WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) - Курсова робота

Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) - Курсова робота

поточна платоспроможність підприємства у великому ступеню залежить від надійності дебіторів. Тому працівникам підприємства варто чітко відслідковувати терміни погашення дебіторської заборгованості, а за результатами оцінки на виявлену прострочену чи таку, що має високу імовірність не погашення заборгованості, створювати резерви по сумнівних боргах.
Висновки
В теперешній час більшість українських підприємств не можна характеризувати як стабільні та такі, що мають стійкий фінансовий стан. Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та дослідження фінансового стану підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Проведений в роботі аналіз являє собою комплексну оцінку фінансового стану підприємства, шляхом аналізу структури активу і пасиву балансу, аналізу показників ліквідності, рентабельності, платоспроможності.
Балансовий прибуток на ТОВ "УкрМобіл" у 1 півріччі 2002 року збільшився в порівнянні з 2001 роком на 2,5 тис. грн. і склав 55,4 тис. грн. Його збільшенню сприяло: збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності на 2,5 тис. грн. чи на 4,7%, також зменшилася собівартість реалізованих товарів - на 43,5%, вплинуло також і зниження податку на прибуток з 12,6 до 10,4 тис. грн. чи на 17,5%. Зниженню балансового прибутку сприяло зменшення виручки від реалізації продукції на 38,1 відсотка.
У такий спосіб фактори, що зменшують балансовий прибуток по сумі були перекриті дією тих факторів, що її збільшують, що в підсумку й обумовило зростання балансового прибутку в звітному році в порівнянні з попереднім.
Що стосується зміни рентабельності підприємства, то показник рентабельності реалізованої продукції за аналізуємий період зріс з 7,9% у 2000 до 11,4% у 2002 році, тобто збільшився на 3,4 %. Це говорить про те, що в 1 півріччі 2002 року кожна 1 грн. реалізації приносила у середньому близько 11,4 коп. балансового прибутку. Треба відзначити зростання даного показника в порівнянні з 2001 роком, коли він складав 4,7% і упав за 2000 рік на 3,3%.
Показник рентабельності продажів по чистого прибутку також зріс у 2002 році з 3,2 на початок до 5,8 на кінець періоду. Це свідчить про те, що попит на продукцію зріс. У такий спосіб у 2002 році на 1 грн. реалізованих послуг підприємство мало 5,8 коп. чистого прибутку.
Відповідно зросла і загальна рентабельність - на 2,9% і склала до кінця 2002 року 7,1%. Однак усі показники рентабельності вкладень товариства зменшилися.
Так, загальна рентабельність вкладень у 2001 році зросла з 10,0% у 2000 році до 61,1%, у 2002 році знизилася до 25,2%. Тобто на 1 грн. вартості майна підприємства за 1 півріччя звітного року приходилося 25,2 коп. балансового прибутку. Значення даного показника є нормальним і свідчить про достатньо ефективне використання активів підприємства в 2000 - 2002 рр. Рентабельність власних засобів також знаходиться на достатньому рівні, хоча на протязі 1 півріччя 2002 року упала з 87,8% до 42,6%, тобто в 2,2 рази, а в 2001 році збільшилася на 36,5% (в 4,6 рази). Коливання цього показника свідчать про структурні зрушення у фінансуванні діяльності підприємства, яке в 2002 році здійснюється головним чином за рахунок позичених коштів, що зросли більш високими темпами, ніж власні.
Деякі показники, що характеризують платоспроможність, знаходяться на рівні нижче норми, що порозумівається, в основному, наявністю в підприємства значної суми кредиторської заборгованості, що збільшилася в 1 півріччі 2002 року майже в 2,3 разу. Це говорить про те, що на підприємстві не досить добре організоване керування кредиторською заборгованістю, що її погашення відбувається занадто повільними темпами. Для рішення сформованої ситуації, підприємству необхідно чітко структурувати усі борги по термінах виплати і намагатися виплачувати їх у порядку черговості.
Основними "больовими" точками у діяльності товариства "УкрМобіл" є стан розрахунків - дебіторської і кредиторської заборгованості. Тому необхідно чітко відслідковувати терміни погашення заборгованості, а за результатами оцінки на виявлену прострочену чи таку, що має високу імовірність не погашення заборгованості, створювати резерви по сумнівних боргах.
Для правильного планування доходів і витрат, фінансових показників і прибутку підприємств в даний час все більшого значення набувають спеціалізовані комп'ютеризовані системи оперативного і фінансового обліку. Їх застосування в діяльності товариства значно спростить процеси планування, використання і контролю за фінансовими ресурcами.
До того ж автоматизація управлінської діяльності, зокрема фінансової, є запорукою підвищення якості управління взагалі, що позитивним чином впливає на відповідний внутрішній фактор збільшення прибутку.
Для надання високоякісних і конкурентноспроможних послуг не досить продавати новітні мастильні матеріали, необхідно розширювати збутову мережу, підсилити рекламну та маркетингову діяльність, засновувати філіали у регіонах. Звичайно, на всі ці цілі одночасно у підприємства буде недостатньо коштів, тому з метою одержання максимальної віддачі підприємству рекомендується в розумних межах, у разінаявності такої можливості, здійснити залучення кредитних ресурсів.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про бухгалтерську та фінансову звітність в Україні" Від 16.07.1999 року.
2. Антикризисное управление: от банкротства - к финансовому оздоровлению // Под ред. П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.
3. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1993.
4. Галушко О.С. Від констатації фінансового стану до управління фінансами підприємства. // Фінанси України. - №5. - 1999.
5. Дефліз Ф., Дженік Г. та ін. Аудіт Монтгомері.-М., 1997.
6. Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюк М.А. - К.: ЗАТ "Нічлава", 1999.-204с.
7. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. -К.:"3нання"-Прес., 2000.-207 с.
8. Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1999.-432 с.
9. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К., 2001.
10. Мазаракі А.А., Ліпоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торгівельного підприємства.-К, 1999.
11. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1999. - 132 с.
12. Назарова К.О. Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств. // Фінанси України. - №12. - 2001.
13. Олейник А. И. и др. Бухгалтерский учёт и финансовый анализ / А. И. Олейник , С. И. Юрьева, Л. И. Рыбальченко - X.: ОКО, 1996 - 704 с.
14. Пастухова В. Стратегічний підхід в управлінні підприємством. // Економіка України. - №5. - 1999.
15. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. - Минск.: ООО "Новое знание", 1999.
16. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового аналіза.-М, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...