WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Прибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використання - Курсова робота

Прибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використання - Курсова робота

bc рівні). ТR зростає, досягає вершини і спадає.
Рис. ІІІ.3. Крива загального виторгу
Крива загального виторгу і точкова еластичність попиту. Hам відомо, як обчислюються коефіцієнти дугової та точкової еластичності. Тепер розглянемо, як змінюється загальний виторг виробника (продавця) залежно від типу еластичності попиту. Як ми вже знаємо, на кривій попиту, яка є лінійною і спадною, завжди представлені усі п'ять можливих типів точкової еластичності попиту.
рис. ІІІ.4. Залежність ТR від еластичності попиту
Загальний виторг може збільшуватися або зменшуватися залежно від еластичності попиту. ТR є максимальним на тому рівні Q, який відповідає серединній точці кривої AR (точка А на рис. III.4). Еластичність попиту Ed на цьому рівні становить 1. Отже, там, де Ed = 1, TR досягає максимуму.
Якщо Ed < 1, тобто попит нееластичний, то ТR спадає, якщо ціна зменшується, МR 1 (попит є еластичним), то ТR зростає при зниженні ціни, МR>0, а АR знаходиться вище серединної точки, наприклад, у точці В.
За сумою виторгу (обсягу продажу) фірми можна судити про масштаби її комерційної діяльності.
IV. ПРИБУТОК: СУТЬ І ВИДИ. ПАРАДОКС ПРИБУТКУ
Термін "прибуток" використовують для позначення різниці між виторгом фірми та її витратами. В економічній науці та господарській практиці розрізняють економічний прибуток, бухгалтерський прибуток і нормальний прибуток.
IV.1. Класифікація видів прибутку.
Економічний, бухгалтерський і нормальний прибуток
Економічний прибуток - це різниця між загальним виторгом і загальними витратами фірми - явними і неявними.
EP=TR - ТС,
де ЕР- економічний прибуток; TR - загальний виторг;
ТС = ЕС + ІС,
де EC - явні витрати;
ІС - неявні витрати.
Бухгалтерський прибуток - це різниця між загальним виторгом і явними витратами фірми. Такий прибуток називають ще розрахунковим, бо під час його обчислення враховують лише грошові платежі, які фіксуються у бухгалтерській звітності фірми.
AсР = TR - EC,
де AсР - бухгалтерський прибуток;
TR - загальний виторг;
EC- явні витрати.
Нормальний прибуток - це той мінімальний дохід, який має заробити підприємець, щоб залишитися у своєму бізнесі. Це плата за виконання підприємницьких функцій. Можна також сказати, що це дохід, який власник фірми міг би отримувати, вкладаючи свої ресурси в інше діло, використовуючи власні ресурси поза своєю фірмою.
За нульового економічного прибутку фірма покриває усі свої витрати - явні і неявні. Фірма із ЕР = 0 є такою, що отримала нормальний прибуток (NP), який покриває частину неявних витрат фірми. Коли фірма не може повністю покрити економічні витрати, її власники прагнутимуть кращого альтернативного використання ресурсів поза межами фірми.
Нормальний прибуток має бути достатньо високим, щоб наявні фірми залишились у цій галузі, і достатньо низьким, щоб нові фірми не могли увійти в цю галузь. Нормальний прибуток відображає неявну статтю витрат.
Нормальний прибуток є частиною загальних економічних витрат фірми; це плата виробнику чи менеджеру за те, щоб не допустити відпливу ресурсів із даної галузі в іншу. Будь-який надлишок над загальними економічними витратами є економічним прибутком. Економічний прибуток не входить у витрати, бо це дохід, отриманий понад загальні витрати фірми (рис. IV.1).
рис. IV.1. Економічні витрати і загальний виторг
Прибуток - це основний показник ефективності роботи підприємства Проте абсолютні розміри прибутку не є достатньою підставою для характеристики якості цієї роботи. Величина прибутку, що отримує підприємство, залежить (за інших рівних умов) від обсягу виробництва, на який впливає чимало чинників. Тому якість роботи підприємства визначають за відносним показником, який відображає ступінь прибутковості стосовно того чи іншого фактора виробництва. Таким показником є рентабельність.
Рентабельність підприємства обчислюють як відношення прибутку до вартості основних виробничих та оборотних засобів, виражене у відсотках.
Рівень рентабельності часто називають нормою прибутку. Цей відносний показник дає змогу порівнювати ефективність роботи різних підприємств.
Крім рентабельності підприємства, для виявлення ефективності виробництва окремих речей обчислюють рентабельність продукції. Рівень рентабельності продукції визначають як відношення прибутку від реалізації продукції до витрат на її виробництво.
Приклади методики обчислення економічного і бухгалтерського прибутку
Приклад І Загальний виторг фірми становить 50 000 гривень. Грошові витрати - зарплата найманих працівників і вартість придбаної сировини та матеріалів - дорівнюють 30 000 гривень. Різниця між виторгом і явними витратами у сумі 20 000 гривень становить бухгалтерський прибуток. Власник фірми раніше був найманим робітником і отримував за рік 10 тис. гривень. Це - неявні витрати у вигляді втраченої заробітної плати. Для організації власного діла він використав 20 000 гривень своїх заощаджень. Утім він міг покласти їх у банк і отримувати 10% річних, що становило б 2000 гривень за рік. Ці 2000 гривень є неявними витратами (втрата процента). Для залучення капіталу саме сюди, а не в інший проект, власник капіталу має отримати цей утрачений дохід (нормальний прибуток). Якщо із загального виторгу вирахувати явні та неявні витрати, в тому числі нормальний прибуток, то залишиться економічний прибуток у сумі 8000 гривень Отож -
Загальний виторг 50 000 грн
за вирахуванням явних витрат
Зарплата 20 000 грн
Вартість сировини і матеріалів 10 000 грн
Бухгалтерський прибуток
за вирахуванням неявних витрат 20 000 грн
Утрачена зарплата 10 000 грн
Утрачений процент 2 000 грн
Економічний прибуток 8 000 грн
Приклад 2. Для глибшого з'ясування суті економічного та розрахункового при-бутку розглянемо таблицю IV.2. У ній подано спрощений розрахунок прибутків і збитків підприємства.
Процес виробництва продукції передбачає витрати на робочу силу (заробітна плата); матеріали, сировину і напівфабрикати; землю (оренда); капітал (аморти-зація).
Припустімо, що вартість інвестованого капіталу (І) - 1 млн. гривень. Метою діяльності інвестора є максимізація прибутку; він ухвалює свої економічні рішення щодо тих або інших проектів залежно від їхньої альтернативної вартості. Аль-тернативна вартість інвестованого капіталу еквівалентна вартості нормального прибутку. Пояснимо це положення.
Таблиця IV.2
Розрахунок прибутків і збитків підприємства, тис. грн..
Показники економічної діяльності підприємства Підприємство
збиткове прибуткове
Вартість реалізованої продукції Розрахункові витрати виробництва: заробітна плата
матеріали, сировина тощо
оренда
амортизація 1000
500 250 100 100 1000
500 200 100 100
Сума розрахункових витрат Розрахунковий прибуток (АСР) 950 50 900 100
Інвестований капітал (/) Нормальний прибуток (NP) (8% інвестованого капіталу) Економічний прибуток (ЕР) 1000 80
-30 1000 80
+20
Нормальний прибуток (NP) на інвестований капітал визначають так:
NP = k-I,
де k - рентабельність

 
 

Цікаве

Загрузка...