WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДПЮ, Військова справа → Українські Збройні сили: Історія становлення та розвитку - Реферат

Українські Збройні сили: Історія становлення та розвитку - Реферат

вміщення в книзі спеціального розділу, в якому досить концептуально проаналізовано сучасний стан і перспективи нових наукових пошуків із зазначеної проблеми (загалом близько 40 стор.). При цьому О. Реєнт наголосив на тому, що "криза марксистської історіографії породила жваву дискусію навколо формаційного підходу до вивчення нашого минулого" (с. 5). Можливо слід було б згадати і про те, що не лише "криза" спонукала до цього, адже в кінці 50-х - на початку 60-х років ХХ ст. ця проблема особливо гостро дискутувалася в Росії та Україні! Хіба та дискусія не позначилася на подальшому розвиткові історичної думки в СРСР, не має відношення до нинішньої?! З огляду на тему, автор критично поставився до найголовніших поглядів багатьох істориків ХХ ст. З деякими з них гостро полемізуючи, іншим - знаходячи важливі й цікаві власні докази, факти, коментарі тощо. Зокрема на сторінках праці надибуємо міркування з приводу положень таких українських і зарубіжних вчених-суспільствознавців, як І.Лисяк-Рудницький, М. Брайчевський, С. Білокінь, Л. Винар, Д. Гайєр, О. Субтельний, А. Жуковський, Л. Таран, П. Грімстед, О. Ільницький, О. Пріцак, Д. Сондерс, Х. Голдблат та десятки інших. Правда, не можна не помітити, що поза увагою дослідника при характеристиці наукових студій з історії України ХІХ - початку ХХ ст. залишився цілий комплекс питань. Чому б, наприклад, не показати, яким чином великі напрацювання істориків 50-х - першої половини 80-х років минулого століття, спеціальні економічні, етнологічні, суспільно-політичні студії попередників вплинули (і продовжують впливати!) на новітню історіографію. Принципово важливим, особливо для майбутніх наукових дослідників, є переконання О.Реєнта, що новий етап вивчення історії України ХІХ - початку ХХ ст. повинен базуватися: по-перше, "на теоретичному осмисленні доленосних явищ на значних часових відрізках" і "аргументації асоціативних рядів у тих процесах, яким притаманна фрагментарність й дискретність"; а по-друге, на висвітленні явищ, пов'язаних насамперед з побутом, психологією людини, її релігійно-етичними вподобаннями (с. 36). ХІХ - ХХ ст., на наш погляд, були перенасичені різними збройними конфліктами, а тому їх перебігам на сторінках книги відведено доволі місця. На думку автора, в кінці ХVІІІ ст. стався черговий етап експансіоністської політики царизму, пов'язаного з поділами Речі Посполитої. Внаслідок чого, зокрема, на приєднаних до Російської імперії землях Правобережної України було встановлено уніфікований адміністративно-територіальний поділ. Тоді ж значними військово-політичними й дипломатичними зусиллями супроводжувалася експансія царизму і в південному напрямку. Йому вдалося отримати вихід у Чорне море та встановити контроль над Північним Причорномор'ям. У зв'язку з цим здається цілком слушним положення про те, що "з геополітичної точки зору це відкрило перед Російською імперією небачені до того перспективи" (с. 50). Особливої уваги набуло козацтво як об'єкт використання різними урядами у війнах ХІХ ст.: російсько-турецьких 1806-1812 рр., 1828-1829 рр., 1853-1856 рр., 1877-1878 рр., т. зв. Вітчизняної 1812 р. та інших, а також у боротьбі проти повстанців у Македонії (1806-1812 рр.), Сербії (1815 р.), Греції (20-ті роки ХІХ ст.). Значне місце відведено висвітленню питання - європейська політика й Україна періоду наполеонівських війн і конкретно зазначено, що останні відчутно подіяли на свідомість української еліти. "Свіжий подих революційних ідей, - пише автор, - втілених, зокрема, у правових нормах (Кодекс Наполеона), сприяли формуванню на слов'янських землях нового політичного та інтелектуального клімату" (с. 72). Правда, при цьому "не забув" оповісти і про ті лихоліття, які вони принесли народам. При висвітленні цих аспектів, хотілося б, звичайно, побачити більше матеріалів про власне тактику і методи збройної боротьби козацьких загонів, зрушення, які сталися у воєнному мистецтві українців. Яскраво описані події польського повстання 1830 р. і визначено зв'язок з ним України, її передових представників. Принципово по-новому, на наш погляд, подані дипломатичні аспекти "українського питання" у період Першої світової війни. Саме тоді в Європі кризові явища набули найбільшого загострення, йшов процес перегрупування сил. На думку О.Реєнта, "складання двох військових блоків - так званих Центральних держав й Антанти - знаменувало глобальне протистояння держав, кожна з яких мала свої геостратегічні інтереси і прагнула досягти їх дипломатичними та військово-політичними засобами" (с. 92-93). Важливо зазначити те, що українські землі та їх населення опинилися в епіцентрі подій, пов'язаних з першою світовою війною. Україна займала вигідне географічне становище, мала значний військово-економічний потенціал та людські ресурси, а тому не могла не стати об'єктом зазіхань різних політичних сил і урядів. І як не дивно, про що йдеться в книзі, поразки на фронті примусили російську верхівку певною мірою змінити своє ставлення до українського народу. Якщо на початку війни царизм заборонив діяльність місцевих національних об'єднань громадського та політичного характеру, то вже з кінця 1915 р. дозволив відновити функціонування тутешніх наукових товариств, книгарень, кооперативів тощо. Автор навів вражаючі факти про негативні наслідки, які мала війна для України. Зокрема, про сотні тисяч біженців, загиблих, обездолених. Разом з тим, у ході війни українській громадськості вдалося гостро поставити питання і привернути увагу уряду до вирішення національного питання. Дальшого свого розвитку воно набуло в процесі суспільно-політичного життя напередодні революції 1917 р., чому присвячено спеціальний підрозділ. Зрозуміло, в невеликій за обсягом рецензії на книгу неможливо висвітлити всі, навіть найважливіші, аспекти, які стосуються війн, збройних конфліктів ХІХ - початку ХХ ст. і України. Тому ще раз наголосимо: монографію О. Реєнта буде цікаво і корисно прочитати не лише фахівцям, а широкому загалу, всім тим, кого щиро хвилює минуле нашого народу.

 
 

Цікаве

Загрузка...