WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Стійкість роботи промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях - Реферат

Стійкість роботи промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях - Реферат

тракторів і автомобілів на об'єкті.
Так, для повітряної ударної хвилі встановлені сім послідовних значень величини надмірного тиску ДРф: 1,5; 10; 20; ЗО; 40; 50; 100 кПа (0,015; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 1,0 кгс/см2).
Для світлового випромінювання (при умові прозорості атмосфери) прийняті шість значень величин світлового імпульсу ?/св: 12,4; 29,3; 54,4; 83,7; 113,0; 259,5 Дж/см2 (2,7, 13, 20, 27 і 62 кал/см2).
Для радіоактивного забруднений місцевості прийнято 12 значень величини гамма-радіації Д7: 40, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1200, 2000, 3000, 5000, 7000 Р.
У зв'язку з тим, що на практиці можуть бути різні проміжні вказаних величин, прийнято групувати сусідні градації значень в інтервали або діапазони. Послідовність діапазонів утворюють шкалу діапазонів.
Наприклад, для надмірного тиску одержимо шкалу із 8 діапазонів: менше 1,5; 1,5-10; 20-30; 30-40; 40-50; 50-100 і більше 100 кПа.
Для світлового імпульсу маємо 7 діапазонів: менше 12,4; 12,4-29,3; 29,3-54,4; 54,4-83,7; 83,7-113,0; 113,0-259,5 і більше 259,5 Дж/см2.
Для дози гамма-радіації на місцевості Ду- шкала із 13 діапазонів: менше 40; 40-100; 100-200; 200-300; 300-400; 400-
Рис. 7.1. Схеми ізоліній і зон впливу між ними, які відповідають надмірному тиску а) у фронті повітряної ударної хвилі; б) світлового імпульсу; в) доз гама радіації наземного ядерного вибуху потужністю 0,2 Мт
600; 600-800; 800-1200; 1200-2000; 2000-3000; 3000-5000; 5000-7000 і більше 7000 Р.
Графічне уявлення про діапазони радіоактивного забруднення місцевості можна скласти із рис. 7.1. Окремо для кожного з трьох вражаючих факторів ядерного вибуху проведені лінії, що з'єднують точки, які відповідають однаковим градаціям величини Такі лінії називаються ізолініями. Ізолінії для повітряної ударної хвилі і світлового випромінювання (рис. 7.1, а, б) - це правильні концентричні кола з центром, який збігається з епіцентром ядерного вибуху. Для радіоактивного забруднення місцевості ізолінії називають ізодозними лініями і мають вони складну конструкцію. Еліптичні криві (рис. 7.1, в) відповідають найбільш простому випадку - ідеальній формі радіоактивного сліду. Така форма можлива тільки при постійній швидкості і напрямку середнього вітру на висоті підйому хмари ядерного вибуху. На рис. 7.1, в нанесено радіоактивний слід, що відповідає швидкості середнього вітру 50 км/год.
У всіх випадках, для всіх вражаючих факторів проміжок між двома сусідніми ізолініями - це прийнятий діапазон значень фізичної величини , а площа між цими лініями означає зону впливу, що утворюється вражаючим фактором у межах прийнятого діапазону.
Так, заштриховане коло (рис. 76, а) - це зона впливу, утворена повітряною ударною хвилею із значенням надмірного тиску АРф у діапазоні 20-ЗО кПа. Аналогічно на рис. 7.1, в зона впливу радіоактивного забруднення в діапазоні доз гамма-радіації ДV 300-400 Р. Зони впливу радіоактивного забруднення (в даному діапазоні доз гамма-радіації на місцевості) надалі будуть називатись скорочено "дозові зони".
Графічні відображення легко перенести на реальну місцевість, маючи карту (схему) відповідного масштабу.
Збитки сільського господарства від дії вражаючих факторів ядерного вибуху складаються із втрат, нанесених його основним виробничим силам. Виробничі сили сільського (лісового) господарства до ураження можна розділити на об'єкти біологічного походження: трудові ресурси (сільське працездатне населення); сільськогосподарські тварини; посіви сільськогосподарських культур (чи лісові насадження) і на об'єкти не біологічної природи, які становлять матеріально-технічну базу сільського (лісового) господарства - будівлі і споруди; сільськогосподарські машини; системи енергопостачання.
Оцінка можливих збитків від ядерного вибуху проводиться на основі характеристики впливу кожного із вражаючих факторів. У зв'язку з тим, що найбільш небезпечним (за територією і тривалістю ураження) для сільського (лісового) господарства є радіоактивне забруднення місцевості, розглянемо приклад розрахунку збитків від впливу цього вражаючого фактора.
Для оцінки наслідків впливу радіоактивного забруднення необхідні такі дані: радіаційна обстановка в населених пунктах, на відкритій місцевості - місцях знаходження людей, на полях і пасовищах, на фермах і ділянках, де знаходиться худоба поза приміщеннями, можливі втрати людей, поголів'я сільськогосподарських тварин, продуктивності тварин, урожаю сільськогосподарських культур; чисельність працездатного населення і- характеристика його розміщення (на відкритій місцевості, в будинках, протирадіаційних укриттях) з урахуванням ступеня захищеності від впливу радіації; поголів'я сільськогосподарських тварин у громадському і особистому господарствах за видами і віковими категоріями, характеристика їх розміщення на період випадання радіоактивних продуктів; планова продуктивність сільськогосподарських тварин; площі посівів сільсько-господарських культур, планові урожайності і валові збори урожаю, фази розвитку рослин на календарний час випадання радіоактивних речовин.
Порядок розрахунків
У результаті радіоактивного забруднення територія окремого господарства може опинитися в одній або кількох лозових зонах. Виходячи з цього, встановлюється чисельність людей, поголів'я сільськогосподарських тварин, розміри площ посівів різних сільськогосподарських культур, лісових насаджень, які потрапили в ту або іншу дозову зону. Розрахунок втрат людей проводиться з урахуванням розміщення їх в ПРУ, а розрахунок втрат тварин - окремо для кожного виду і вікової групи з урахуванням утримання (пасовище, стійлове, загінне).
Втрати в рослинництві від впливу радіації обумовлені головним чином зниженням урожайності сільськогосподарських культур. Розрахунки втрат урожаю проводяться окремо для кожної культури з урахуванням фази розвитку на період випадання радіоактивних речовин
М'ясна продуктивність у худоби і птиці, які одержали дози зовнішнього гамма-опромінення, що не призвели до загибелі (менше 600 Р), практично не знижується. Тварини, які не перебували на пасовищах і, крім зовнішнього гамма-опромінення, одержали і внутрішнє бета-гамма-опромінення за рахунок надходження радіоактивних речовин з кормами, знижують м'ясну продуктивність в середньому на 15-20 %.
Сільськогосподарські культури. Для оцінки стійкості вирощування сільськогосподарських культур в умовах радіоактивного забруднення необхідні такі дані: посівні площі культур, урожайність, заплановані валові збори урожаю, фази розвитку культур привипаданні радіоактивних речовин, зони радіоактивного забруднення.
Розглянемо послідовність проведення розрахунків на прикладі озимої пшениці.
Вихідні дані. Планова урожайність озимої пшениці /п0=19 ц/га, посіви озимої пшениці попали у три дозові зони, їх площа розподілилася по зонах так: у зоні 400-600 Р - 5, = 280 га; у зоні 600-800 Р -52=150 га; у зоні 800- 1200 р -53=70 га.
Імовірність втрат врожаю К при випаданні радіоактивних речовин на посіви в фазу колосіння рослин за даними табл. 93 буде дорівнювати: для зони 400 - 600 Р - /СІ = 30%; для зони 600-800 Р - /С; = 40%; для зони 800-1200 Р - Яз = 60 %.

 
 

Цікаве

Загрузка...