WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Прибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використання - Курсова робота

Прибуток підприємства, шляхи його максимізації, напрями використання - Курсова робота

: Q). Наприклад, у таблиці I.2 середні загальні витрати на виробництво пяти одиниць становлять 36 гривень (180 : 6). Менеджери часто називають середні загальні витрати вартістю одиниці продукції.
Короткострокові граничні витрати. Граничні витрати (МС) - це додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці продукції. Оскільки у разі збільшення обсягу виробництва у короткостроковому періоді змінюється тільки змінна частина загальних витрат, то:
МС=?АТС/?Q=?ТVС/АQ,
де ТС і ТVС - зміна відповідно загальних та загальних змінних витрат, а
Q - зміна обсягу продукції.
Таблиця ІІ.2.
Витрати фірми у короткостроковому періоді (дані умовні, грн)
Обсяг випуску, од., Q Загальні постійні витрати, ТРС Загальні змінні витрати, ТVС Загальні витрати, ТС Граничні витрати,
МС Середні постійні витрати, АFС Середні змінні витрати, АVС Середні
загальні витрати, АТС
1 2 3 4 5 6 7 8
0 50 0 50 - - - -
1 50 50 100 50 50,0 50,0 100,0
2 50 78 128 28 25,0 39,0 64,0
3 50 98 148 20 16,7 32,7 49,3
4 50 112 162 14 12,5 28,0 40,5
5 50 130 180 18 10,0 26,0 36,0
6 50 150 200 20 8,3 25,0 33,3
7 50 175 225 25 7,1 25,0 32,1
8 50 204 254 29 6,3 25,0 31,8
9 50 242 292 38 5,6 26,9 32,4
10 50 300 350 58 5,0 30,0 35,0
11 50 385 435 85 4,5 35,0 39,5
У таблиці ІІ.2 граничні витрати можна обчислити на основі TVСабо ТС. Наприклад, граничні витрати у разі збільшення обсягу продукції з п'яти до шести одиниць становлять 20 гривень, тому що ТVС фірми зростають зі 130 до 150 гривень. Загальні витрати виробництва також зростають на 20 гривень - зі 180 до 200.
Довгострокові витрати
У довгостроковому періоді можна розширити або скоротити виробництво в межах окремої фірми, змінюючи затрати усіх ресурсів. У будь-який момент часу розміри фірми мають певну величину. В межах цих розмірів витрати змінюються за схемою, описаною для короткострокового періоду. Довгострокова крива витрат виробництва показує їхнє мінімальне значення для якогось обсягу виробництва фірми, коли всі фактори виробництва є змінними. У довгостроковому періоді постійних витрат немає, бо всі фактори - змінні.
Основною відмінністю між аналізом у короткому і довгому періодах є ела-стичність факторів виробництва. В довгому періоді, на відміну від короткого, мож-на контролювати обсяг випуску і витрати, змінюючи не тільки інтенсивність вико-ристання змінних факторів виробництва, а й самі розміри і кількість підприємств. - Для довгого періоду розрізняють три види витрат: довгострокові загальні, середні та граничні витрати.
ІІІ. СУТЬ І ВИДИ ВИТОРГУ ФІРМИ.
Виторг - це сума грошей, яка надходить від продажу фірмою певної кількості товарів і послуг. Мікроекономіка виділяє три види виторгу: середній (AR), граничний (MR), загальний (TR). Розглянемо кожен із них окремо.
Середній виторг.
Нам уже відомо: 1) кількість продукту, яку хоче придбати споживач, залежить від його ціни; 2) крива попиту показує, скільки може заплатити споживач за різні кількості продукту; 3) ціна на кривій попиту показує, скільки споживач може заплатити за кожну одиницю виробленого продукту.
Ціна покупця фактично представляє той дохід, який продавець сподівається отримати за кожну продану одиницю продукції.
Середній виторг - це сума грошей, яку отримує продавець за продану одиницю продукції. Крива попиту показує виробникові суму, яку він може отримати за продану одиницю із загального обсягу продукції.
Крива попиту на продукцію фірми є водночас кривою середнього виторгу. Те, що є ціною за одиницю продукції для покупця, є виторгом за одиницю продукції, або середнім виторгом, для продавця. Якщо покупець має заплатити дві гривні за одиницю продукції, то виторг від цієї одиниці, або середній виторг, який отримає продавець, становить дві гривні.
Ціна і середній виторг збігаються; це явище доцільно розглядати з двох по-зицій - продавця і покупця (табл. ІІІ.1). Відтак випливає, що AR = P, де Р - ціна продукту, AR - середній виторг.
Загальний і граничний виторг
Загальний виторг - це добуток ціни та кількості проданого продукту: TR=ARхQ. Оскільки AR = Р, то ТR = РхQ (табл. III.1). Граничний виторг - це зміна загального виторгу фірми, що походить із продажу однієї додаткової одиниці її продукту. МR - це додатковий виторг, отриманий виробником внаслідок зниження ціни і продажу додаткової одиниці продукції (табл. III.1).
Tаблиця III.1
Розрахунок загального, середнього і граничного виторгу (дані умовні, грн)
Ціна ОДИНИЦІ продукції, Р Кількість продa-ного продукту, од., Q Загальний виторг, TR
Граничний виторг, МR Середній виторг, AR
6 0 0 - -
5 1 5 5 5
4 2 8 3 4
3 3 9 1 3
2 4 8 -1 2
1 5 5 -3 1
Граничний виторг обчислюють за формулою:
МR=?ТR/?Q,
де ?ТR - зміна загального виторгу;
?Q - зміна кількості проданої продукції.
З таблиці ІІІ.1 видно, що загальний виторг є нульовим, якщо продано нуль одиниць продукту. Перша продана одиниця збільшує загальний виторг від О до 5. Граничний виторг - приріст загального виторгу від продажу першої одиниці про-дукції - становить 5. Третя продана одиниця збільшує ТR з 8 до 9, тобто граничний виторг становить 1. Четверту одиницю продано за ціною дві гривні, що зменшує загальний виторг; тому МR - - 1.
Зауважимо, що загальний виторг найбільший у разі продажу трьох одиниць продукту, а оптимальною є ціна три гривні за одиницю.
Криві виторгу фірми
Середній і граничний виторг. Якщо крива AR, або крива попи ту, є лінійною і спадною, тоді крива МR буде також лінійною і спадною. З таблиці III.1 видно, що фірма має справу саме з такою кривою попиту. Вона описується рівнянням:
Q = 6 - Р або Р = 6 - Q, тоді AR = ТR : Q або МR = 6 - 2Q.
Обидві криві (AR і MR) виходять з однієї точки на вертикальній осі (осі ціни). Але нахил кривої МR вдвічі більший, ніж нахил кривої AR. Це можна підтвердити геометрично (рис. III.2).
Рис. III.2. Розташування кривих середнього і граничного виторгу
Отже, якщо крива AR є лінійною і спадною, тоді можна зобразити і відповідну криву MR. Починаємо криву MR з точки на осі ціни, яка вдвічі менша, ніж та, що лежить на перетині з кривою AR (0Q* = 2 Q1).
З функцій AR = 6 - Q і MR = 6-2Q видно, що вони відрізняються значенням кутового коефіцієнта. Якщо у рівнянні кривої AR вільний член позначимо літерою а, кутовий коефіцієнт - b, то AR = а - b*Q, MR = а - 2b*Q.
З рисунка III.2 видно також, що ціна товару AR більша за MR для будь-якого рівня випуску продукції, тому що всі одиниці продаються поодній ціні. Щоб збільшити збут на одну одиницю товару, ціна повинна впасти, і вся продана продукція приноситиме менше виторгу. Якщо випуск продукції збільшиться з однієї до двох одиниць, то ціна знижується до чотирьох гривень, а граничний виторг - до трьох гривень.
Крива загального виторгу. Зобразимо на рисунку ІІІ.3 криву ТR відповідно до даних продажу продукції, наведених у таблиці III.1.
Якщо ТR=0, то AR = 0, бо AR = ТR : Q. Якщо ТR - максимальний (ТRтах), то МR = 0 і AR є в серединній точці кривої попиту (відрізки аb i

 
 

Цікаве

Загрузка...