, сірчистого та азотистого іприту, люїзиту, синильної кислоти, хлорціану, фосгену і дифосгену; в повітрі та на різних предметах ? зарину, зоману, V-газів, іприту, сірчистого та азотистого люїзиту, синильної кислоти, хлорціану, миш'яковистого водню, фосгену та дифосгену.
Можна також провести відбір проб води, продуктів, ґрунту та інших матеріалів для їх обстеження хімічній лабораторії. Оснащення приладу дає можливість виконувати основні завдання медичної експертизи води і продовольства. Прилад перебуває в медичному пункті частини. Без поновлення можна провести 80-90 аналізів, з них 30-40 у пробах води та 40-50 у сипучих продуктах або в повітрі чи на предметах.
Медичний прилад хімічної розвідки (МПХР)

 
 

Цікаве

Загрузка...