WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

поставляти, дорівнюють обсягу товару, який покупці можуть і хочуть купувати. На конкурентному ринку ця рівновага досягається на перетині кривих попиту (D) та пропозиції (S). При ціні рівноваги (Ре) немає ані надлишку, ані дефіциту.
Л.Вальрас розглядав питання рівноваги за допомогою зміни цін: "модель коригування ринкових цін". А.Маршал же відштовхувався від динаміки обсягів товару, не чіпаючи цін: "модель коригування випуску".
Ціни сприяють швидкому обміну інформацією в процесі узгодження на ринку економічних інтересів продавців і покупців
8. ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ.
Еластичність - це ступінь зміни однієї ек-ї змінної у відповідь на зміну іншої, яка пов"язана з першою.
Цінова еластичність - це ступінь зміни в кількості товарів на який є попит в залежності від ступеня зміни ціни на нього.
Еdр = ^Qd / Qd Edр = Qd / P
^P / P
Коефіцієнт визначається як відношення % зміни кількості товарів до % зміни ціни.
Форми :
1.Еластичний попит, коеф еластичності >1. Це означає, що попит змінюється (зростає або зменшується) швидше, ніж змінюється ціна.
Графік
2.Нееластичний
Еdр0 - позитивна
Збільшення доходу викликає збільшення попиту на товар, тому придбання товару збільшується. Цей вид властивий нормальним товарам тапредметам розкошу.
2. Негативна - Edi0
Це означає, що обсяг попиту на товар х змінюється прямопропорційно ціні на товар у. А товари х та у являються взаємозамінними(субститути)
- Негативна - Edx/y<0
Обсяг попиту на товар х змінюється у від"ємній залежності зміни ціни на товар у. Товари х та у - доповнюючі(комплементи)
- Нульова - Edx/y = 0
Х та У виступають на ринку не взаємопов"язаними, тому обсяг попиту товару х не залежить від зміни ціни на товар у.
11.ГРАНИЧНА КОРИСНІСТЬ, ПРИНЦИП СПАДАЮЧОЇ КОРИСНОСТІ.
Теорія споживання пояснює як споживачі витрачають свій доход, якщо їх основною метою є досягнення найповнішого задоволення своїх потреб ек.благами. Основою досягнення мети споживача є одержання корисності.
Корисність(U)-задоволення, яке отримує споживач при споживанні товарів чи послуг.
Для того, щоб задоволення від споживання було макс. необхідна наявність певних ек. умов:
1)здібність до ранжування альтернатив - здібність покупців вибирати альтернативні комбінації товарів в тому порядку, який характеризує високий рівень задоволення від споживання.
2)транзитивність потреб споживача - це послідовність задоволення потреб або логічний зв'язок між різними ступенями задоволення, виражається в сезонності придбань. Якщо комбінація товарів А має перевагу перед набором В, а набір В перед С, то комбінація товарів А має перевагу перед набором С.
3)перевага більшої к-ті товару над меншою.
Для того, щоб всі ці умови працювали, необх. наявність таких ек.категорій:
Ціни товару
Доход споживача
Кор-ть збільшується, якщо збільшується к-ть товарів, що споживаються.
Гранична кор.-ть MU - приріст кор.-ті, яку одержує споживач від спож-ня дод.одиниці товару.
Гр. кор.-ть має тенденцію до зменшення. Це означає, чим більше товару споживається, тим меншу кор.-ть отримує споживач від споживання дод.одиниці товару.
Графік.
12.БЮДЖЕТНЕ ОБМЕЖЕННЯ. ВЛАСТИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ЛІНІЇ.
Обмеження спож.вибору є бюджет споживача. Бюдж.обмеження виражається графічно : представляє собою лінію, яка показує, яку к-ть товарів чи послуг може придбати споживач на певну суму в рамках свого доходу.
I=Qx*Px+Qy*Py - рів-ня бюдж.лінії
I3Графік
Вид бюдж.лінії залежить від:
Доходу споживача
Ціни на товар
Чим більший I, тим більший Q, при незмінних цінах; Бюдж.лінія здвигається вправо-вгору, чим ближче бюдж.лінія знах.до початку координат, тим меншому доходу вона відповідає.
Якщо змінюється P, а I=const, то змін.кут нахилу бюдж.лінії.
Графік.
1) Якщо ціна Р на товар зменшується
2) Якщо Р на товар збільшується
Графік
13.КРИВА БАЙДУЖОСТІ, ПРАВИЛА ЇЇ ПОБУДОВИ ТА ВЛАСТИВЛСТІ.
Крива байдужості - це крива кожна точка якої хар-є спож.вибір у вигляді певного набору товарів чи послуг(кошик споживача).
Споживчий кошик - комбінація товарів х і у для споживання їх протягом певного часу.
Рівень корисності кожного з наборів на кривій байдужості однаковий в кожній точці.
Графік
Крива байдужості показує альт.набори товарів, які забезпечують однаковий рівень кор.-ті.
Карта кривих байдужості - це засіб відображення переваг споживача, що відпов різному рівню задоволення його потреб.
Графік
Властивості кривих:
Мають від'ємний нахил
Не перетинаються
Віддається перевага наборам товарів на тих кривих байдужості, які найб.віддалені від поч..коорд.
Гранична норма заміщення - MRSxy - визн. Від якої кіл-ті товару У споживач згоден видмовитись, щоб отримати ще одну додаткоу од-цу товару Х, залишаючись на цій же кривій байдужості.
MRSxy= Qy/ Qx
Величина MRSxy зменшується по мірі того, як товар У заміщується товаром Х. MRSxy може бути пов'язана з гран.кор.-тями товару х і у.
Qx*MUx=- Qy*MUy
- Qx/ Qy=MUx/MUy=MRSxy
14. ГРАНИЧНА ІНТЕРПРИТАЦІЯ СПОЖИВЧОЇ РІВНОВАГИ
Рівновага споживача відповідає такій комбінації товарів, яка макс.кор.-ть при даних бюдж.обмеженнях. Рівн.положення споживача досягається в точці, в якій бюдж.лінія торкається найбільш високої із всіх кривих байдужості,
т. Е - т.рівноваги споживача.
Графік
Т.рівноваги передбачає, що як тільки споживач отримає даний об'єм товарів у нього зникає бажання змінювати цей набір на інший. Заг.умова рівноваги споживача озн., що споживач розподіляє свій доход на всі товари таким чином, щоб урівняти гран.кор..сть, яка припадає на одну грош.од-цю, яка витрач.на кожен товар.
Концепція рівноваги споживача
MUx/Px=MUy/Py=MU/1гр.од.дох.
Лінія "доход-споживання" проходить через всі точки рівноваги споживання, що відповідає різним рівням його доходу.
Графік
Збільшення доходу переміщує лінію бюджету. Крива "доход- споживання" показує послідовну зміну стану рівноваги споживача. Ця крива ще має назву крива рівня життя.
Лінія "ціна-споживання" проходить через всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів
Крива "ціна-споживання" схожа з кривою попиту.
Графік
15. ПРАВИЛА МАКСИМІЗАЦІЇ КОРИСНОСТІ.
Максимізація кор.-сті - вибір допустимого спож.набору в рамках бюдж.обмежень.
Досягається:
При виборі такого спож.набору, який би задовольняв бюдж.обмеження, при умові рів-стівідношень граничної корисності кожного виду товару до його ціни.
При виборі такого спож.набору в рамках бюджету, коли віднош.граничної корисності пари товарів = відношенню їх цін.
При наявності однієї з цих умов наступає спож.рівновага.
Спож.рівновага - положення при якому споживач максимізує кор.-ть, яку отримує від придбання різних товарів в рамках бюджету,а це озн., що б.-я. Збільшення корисності від споживання одного виду товару вимагає зменшення кор..ті від спож.іншого.
16. ЕКОНОМІЧНІ ТА БУХГАЛТЕРСЬКІ ВИТРАТИ; БУХ І ЕК-НИЙ ПРИБУТОК.
Витрати вир-ва- вартість всих необхідних

 
 

Цікаве

Загрузка...