WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Методологічні основи визначення конкурентоспроможності - Реферат

Методологічні основи визначення конкурентоспроможності - Реферат

скільки з можливістю надання цілого спектра сервісних послуг, оскільки в такому випадку мінімізуються витрати на придбання і подальшу експлуатацію товару. Серед факторів сервісу можна виділити: надійність постачання, гнучку систему ціноутворення, можливість надання кредиту зі знижкою, консультаційні послуги, перед- і післяпродажне обслуговування.
Варто пам'ятати, що конкурентоспроможність продукції, включаючи новизну, технічний рівень виконання, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації є одним із найважливіших засобів конкурентної боротьби,завоювання і утримання позицій на ринку. Тому в сучасних умовах фірми приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції шляхом розробки і здійснення системи управління конкурентоспроможністю продукції.
2. Визначення конкурентоспроможності фірми
Між поняттями "конкурентоспроможність товару" та "конкурентоспроможність фірми" існує взаємозалежність. Зрозуміло, що фірма не може бути конкурентоспроможною, якщо її товар не має збуту. Однак конкурентоспроможність товару не є вирішальним фактором для оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. У ряді випадків конкурентоспроможність товару може бути забезпечена за рахунок його реалізації за демпінговими цінами, які не компенсують витрат на його виробництво та збут, що зрештою може призвести до банкрутства виробника. Реалізація товару з низьким рівнем конкурентоспроможності знижує конкурентну стійкість ви-робника, який несе додаткові витрати, пов'язані з необхідністю стимулювання збуту, складування, зберігання товару, збільшення термінів користування кредитами, а іноді і прямі витрати від уцінки товару, що не користується попитом.
Тісно пов'язані категорії конкурентоспроможності товару та підприємства мають істотні відмінності. По-перше, конкурентоспроможність продукції оцінюється та досліджується у часовому проміжку, який відповідає життєвому циклу товару. В основі ж досліджень конкурентоспроможності підприємства закладений набагато більший відрізок часу, що відповідає періоду функціонування підприємства. По-друге, конку-рентоспроможність продукції розглядається по кожному його виду, а конкурентоспроможність підприємства охоплює всю наявну номенклатуру продукції. І, по-третє, аналіз рівня конкурентоспроможності підприємства визначається самим підприємством, а оцінка конкурентоспроможності товару - споживачами. За своєю структурою конкурентоспроможність підприємства значно складніша конкурентоспроможності продукції: об'єкт першої - вся виробничо-економічна діяльність підприємства [55, с. 290]. Основні фактори конкурентоспроможності фірми наведені в таблиці 1
Охарактеризуємо зовнішнє середовище та фактори, що мають важливе значення для керівництва організації [79, с. 141].
Зовнішнє середовище - це сукупність неконтрольованих суб'єктів і сил, що діють за межами фірми і непідвладні апаратові управління.
Зовнішнє середовище підприємства поділяється на:
^ середовище прямого впливу;
^ середовище опосередкованого впливу.
Середовище прямого впливу - середовище, яке реально та негайно впливає або може впливати на діяльність організації та містить у собі, як було зазначено вище, такі сили, як конкуренти, покупці та постачальники, органи державного управління, власники підприємств і ділові партнери, інвестори, маркетингові посередники, контактні аудиторії, профспілки та ін.
Середовище опосередкованого впливу - це соціальні фактори й умови, що не впливають безпосередньо на оперативну діяльність організації, але визначають стратегічно важливі рішення, які прийняті керівництвом. Неконтрольовані фактори розвитку підприємства впливають на поведінку виробника на ринку. Такі фактори спостерігають та вивчають динаміку їх розвитку з метою пристосування до умов, спричинених не-контрольованими факторами.
Потенційні загрози та вигідні можливості можуть проявлятись у кількох сферах зовнішнього середовища, відповідно до цього групуються фактори, які підлягають аналізу. Дослідження цих груп факторів дає змогу дістати повне уявлення про розвиток зовнішнього середовища підприємства.
До аналізу груп факторів належать: економічні, політичні, ринкові, технологічні, конкуренції, соціальні, міжнародні.
Економічні фактори
При аналізі економічних факторів розглядаються темпи інфляції, податкові ставки, рівень зайнятості, платоспроможність підприємства.
Політичні фактори
Аналізуючи політичні фактори, варто простежити за угодами по тарифах та торгівлі між країнами, нормативними актами місцевих органів влади та центрального керівництва, рівнем розвитку правового регулювання економіки, відносинами держави та провідних політиків місцевих органів влади, обмеженням одержання позик та наймання робочої сили.
Ринкові фактори
Ринкові фактори включають численні характеристики, які спричиняють безпосередній вплив на ефективність роботи підприємства. їх аналіз дозволяє керівництву фірми уточнити її стратегію та зміцнити позицію фірми на ринку. Тут досліджують демографічні умови, рівень доходів населення, життєвий цикл різноманітних товарів та послуг, рівень конкуренції у галузі, частку ринку фірми, ємність ринку.
Технологічні фактори
Керівництво організації повинно постійно слідкувати за технологічним зовнішнім середовищем, щоб не пропустити моменту змін у ньому, які є загрозою для існування підприємства. Це важливо тому, що зміни у технологічному зовнішньому середовищі можуть поставити організацію у безнадійне становище в умовах конкуренції. Аналіз технологічного зовнішнього середовища повинен враховувати зміни в технології вироб-ництва, застосуванні техніки для проектування нових товарів та послуг, в управлінні, зміни у технології збору, обробки та передачі інформації, у засобах зв'язку. Технологічні нововведення впливають на ефективність виробництва та збуту.
Соціальні та міжнародні фактори зазвичай спричиняють суттєвий вплив на діяльність підприємства, що займається переважно зовнішньоекономічною діяльністю.
Фактори конкурентного характеру
Аналіз факторів конкуренції передбачає постійний контроль з боку керівництва за діями конкурентів. Зміст аналізу можна
Таблиця 1 Фактори конкурентоспроможності фірми
звести до пошуку відповідей на такі запитання: що робить конкурент ? Що він може зробити?
Аналізуючи конкурентів, виділяють чотири зони: аналіз провідних цілей конкурентів, оцінка їх поточної стратегії, оцінка перспектив розвитку галузі, вивчення слабких та сильних сторін конкурентів. Контроль діяльності конкурентів дозволяє ке-рівництву організації постійно бути готовим до потенційних
погроз.
У ринковій економіці фірми діють в умовах конкуренції. Варто ретельно

 
 

Цікаве

Загрузка...