WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Про загальновійськові обов’язки і військову службу - Реферат

Про загальновійськові обов’язки і військову службу - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Про загальновійськові
обов'язки і військову службу"
ПЛАН
Вступ
1. Особливості правового регулювання військової служби в Україні
2. Загальний військовий обов'язок
3. Загальні відомості про військову службу в Україні
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Україна як незалежна європейська держава прагне стати правовою, цивілізованою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінки людей, регулюють соціальні відносини, забезпечують нормальне функціонування та розвиток суспільства.
Важливою складовою суспільства є Збройні Сили. З метою їх нормальної життєдіяльності, зміцнення законності, гарантування прав і свобод військовослужбовців в Україні створено систему законодавства з питань військової служби. Військове законодавство є невід'ємною частиною національного права.
Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" був прийнятий Верховною Радою України 25 березня 1992 р. Він складається з дев'яти розділів: "Загальні положення", "Підготовка громадян до військової служби", "Служба в запасі", "Військовий облік військовозобов'язаних і призовників" та ін.
1. Особливості правового регулювання
військової служби в Україні
Найвищу юридичну силу в нашій країні має Основний закон - Конституція України. Вона є державно-правовою основою військового законодавства. Воїни Збройних Сил користуються всією повнотою прав і несуть усі обов'язки громадян України, що передбачені Конституцією. Права воїнів не тільки проголошуються, а й реально забезпечуються. Серед них - права на недоторканність особи, матеріальне забезпечення, освіту, житло, охорону здоров'я, свободу совісті та ін. Ніхто не повинен обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України. Військовослужбовці, як і всі громадяни України, мають виковувати конституційні обов'язки: дотримуватися законів держави, сумлінно служити, поважати правила громадського життя.
Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" був прийнятий Верховною Радою України 25 березня 1992 р. Він складається з дев'яти розділів: "Загальні положення", "Підготовка громадян до військової служби", "Служба в запасі", "Військовий облік військовозобов'язаних і призовників" та ін.
Законодавство України забезпечує військовослужбовцям строкової служби ряд прав і свобод. Вони мають право обирати і бути обраними до Рад народних депутатів, інших виборних органів держави. Для здійснення цього права командири (начальники) всіх ступенів повинні забезпечити належні умови. Військовослужбовці мають право створювати свої громадські об'єднання відповідно до законодавства України. Однак вони не можуть бути членами політичних партій, організацій, рухів. Армія і флот перебувають поза політикою, і тому військовослужбовці повинні дотримуватися лише загальнодержавної ідеології та законів України. Не допускаються організація військовослужбовцями страйків та участь у їх проведенні.
Воїни Збройних Сил України, інших державних військових формувань мають право оскаржити в суді незаконні дії командирів, військових посадових осіб і органів управління в порядку, передбаченому статутами Збройних Сил.
З утворенням Збройних Сил України докорінно змінився підхід до такого права, як свобода совісті. Військовослужбовці можуть сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні обряди, відкрито висловлювати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання. Проте релігійні переконання воїнів не повинні перешкоджати проходженню ними строкової військової служби. В деяких випадках стро-кова військова служба замінюється на тривалішу невійськову (альтернативну) службу.
Військовослужбовцям гарантується право на недоторканність особи. Арешт військовослужбовця може бути проведений лише на підставі судового рішення, або із санкції прокурора чи за наказом командира, або в разі дисциплінарного арешту в порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України. Забороняється використовувати військовослужбовців для виконання завдань, не пов'язаних з військовою службою. Вони можуть залучатися, за рішенням Верховної Ради, до участі в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха тощо.
У Збройних Силах основні конституційні права та обов'язки громадян дістають свій розвиток і конкретизацію у нормах військового законодавства, зокрема в законах "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та ін.
2. Загальний військовий обов'язок
Загальний військовий обов'язок встановлюється з метою забезпечення комплектування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підготовки населення до захисту України.
Загальний військовий обов'язок включає:
" підготовку громадян до військової служби;
" приписку до призовних дільниць;
" прийняття та призов на військову службу;
" проходження за призовом або добровільно військової служби;
" виконання військового обов'язку в запасі;
" дотримання правил військового обліку.
У воєнний час загальний військовий обов'язок включає також загальне обов'язкове військове навчання громадян.
Громадяни мають право на заміну загального військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".
Загальний військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні.
Щодо загального військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:
" допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;
" призовники - особи, приписані до призовних дільниць;
" військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;
" військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі.
До паспортів громадян України цих категорій вноситься відповідна відмітка.
Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, зобов'язані:
" прибувати за викликом військового комісаріату до призовних дільниць для приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою одержання військової спеціальності, призову на військову службу або на збори;
" проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;
" виконувати правила військового обліку.
Жінки, які за фахом мають медичну підготовку або підготовку, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, придатні до проходження військової служби за станом здоров'яі віком, беруться на військовий облік. Вони зобов'язані прибувати за викликом до військового комісаріату для проходження медичного огляду і виконувати правила військового обліку.
У мирний час жінки можуть добровільно вступити на військову службу за контрактом. У воєнний час особи жіночої статі, які перебувають на військовому обліку чи пройшли загальне військове навчання, можуть бути

 
 

Цікаве