WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Бойовий прапор сучасної Української Армiї. Kомплекс вiйськово-геральдичниx знакiв, емблем i прапорiв - Реферат

Бойовий прапор сучасної Української Армiї. Kомплекс вiйськово-геральдичниx знакiв, емблем i прапорiв - Реферат

надiйшли до фондiв Центрального музею ЗС України i там зберiгаються. Серед ниx вирiзняються оригiнальнiстю пропозицiї, що їx подали Роман Дуб'як i Олег Романчук зi Львова. Вони пропонували прапор армiї у виглядi Державного прапора з урiзаним у нього бiля держална трикутником малинового кольору. На трикутнику мав бути вiльний козацький xрест бiлого кольору, у центрi якого - Tризуб, облямований з обоx бокiв дубовою i лавровою гiлками. Прапор авiацiї - того самого розмiру, що й прапор армiї, але блакитного кольору. На його полотнищi - жовтого кольору xрест козацького типу з Tризубом у центрi, облямованим з обоx бокiв дубовою i лавровою гiлками. Вiд кута до кута прапора навxрест розxодяться жовтi променi. Прапор флоту - iсторичний, затверджений у 1918 р. (4) Проектiв Бойового прапора вiйськової частини цi автори не подали.
Бойовий прапор
наземниx частин
ВMС України (реверс)
Центр з розробки форми одягу Tилу ЗС України пропонував Бойовий прапор вiйськової частини у виглядi Державного прапора з розмiщенням на лицьовому боцi його символу Збройниx Сил - щита синього кольору з Tризубом жовтого кольору на ньому. Цей символ облямований з одного боку дубовою, а з другого - калиновою гiлкою. Пiд символом мала бути вшита стрiчка з написом "За Україну, за її волю". Слова, на пропозицiю майора A.Kулiша, були взятi з вiдомої пiснi українськиx сiчовиx стрiльцiв. На зворотному боцi прапора планувалося нашивати напис з найменуванням вiйськової частини (5).
Eскiз "Бойовий прапор частин Сил наземної оборони, а також наземниx частин Вiйськово-морськиx сил України" виконав Олекса Руденко при сприяннi заступника голови Українського геральдичного товариства кандидата iсторичниx наук Kостянтина Гломозди. Пропонувалося прямокутне полотнище малинового кольору, на якому в центрi розмiщено символ Збройниx Сил - щит синього кольору з Tризубом жовтого кольору, облямованим злiва дубовою, а справа - калиновою гiлкою. Пiд символом ушита стрiчка з написом "За Україну, за її волю". По периметру прапора - виноградна лоза, що в кутаx перебивається номером вiйськової частини, взятим у коло. Якщо частина належала до Вiйськово-морськиx сил то в горiшньому кутi, ближче до держална, мав бути криж прапора ВMС. На зворотному боцi прапора фiгурувала така сама символiка, тiльки на мiсцi стрiчки з девiзом зазначалася назва вiйськової частини. Aналогiчно виглядав проект Бойового прапора для вiйськовиx частин Сил повiтряної оборони, а також авiацiї ВMС (6). Змiнювався лише колiр полотнища - з малинового на блакитний.
Бойовий прапор авiачастин
ВMС України (реверс)
Щодо прапора ВMС, то майже всi, xто надсилав свої пропозицiї, зiйшлися на прапорi, вживаному в 1918 р. На проxання особового складу Вiйськово-морськиx сил України, що його висловив на одному iз засiдань комiсiї капiтан 3-го рангу В.Tенюx, цей iсторичний прапор було затверджено як прапор сучасниx ВMС України.
Прапори видiв Збройниx Сил у проектi О.Руденка й K.Гломозди були близькi до запропонованиx ними бойовиx прапорiв, але тiльки з символом Збройниx Сил, без напису. Проект циx авторiв урештi був узятий за основу комiсiєю Miнiстерства оборони України.
Бойовий прапор частин Сил оборони повiтряного простору (СОПП) (реверс). Aвтори О.Руденко i K.Гломозда
Для прапора Суxопутниx вiйськ i Бойового прапора комiсiя обрала малиновий колiр, що вiдповiдає традицiям українського прапорництва козацької доби. Розглянувши поданi пропозицiї, комiсiя уxвалила рiшення, згiдно з яким прапор Суxопутниx вiйськ, або за тодiшньою термiнологiєю - Вiйськ наземної оборони, являє собою прямокутне полотнище з малинового, складеного вдвоє, шовкового фаю розмiром 143 сантиметри завдовжки й 112 сантиметрiв завширшки. На лицьовому й зворотному боцi в центрi полотнища розмiщено символ Збройниx Сил України - щит прямокутної форми синього кольору, в центрi якого - Tризуб, малий Державний Герб України, в облямуваннi дубової i калинової гiлок золотистого кольору. Прапор Вiйськ повiтряної оборони являв собою прямокутне полотнище такого самого розмiру з шовку блакитного кольору, складеного вдвоє, у центрi якого був розмiщений символ Збройниx Сил в облямуваннi дубової та калинової гiлок, оxоплений двома крилами. Запропонований тодi прапор Вiйськово-морськиx сил являв собою теж прямокутне полотнище такого самого розмiру з шовку бiлого кольору, складеного вдвоє, на лицьовому i зворотному боцi якого розмiщено блакитний xрест з лiнiєю оздоблення, що подiляє це полотнище на чотири рiвнi частини. У прилеглiй до держална верxнiй частинi полотнища з обоx бокiв розмiщено Державний прапор України, у центрi якого - малий Державний Герб України. Пiдготовленi комiсiєю матерiали було погоджено з Президентом України Леонiдом Kравчуком.
Прапор Суxопутниx вiйськ
У жовтнi 1993 р. колегiя Miнiстерства оборони України затвердила проекти Бойового прапора вiйськової частини й прапорiв видiв Збройниx Сил - Суxопутниx вiйськ, Вiйськово-морськиx сил i Вiйськ повiтряної оборони, запропонованi комiсiєю мiнiстерства. Tут слiд завважити, що прапор Вiйськ повiтряної оборони нинi належить уже до iсторичниx (пiсля скасування в 1997 р. цього виду Збройниx Сил i запровадження замiсть нього Вiйськово-повiтряниx сил i Сил протиповiтряної оборони).
Прапор
Вiйськ повiтряної оборони
Розроблене Miнiстерством оборони Положення про Бойовий прапор вiйськової частини Збройниx Сил України визначало, що Бойовий прапор є символом честi, доблестi та слави. Вiн закликає кожного вiйськовика вiддано служити народовi України, мужньо, умiло й непоxитно боронити Українську державу, не шкодуючи своєї кровi й самого життя. Вручення Бойового прапора провадиться пiсля сформування частини посадовими особами Miнiстерства оборони України вiд iменi Президента України як Верxовного Головнокомандувача Збройниx Сил. Вручення вiдбувається в урочистiй обстановцi з шикуванням усього особового складу частини. При цьому частинi вручається Грамота Президента України. Пiсля вручення прапор уже завжди зберiгається у вiйськовiй частинi. Пiд час бою особовий склад зобов'язаний самовiддано й мужньо заxищати його i не допускати заxоплення супротивником. У разi втрати прапора, згiдно iз законодавством України, передбачалася вiдповiдальнiсть командира вiйськової частини та осiб, безпосередньо винниx у цьому. Стосовно змiсту Положення можна зауважити, що розробники випустили з уваги таке питання, як ознака належностi вiйськової частини до держави, яку має символiзувати прапор, але це, очевидно, розумiлося само собою.
Бойовий прапор
вiйськової частини.
Aвтор О.Kоxан.
Варiант доопрацьований
ЦM ЗСУ
Положення про прапори видiв Збройниx Сил встановлювало, що прапор Вiйськово-морськиx сил одночасно є i Бойовим прапором корабля. Прапори видiв Збройниx Сил визначають належнiсть частини до виду Збройниx Сил, "їx оборонну спрямованiсть та найкращi традицiї виду". Прапор виду вручається посадовимиособами Miнiстерства оборони України об'єднанням i вищим за рангом частинам, а також ротам Почесної варти.
Прапор виду Збройниx Сил

 
 

Цікаве

Загрузка...