WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) - Курсова робота

Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) - Курсова робота

організації. Незважаючи на зниження у порівнянні з попереднім періодом, треба відзначити зростання даного показника з 2000 року більш ніж у 2,5 рази (з 0,14 до 0,31).
Значення коефіцієнта критичної оцінки з 1,61 у 1 півріччі 2001 року зменшилося до 0,78 у 1 півріччі 2002 року, що не заважило залишитися йому в межах нормативного значення, і перевищити його на 0,08. Тобто за рахунок грошових коштів і дебіторської заборгованості, у випадку її виплати, ТОВ "УкрМобіл" зможе погасити 78% зобов'язань.
Зниження цього показника як у порівнянні з 2001, так і 2000 роком, коли воно склало 1,12, викликане зростанням кредиторської заборгованості підприємства, однак у цілому отримані співвідношення можна вважати задовільними на протязі усього аналізуємого періоду.
На ТОВ "УкрМобіл" коефіцієнт швидкої ліквідності на кінець 1 півріччя 2002 року дорівнює 1,75, при його значенні кінець 1 півріччя 2001 року 1,89, тобто відбулося незначне зниження цього показника (на 0,14). При нормативному значенні більше 1 можна говорити про добрі платіжні можливості підприємства щодо погашення зобов'язань за рахунок оборотних активів. Це свідчить про достатню загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами (вище нормативного значення на протязі усього аналізуємого періоду).
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, необхідними для його фінансової стійкості, у 2002 році склав 0,41, і перевищив нормативне значення (0,1). Незважаючи на скорочення даного коефіцієнта в порівнянні з 2001 роком, коли він складав 0,66 і 2000 роком (1,0), можна сказати про постійну фінансову стійкість підприємства на протязі усього аналізуємого періоду.
Останній з аналізуємих показників ліквідності - частка оборотних коштів у активах - у 1 півріччі 2002 року досяг значення 0,91 при нормативному значенні більше 0,5. Це свідчить про забезпеченість підприємства оборотними коштами на рівні, вищому від нормативного.
Таким чином, можна сказати, що усі показники платоспроможності та ліквідності ТОВ "УкрМобіл", знаходяться на нормативному рівні, крім того, у багатьох випадках спостерігається їхнє перевищення нормативу. Тобто на протязі аналізуємого періоду підприємство є платоспроможним і ліквідним.
Розділ 4. Розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства
Проведений у попередньому розділі аналіз являє собою комплексну оцінку фінансового стану підприємства, шляхом аналізу структури активу і пасиву балансу, аналізу показників ліквідності, рентабельності, платоспроможності.
Деякі показники, що характеризують платоспроможність, знаходяться на рівні нижче норми, що порозумівається, в основному, наявністю в підприємства значної суми кредиторської заборгованості, що збільшилася в 1 півріччі 2002 року майже в 2,3 разу. Це говорить про те, що на підприємстві не досить добре організоване керування кредиторською заборгованістю, що її погашення відбувається занадто повільними темпами. Для рішення сформованої ситуації, підприємству необхідно чітко структурувати усі борги по термінах виплати і намагатися виплачувати їх у порядку черговості.
Частка оборотних коштів у складі майна досить висока (44,7%). Не дивлячись на це, підприємство відчуває потребу в оборотних коштах. Таке положення на підприємстві склалося через заморожування значної частини оборотних коштів у виді дебіторської заборгованості і матеріальних запасів (76,2%).
Для рішення сформованої ситуації необхідно провести заходи щодо оптимізації рівня товарних запасів та переглянути, у разі необхідності, взаємовідносини з контрагентами підприємства, здійснювати оперативне управління дебіторською заборгованістю в розрізі термінів.
Підприємству необхідно збільшувати економічну рентабельність. Домогтися цього підприємство може або стримуючи ріст активів, або збільшуючи масу прибутку, шляхом зниження собівартості; або необхідно прискорити оборотність оборотних коштів, що також дасть збільшення маси прибутку. Крім того, підприємство не використовує позикові кошти для регулювання (підвищення) рентабельності, хоча така необхідність існує.
Проведений аналіз виявив, що цілеспрямованим плануванням прибутку і продажів у ТОВ "УкрМобіл" займається бухгалтерія на вимогу керівництва.
Менеджмент повинний ретельно визначити сегменти ринку, які необхідно завоювати, а також фактори, що впливають на прийняття клієнтами рішення про покупку. Ринок повинний бути сегментований в умовах цих ключових факторів. Необхідно визначити і старанно проаналізувати пріоритет сегментів ринку і сучасної позиції компанії в кожному сегменті.
Що стосується факторів внутрішнього середовища, то для зниження витрат необхідно провести інвентаризацію стану майна з метою виявлення активів "низької" якості (залежалих запасів, дебіторської заборгованості нереальної до стягнення), і уточнити реальну величину вартості майна.
Варто переглянути економічні відносини зі своїми контрагентами і прискорити зменшення обсягів дебіторської заборгованості;
Так як фінансова політика аналізованого підприємства характеризується нагромадженням запасів товарно-матеріальних цінностей, збільшенням обсягу дебіторської заборгованості, то прибуток став основним джерелом фінансування і покриття даного відволікання засобів.
У цьому складається причина дефіциту коштів.
Для підвищення платоспроможності підприємства необхідно прибуток, отриманий від основної діяльності, направляти на збільшення найбільш ліквідної частини оборотного капіталу, тобто коштів. Хоча цей крок може розглядатися як неефективне використання ресурсів підприємства, але в дійсній ситуації це необхідно. По-друге, зробити розрахунки по визначенню оптимального запасу товарно-матеріальних цінностей, а необґрунтовану суму запасів варто реалізувати чи використовувати, не збільшуючи запасів у майбутньомуперіоді; у третіх, оптимізувати відносини з покупцями і замовниками, тому що саме через те, що в звітному періоді відбулося збільшення дебіторської заборгованості підприємство не змогло розрахуватися з кредиторами.
Керівництву підприємства в майбутньому звітному періоді не слід нарощувати запаси, а вільні кошти направити на погашення кредиторської заборгованості, інакше існує імовірність зменшення рівня платоспроможності.
Значний обсяг коштів підприємства відвернений у розрахунки. При цьому, не зважаючи на зниження дебіторської заборгованості, її розмір залишається досить високим.
Очевидно, що результатом цього стає дефіцит оборотних коштів, тому що дебіторська заборгованість виступає як відволікання коштів з обороту, а кредиторська навпаки.
Виходячи з викладеного, варто змінити політику в області продажів, з метою збільшення оборотності і вивільнення коштів.
Аналітичні дані свідчать про те, що відбулося зниження темпів приросту обсягів реалізації продукції у порівнянні з попереднім періодом, тому підприємству варто впроваджувати більш широкий спектр мастильних матеріалів, що надаються споживачам. Цьому сприятиме і зміна статусу товариства з ділера Mobil - основного постачальника, на його уповноваженого представника.
Цей захід, по-перше, сприяє до збільшення продуктивності праці, по-друге, зниженню витрат, наслідком цих змін виступає реальна можливість збільшення обсягів реалізації продукції і зниження собівартості.
Аналіз фінансових коефіцієнтів дозволив виявити той факт, що в даний час

 
 

Цікаве

Загрузка...