WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Моделі олігополії - Курсова робота

Моделі олігополії - Курсова робота

результатів управлінських рішень в ціновій війні
С т р ат е г і я В
Понизити ціну Підтримувати ціну Максимум
на 1 р/шт втрат
для А
С Понизити Зміну прибутків Зміна прибутків
т ціну комп. А =-Х комп. А =+Y - X
р на 1 р/шт
а Зміна прибутків Зміна прибутків
т комп. У =-Х комп. У =-Z
е
г Підтри- Зміна прибутків Зміна прибутків
і мувати комп. А = -Z комп. А=0 - Z
я ціну
Зміна прибутків Зміна прибутків
А комп. У =+Y комп. В=0
Максимум втрат - X - Z
для В
X = P1 аутсайдери задовольнять ринковий попит без лідера, а при Р QL = (a - (b + 2)l) / 2. (2.3.)
Підставивши цей об'єм випуску в рівняння ціни попиту на продукцію лідера, знайдемо рівноважну ціну:
P* = (a + (b + 2) l) / (2(b + 2)) = a / (4 + 2b) + l / 2. (2.4.)
Іншого характеру набуває лідерство на олігопольному ринку гетерогенного блага. Диференціація продукту ослабляє взаємозалежність олігополістів. Специфічне положення олігополіста на ринку гетерогенного блага зв'язане, зокрема, з двома обставинами. По-перше, попит на його продукцію представляється ламаною лінією, показаною на рис.2.2. При зміні ціни в інтервалі { Р', Р'} монополістичний конкурент знаходиться в положенні монополіста. Але якщо він підніме ціну на свою продукцію вище Р', то частина його покупців піде до конкурентів, тобто купуватиме інший різновид даного блага. Тому за ціною P2 у нього куплять не Q2, а Q1. Відповідно, якщо ціна буде нижча Р', наприклад P1, то за рахунок залучення частини покупців своїх конкурентів дана фірма зможе продати не Q3, а Q4. По-друге, конкуренція між олігополістами, що проводять диференційовані блага, супроводжується вертикальним зсувом кривої попиту на їх продукцію. Виявивши зменшення попиту на свою продукцію, олігополісти на відміну від монополістичних конкурентів знижують не об'єм випуску, а ціну. Коли одна з фірм опускає ціну нижче Р, тоді її конкуренти, виявивши відтік
Рис. 2.2. Крива попиту олигополії
на ринку гетерогенних благ в короткому періоді.
покупців, теж понизять ціну і повернуть втрачених покупців. В результаті ініціатор зниження ціни за ціною Р1 (рис.2.2) зможе продати тільки Q3. Це означає, що крива попиту на його продукцію змістилася вниз. Тому олігополіст на ринку гетерогенного блага бачить перед собою ламану криву попиту, що постійно зміщується (мал. 2.3). Таким чином, якщо на ринку монополістичної конкуренції дія конкурентів на ринкову позицію окремої фірми виявляється у вигляді горизонтального зсуву кривої попиту на її продукцію, то на олігопольному ринку гетерогенного блага вплив конкурентів на ринкову позицію окремого виробника виражається у вигляді вертикального зрушення кривої попиту на його випуск. Зупинимося на цьому докладніше.
У вигляді алгебри функція попиту на продукцію олігополіста, що проводить гетерогенне благо, записується так:
a - bP + c (P'' - P), якщо P > P'',
Q^D = a - bP, якщо P'' >= P >= P', a - bP + c(P'' - P), якщо P' > P
Рис.2.3 Крива попиту олигополії
на ринку гетерогенних благ в
довгому періоді.
На олігопольному ринку гетерогенного блага залежність попиту на продукцію однієї фірми від цін на продукцію її конкурентів виникає з взаємозалежності меж монопольних ділянок кривих попиту, тобто від взаємозалежності значень Pi', Pi'. Розглянемо це на прикладі двох фірм: А і В.
На мал. 6 зображені криві попиту на їх продукцію. До тих пір, поки фірма міняє ціну в своєму інтервалі {Р',Р'}, об'єм виручки її конкурента не змінюється. Але якщо, наприклад, фірма В понизить ціну до РB,1 ^ da,1).
Оскільки приріст об'єму попиту за рахунок "чужих" покупців у однієї фірми рівний скороченню об'єму попиту у іншої, то вихід за межі монополістичної ділянки кривої попиту одній
фірми супроводжується аналогічним виходом інший. У міру того як ціна на продукцію однієї фірми наближається до свого нижнього значення Р', крива попиту другої фірми зміщується так, що початкова ціна на її продукцію наближається до свого верхнього значення Р'. Але якщо при встановленні рівності РB =РB' одночасно досягається і рівність Ра = Ра', то межі монопольних ділянок кривих попиту на продукцію фірм знаходяться в наступному співвідношенні:
(PA'' - PA) / (PA - PA') = (PB - PB') / (PB'' - PB) (2.5.)
Це співвідношення визначає відстань зрушення кривою попиту на продукцію одного виробника гетерогенного блага при зміні ціни на продукцію його конкурента.
Зсув кривих попиту на продукцію олігополістів відображає той факт, що в ході "війни цін" фірмам вдається зберегти свій контингент покупців. В результаті зсуву кривих попиту ціна рівноваги на олігопольному ринку гетерогенного блага завжди виявляється усередині інтервалу { Р',Р'}, тобто на монопольній ділянці кривих попиту [4].
При такій ринковій структурі немає постійного лідера, домінуючого над рештою конкурентів за об'ємом виробництва або середнім витратам. Лідером виступає та фірма, яка краще за інших орієнтується в кон'юнктурі ринку і пропонує ціну, найбільш вигідну для виробників в даний момент. Таке лідерство, на відміну від домінуючого, називається барометричним. Барометричний лідер не набуває довготривалих переваг перед іншими фірмами, що функціонують в галузі.
2.3. Твердість цін і ламана крива попиту
Незмінність ціни можна пояснити, якщо окремі фірми вважають, що їх суперники не підуть за будь-яким приростом ціни. В той же час вони припускають, що ті послідують за будь-яким зниженням їх ціни. За цих обставин крива попиту, як її сприймає кожна окрема фірма, має дивну форму.
Береться вже встановлена ціна. Допустимо, що фірми галузі, думають, що попит на їх товар буде вельми еластичним, якщо вони піднімуть ціни, оскільки їх конкуренти не підвищуватимуть ціни у відповідь. Проте вони виходять і з того припущення, що, якщо вони знизять ціни, то попит стане нееластичним, оскільки решта фірм теж знизить ціну. Різка зміна еластичності попиту фірми при встановленій ціні дає криву ламаної

 
 

Цікаве

Загрузка...