WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Про загальновійськові обов’язки і військову службу - Реферат

Про загальновійськові обов’язки і військову службу - Реферат

призвані на військову службу за рішенням Президента України.
Виконання Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" покладається на громадян України, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності.
3. Загальні відомості про військову службу в Україні
Військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній з захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
Військова служба підрозділяється на строкову військову службу і військову службу за контрактом; існує також альтернативна служба.
На строкову військову службу в мирний час призиваються громадяни України чоловічої статі, які придатні до неї за станом здоров'я і віком і яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років. Юнаки, які виявили бажання навчатися у військових навчальних закладах, можуть бути зараховані до них при досягненні ними 17-річного віку.
Призов громадян на строкову військову службу проводиться двічі на рік - весною та восени, на підставі Указу Президента України, що публікується у засобах масової інформації не пізніше як за місяць до початку призову. Після оголошення Указу Президента кожний призовник зобов'язаний прибути у той пункт і в той строк, що вказані військовим комісаріатом у повістці.
Громадяни призовного віку, які не пройшли строкової військової служби і без законних підстав не перебувають на військовому обліку, а також призовники, які тимчасово виїхали з постійного місця проживання в іншу місцевість і не стали там на військовий облік, зобов'язані прибути до військового комісаріату у семиденний строк після Указу Президента.
Зміна місця військового обліку призовниками, які досягли 18-річного віку, допускається лише до опублікування Указу Президента України про черговий призов. Виняток становлять ті призовники, які переведені на роботу в іншу місцевість, переїхали на нове місце проживання, прийняті до навчального закладу і вибувають для продовження освіти, закінчили навчальний заклад і за розподілом направляються на роботу.
Поважними причинами неприбуття громадянина до призовної дільниці у строки, встановлені військкоматом, визнаються: хвороба громадянина; смерть або тяжка хвороба близького родича; перешкоди стихійного харак-теру. Причини неприбуття мають бути підтверджені відповідними документами.
Для проведення призову громадян на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії. На них покладається: організація медичного огляду призовників; прийняття рішення про призов на строкову військову та альтернативну службу і призначення їх для використання на службі; надання відстрочки або звільнення від призову на строкову військову службу; прийняття рішення про направлення призов-ників, які виявили бажання, у військові навчальні заклади для складання вступних іспитів або про відмову їм у цьому за станом здоров'я, у зв'язку з недостатнім загальноосвітнім рівнем підготовки чи моральними якостями; прийняття рішення про направлення до слідчих органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу.
Рішенням призовної комісії відстрочка від призову на строкову військову службу може надаватися: за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та в інших випадках відповідно до чинного законодавства.
Встановлено такі строки служби в Збройних Силах України: для солдатів і матросів, сержантів і старшин строкової служби - 12 місяці; для сержантів і старшин, солдатів і матросів за контрактом - не менше 18 місяців. Службу за контрактом можна розпочати після першого року стро-кової військової служби.
Призовники та військовослужбовці несуть відповідальність за порушення закону "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Призовникові, який ухиляється від призову і не з'являється за повісткою до військкомату для відправки на військову службу, термін його строкової військової служби продовжується на строк ухилення від призову. Військовослужбовцеві строкової служби, який самовільно залишив місце служби або своєчасно не з'явився до місця служби в строк, зазначений у приписному свідоцтві, не маючи на те поважних причин, час його відсутності у військовій частині не зараховується до строку служби.
Юнаки, призвані на строкову військову службу, зобов'язані прибути у військові частини у власному справному одязі та взутті. Після зарахування до списків військових частин їм видається військова форма одягу і взуття. Встановлено такі форми військової служби за контрактом: військова служба на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин; військова служба жінок за контрактом; військова служба прапорщиків і мічманів; військова служба курсантів військових навчальних закладів і студентів військових кафедр вищих цивільних навчальних закладів.
Якщо громадяни України мають істинні релігійні переконання і належать до таких діючих згідно із законодавством релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю та служби у Збройних Си-лах, то вони мають право на альтернативну службу. Альтернативна (невійськова) служба також є державною службою поза Збройними Силами України, триває два роки і проходить в одній з установ системи соціального забезпечення.
Висновок
Отже, загальний військовий обов'язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підготовки населення до захисту України.
Загальний військовий обов'язок включає:
" підготовку громадян до військової служби;
" приписку до призовних дільниць;
" прийняття та призов на військову службу;
" проходження за призовом або добровільно військової служби;
" виконання військового обов'язку в запасі;
" дотримання правил військового обліку.
Військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній з захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам до загального стажу роботи, стажуроботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
Військова служба підрозділяється на строкову військову службу і військову службу за контрактом; існує також альтернативна служба.
Якщо громадяни України мають істинні релігійні переконання і належать до таких діючих згідно із законодавством релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю та служби у Збройних Си-лах, то вони мають право на альтернативну службу.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
2. Коваленко Р.В. Військова служба в Україні. - К., 2001.
3. Служба в лавах Українського війська: в запитаннях і відповідях / За ред. Хрищенка М.В. - Харків, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...