WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Військово-патріотичне виховання молоді - Реферат

Військово-патріотичне виховання молоді - Реферат

тематичні вечори, бесіди); б) дійового, практичного спрямування (окремі види змагань, конкурси, гурткова і шефська робота, екскурсії, робота з вдосконалення навчально-матеріальної бази закладу освіти); в) комплексні, з усвідомленням їх суспільної і особистісної значущості (дискусії, огляди-конкурси, військово-спортивні свята, походи по місцях бойової та трудової слави народу України, тижні оборонно-масової роботи (4).
Як показує досвід роботи загальноосвітніх шкіл м. Тернополя, первинною ланкою в структурі військово-патріотичного виховання уч-нівської молоді має бути достовірне інформаційне забезпечення, тобто організація цілеспрямованого освітнього простору за трьома напрямами: 1) використання потенціалу українознавчого матеріалу на уроках з предметів навчального плану 10-11 класів загальноосвітньої школи; 2) стимулювання навчально-пізнавальної активності старшокласників із засвоєння матеріалу програми "Допризовна підготовка"; 3) вивчення старшокласниками курсу "Самовдосконалення особистості", який озброює необхідними знаннями, що стосуються особистісного розвитку кожного старшокласника (знання себе, уявлення про свої якості і властивості; самооцінка і пов'язана з нею само-повага; формування позитивної Я-концепції; навчання умінням само-ствердження і самореалізації в колективі ровесників).
Організація освітнього простору передбачає ряд заходів щодо поліп-шення змісту українознавчих навчальних предметів (історії, української літератури), який би розширював і поглиблював національно-громадянські та військово-патріотичні уявлення та знання, тобто певною мірою формував когнітивний та афективний компоненти військово-патріотичної активності, виявляв бажанняв старшокласника замислюватися над своїм внутрішнім св[-том, позитивно змінюватися так, щоб зміст, спрямованість викладу того чи іншого фахового матеріалу, сам процес здобуття знань викликали у старшокласників високий пізнавальний інтерес до актів і подій, пов'язаних із захистом Батьківщини; почуття патріотизму, обов'язку, відповідальності та інших необхідних захисникові особистісних якостей.
На жаль, попередніми дослідженнями встановлено, що багато учнів загальноосвітніх шкіл не знають не тільки історії Української армії, але навіть сучасної назви. Окрім того, вони однобоко поінформовані про умови служби в ЗСУ; не задумуються над тим, що за відмову від служби в армії їм доведеться нести відповідальність. Організаторам виховної роботи необхідно враховувати також актуальність джерел інформації. Так, найбільший вплив на готовність юнаків до строкової військової служби мають засоби масової інформації (телебачення, радіо, преса), але найважливішу інформацію юнаки одержують у процесі безпосереднього емоційного спілкування зі старшими товаришами, які проходять строкову службу, ровесниками, батьками.
Забезпечення знань про майбутню військову служби також залежить від рівня інтелектуального розвитку юнака, його світогляду.
Певного виховного ефекту можна досягти, включивши в систему інформування про армію шкільну бібліотеку. Підбір відповідної літератури, постійно діючі кутки, наочна агітація, стінна преса, читацькі конференції (вечори) є активним, дієвим чинником у формуванні поглядів юнака щодо служби в армії.
Для проведення бесід класний керівник повинен попередньо підго-тувати замкнутий тематичний цикл, який повністю висвітлює певне питання чи цілісну проблему. Планування бесід здійснюється на півріччя або на весь навчальний рік. Важливим виховним моментом і запорукою ефективності згаданого заходу є активна участь у ньому учнівської аудиторії. Тому перед проведенням бесіди в групі необхідно запропонувати юнакам обговорення декількох проблем з тим, щоб вони висловили свої думки з приводу їх. Бесіду за певною тематикою може проводити вчитель допризовної під-готовки або класний керівник. Проте в силу специфічності виховного напряму і для більш професійного висвітлення теми проводити бесіди мають працівники військкоматів, офіцери військових частин, ветерани війн, учасники визвольних змагань.
За формального підходу до підготовки і проведення заходу він пе-ретворюється на лекцію чи просто повчання, що різко знижує його виховний ефект та інтерес до нього з боку учнів.
Однією з форм позанавчальної роботи є зустріч з учасниками виз-вольних змагань, ветеранами війни. Щоб вона була цікавою, перед її ор-ганізацією необхідно, перш за все, ознайомитися з біографією ветерана, його бойовим шляхом. Завдяки цьому у випадку, коли запрошений гість не має змоги виступити, про нього розповідає підготовлений учень. Проте про окремі епізоди свого бойового життя, історію однієї з своїх нагород повинен розповісти сам ветеран. На завершення зустрічі, щоб підкреслити увагу і пошану до ветерана, йому вручають квіти або подарунок.
Другий напрям військово-патріотичного виховання - організація різноманітних видів діяльності патріотичної спрямованості. Оволодіння учнями предметною патріотичною діяльністю, як показує досвід, проходить легше, ніж оволодіння ними своїми внутрішніми (психічними) процесами (Б.Г. Ананьев, Л.С. Виготський). Відомо також, що готовність до будь-якої діяльності з самого початку розгортається в соціальному, інтерпсихічному плані, а потім за певних умов трансформується у суто інтропсихічну категорію.

 
 

Цікаве

Загрузка...