WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) - Курсова робота

Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “УкрМобіл”) - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни "мікроекономіка"
на тему:
Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства (на прикладі ТОВ "УкрМобіл")
Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Характеристика ТОВ "УкрМобіл" 4
Розділ 2. Теоретичні засади визначення фінансового стану підприємства 5
2.1. Сутність оцінки фінансового стану підприємства 5
2.2. Основні показники оцінки фінансового стану 6
Розділ 3. Дослідження фінансово-економічного стану ТОВ "УкрМобіл" 12
3.1. Аналіз майна товариства 12
3.2. Аналіз фінансових результатів, прибутку та рентабельності 15
3.3. Аналіз фінансової стійкості 20
Розділ 4. Розробка заходів щодо покращення фінансового стану підприємства 25
Висновки 27
Список використаної літератури 29
Вступ
У умовах перехідної економіки значно зростають роль і значення своєчасного і якісного аналізу фінансово-економічної діяльності господарюючих суб'єктів і вишукування шляхів його зміцнення, підвищення конкурентноздатності підприємства.
Фінансово-економічний стан підприємства повинен систематично і всебічно оцінюватися з використанням наявних видів і методів аналізу, комплексу різноманітних показників. Це дозволить:
- критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства і його фінансовий стан як у статиці за аналізований період, так і в динаміці за ряд періодів;
- визначити "болючі" точки у фінансовій діяльності підприємства;
- знайти шляхи більш ефективного використання фінансових ресурсів, раціонального їх розміщення.
Для нормального розвитку будь-якого підприємства необхідно уважно стежити за наявністю та використання фінансових ресурсів, проводити заходи для їх зміцнення і покращення стану.
Це обумовлює актуальність теми даної роботи.
Метою даної роботи є вивчення фінансового стану ТОВ "УкрМобіл" та факторів, що на нього впливають. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
розкрити сутність оцінки фінансового стану підприємств;
охарактерізувати основні показники оцінки фінансового стану;
здійснити аналіз майна, фінансових результатів, прибутку та рентабельності товариства;
проаналізувати платоспроможність та ліквідність підприємства;
визначити напрямки покращення фінансового стану.
Об?єктом дослідження є фінансово-економічний стан підприємства.
Суб?єктом дослідження виступає ТОВ "УкрМобіл".
Розділ 1. Характеристика ТОВ "УкрМобіл"
ТОВ "УкрМобіл" є одним з представників нафтової компанії Mobil Oil oy на українському ринку моторних і промислових масел. Mobil Oil oy є нафтовою компанією, що відома у Фінляндії і світі як єдина провідна компанія мастильних матеріалів. У торгівлі моторними оліями для легкових автомобілів міжнародна марка Mobil є ведучої вже багато років. У промислових змащеннях за допомогою технічних удосконалень компанія Mobil одержала високоякісні мастильні матеріали і займає ведуче положення на ринку.
Компанія Mobil у власній діяльності постійно здійснює програму якості, основу якої складає високоякісне й ефективне виконання у відповідності з усіма потребами клієнта й урахуванням відповідних вимог. Міжнародна сертифікаційна компанія Det Norske Veritas Classification визнала, що Mobil Oil oy і його діяльність - ринкова, виробнича, складування, доставка мастильних матеріалів і технічний супровід використання продукту - цілком відповідає міжнародному стандарту якості ISO 9002 1992 р. і сертифікату.
При цьому компанія Mobil постійно удосконалює і розвиває свою продукцію, надаючи її і українському споживачу.
Можна сказати, що сегмент ринку , на якому працює ТОВ "УкрМобіл" завжди буде мати сприятливу кон'юнктуру, що визначається постійним зростанням устаткування, що потребує змащення.
Основу товарного асортименту ТОВ "УкрМобіл" складають моторні масла як такі, що найбільш потребуються на ринку.
Моторні олії призначені для змазування поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Різноманіття типів, конструкцій двигунів і умов їхньої роботи визначає необхідність застосування для їхнього змазування моторних олій з істотно відрізняються властивостями.
Сьогодні формування вимог до фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей мастильних матеріалів ґрунтується на широко відомих і практично застосовуваних класифікаціях і специфікаціях, у яких найважливіші характеристики мастильних матеріалів задані у виді результатів іспитів по відомим (у більшості випадків стандартизованим) методам.
Це дає можливість виробникам і їх дилерам пропонувати олії для всіх аспектів виробничо-технічної діяльності, що забезпечує найкращий режим роботи машин і механізмів і їх довговічність і зносостійкість.
Кількість працівників ТОВ "УкрМобіл" складає 24 робітника, у тому числі 5 - адмістративно-управлінський персонал, 2 - працівники бухгалтерії, 12 - відділ збуту.
Розділ 2. Теоретичні засади визначення фінансового стану підприємства
2.1. Сутність оцінки фінансового стану підприємства
Досвід процвітаючих в умовах ринку фірм переконує в тому, що їхній стійкий розвиток залежить від сукупності таких властивостей, як гнучкість і швидкість реакції на зміни в кон'юнктурі ринку, конкурентноздатність продукції і виробництва, інвестиційна активність, висока ліквідність і фінансова стабільність, широке використання інноваційних факторів для саморозвитку.
З огляду на зазначене вище, під економічною стійкістю підприємства, тобто позитивним фінансовим станом підприємства, будемо розуміти комплекс властивостей - організаційної, інноваційної, логістичної, виробничої, фінансово-кредитної діяльності з урахуванням їх взаємовпливу і взаємодії, а також якість продукції, що випускається, і її новаторські властивості, науково-технічну розвиненість матеріальної бази, стабільність усього спектра ресурсного забезпечення, розвиненість кадрового й інтелектуального потенціалу, наявність інноваційного менеджменту.
Іншим визначенням фінансової стійкості являється таке: Фінансова стійкість - це результат діяльності, який свідчить про забезпеченість підприємства власними фінансовими ресурсами, рівень їх використання, напрями їх розміщення. Вона має тісний зв'язок з ефективністю вироб-ництва, а також із кінцевими результатами діяльності підприємства.
Рис.2.1. Фактори впливу на стійкий та стабільний розвиток підприємства.
Сьогодні, нажаль, більшість підприємств не можна характеризувати як стабільне та таке, яке має стійкий фінансовий стан. Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та дослідження фінансового стану підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми. Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Такі визначення дозволяють виділитиосновні фактори, що формують стійкість організації (Рис.2.1.).
Отже, фінансовий стан можна характеризувати з позиції його ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, прибутковості, ділової активності та оборотності.
2.2. Основні показники оцінки фінансового стану
Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками

 
 

Цікаве

Загрузка...