WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Шпаргалки - Реферат

Шпаргалки - Реферат

проблем мікроекономіки є вивчення мотивів поведінки споживачів, теорія споживацького вибору. Інше запитання, на яке намагається відповісти мікроекономіка, - "як виробляти?". Виробник має вирішити, які ресурси та в якій кількості залучати до виробничого процесу. Досліджуючи теорію виробництва, мікроекономіка допомагає з'ясувати механізм розподілу ресурсів між підприємствами та галузями виробництва. Не залишається поза увагою мікроекономіки й запитання "кому і які результати принесе виробництво?". Це пов'язане з вивченням доходів та їх розподілом на поточне та перспективне споживання.
Пошук відповідей на перелічені запитання дає змогу мікроекономіці реалізувати, зокрема, такі функції:
1. Пояснення явищ, які спостерігаються.
2. Прогнозування поведінки економічних суб'єктів.
Пояснення економічних явищ та прогнозування поведінки належать до так званого позитивного аналізу. До мікроекономічних проблем можна підходити також з позиції нормативного аналізу, що передбачає оцінку правильності чи неправильності дій і відповідає на запитання "як має бути?". Однак такий підхід тісно пов'язаний з економічною політикою і виходить за рамки завдань навчального курсу мікроекономіки.
3. ЗАКОН ПОПИТУ, ЙОГО ЧИННИКИ І ОБГРУНТУВАННЯ БАЗОВИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ ТЕОРІЇ СПОЖИВАЧА.
Стан ринкової ек-ки, рівень її розвитку вирішуються через механізм попиту і пропозиції.
Для наявності цього механізму повинні існувати: виробник, який є продавцем і споживач, який є покупцем.
Покупець і визначає обсяг попиту.
Попит на певний товар характеризує зміну в поведінці споживача, у відповідь на зміну цінових і нецінових факторів.
Попит - це бажання і можливість покупця купувати ек-ні блага . Основні форми вияву попиту - обсяг попиту - це кількість товарів, яку покупець бажає купити при певній ціні на товар, при певних цінах на інші товари і певному доходу.
Зв"язок між ціною товару (Р) і обсягом споживання (Qd) визначають з-н попиту.
З- Н ПОПИТУ: об"єм попиту залежить від ціни по зворотній спадній функції.
Форма вираження з-ну - крива попиту або шкала
графік d- demand-попит
Особливості кривої: При її побудові не розглядається вплив інших факторів крім ціни. І для кожної конкретної кривої нецінові фактори являються постійними.
Якщо один і той же товар в різних регіонах споживається по-різному, ізображається різними кривими, то ринковий попит на цей товар визначається як сума індивідуальних попитів.
графік
Qp = Q1 + Q2
Криву попиту можна описати ф-єю (рівнянням) попиту
Qd = x- yP
Ф-я попиту - це рівняння, яке визначає величину попиту , в залежності від ціни.
Qd = f(P)
Крім ціни існують нецінові фактори:
- доход споживача
- ціни і доступність на споріднені товари (субститути)
- ціни і доступність на доповнюючі товари(комплементи)
- смаки споживачів.
Якщо врахувати вплив всих цих факторів на обсяг споживання, то функція попиту є Qd = f (ф1,ф2,…,фn).
Якщо при зменшенні ціни з Р1 до Р2 обсяг попиту зростає з Q1 до Q2, то говоремо про зміну величини обсягу попиту.
Попит на конкретний товар характеризується всією кривою, як сума всіх точок.
графік
Зміна величини попиту обумовлена переміщенням по кривій, переміщення вниз відповідає зменшенню ціни і збільшення об"єму, переміщення вгору - навпаки.
При цьому сам попит не змінюється , а змінюється об"єм спожитого товару, при різних цінах.
Зміна попиту в цілому обумовлює сдвиг всієї кривої попиту . Здвиг кривої в положення Д2 може бути визвано збільшенням доходу споживача, чим ближче розташованв крива до початку системи координат, тим меншому доходу споживання вона відповідає.
4. ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ, ЙОГО ЧИННИКИ І ОБГРУНТУВАННЯ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ФІРМИ.
Пропозиція - це бажання і можливість продавців поставляти на ринок товар, при певних факторах впливу на цей процес.
Форма проявлення пропозиції - об"єм пропозиції(Qs) - це кількість товару, яку продає продавець, при певній ціні , за певний час.
Зв"язок між ціною продажу і кількістю проданого це є з-н пропозиції.
З-Н ПРОПОЗИЦІЇ: між ціною і об"ємом пропозиції існує пряма залежність.
Причини залежності:
- підприємства виробники при підвищені ціни на товар прикладають максимум зусиль для збільшення виробництва, що приводить до збільшення ринкових об"ємів запропонованого товару;
- при подальшому збільшені ціни інші підприємства, що випускають цей же продукт також збільшують об"єм виробництва, при цьому є можливість переходу підприємств з інших галузей в прибуткову галузь, що приводить до подальшого збільшення пропозиції.
З-н пропозиції виражається кривою пропозиції,яка показує співвідношення між ціною на товар та об"ємом пропозиції товаровиробника. Це ж співвідношення показує шкала пропозиції, за якою можна побудувати криву. Особливістю побудови кривої та шкали є те, що не враховується нецінові фактори впливу.
Графік
Ринкова крива пропозиції - це сума індивідуальних кривих, яка складається з сукупності обсягів товарів, які виробляються і пропонуються на ринок для продажу кількома товаровиробниками.
Графік
Рин Qs = Qs1 + Qs 2
Якщо крива пропозиції представляє собою лінійну зростаючу ф-ю , то її можна виразити р-ям прямої, яка наз. функцією пропозиції:
Qs = a + bP
Якщо врахувати лише фактор впливу - ціновий, то
Qs = f(P)
Якщо брати всі фактори впливу
Qs = f (Ф1,Ф2,…,Фn)
Зміна обсягу пропозиції і зміна пропозиції взагалі різні явища.
Пропозиція товару визначається всією кривою.Здвиг кривої пропозиції вправо означає збільшення пропозицій, вліво - зменшеня.
Графік S2Рух по кривій пропозиції виражає реакцію продавця на зміну ціни товару, при незмінних умовах виробництва і представляє собою зміну обсягу пропозиції(Qs)
Графік S значенню ТС
- кожна точка ізокости відповідає однаковим ТС(ТС- сукупні витрати)
- кут нахилу залежить від цін на ресурси.
7 РИНКОВА РІВНОВАГА. ЦІНА СПОЖИВАЧА, ЦІНА ВИРОБНИКА:" В умовах ринкової економіки взаємодія конкурентних сил приводить до синхронізації цін попиту та цін пропозиції, що обумовлює рівноважність цін попиту і пропозиції.
Р -ціна; Q - обсяг попиту; D - крива попиту; S - крива пропозиції; Е - точка перетину кривої попиту та кривої пропозиції, яка визначає рівноважну ціну (Ре) та рівноважний обсяг попиту та пропозиції (Qе). Це точка рівноваги (Е). В цій точці обсяг пропозиції буде дорівнювати обсягу попиту (Qe), завдяки чому встановлюється ціна (Ре), яка однаково задовольняє і покупців і продавців. Рівноважна ціна (Ре) - ціна, що урівноважує попит і пропозицію внаслідок взаємодії конкурентних сил. Якщо ціна буде нижчою, ніж Ре, надлишок попитубуде піднімати її догори (конкуренція покупців) і створювати дефіцит; якщо ціна буде вищою, ніж рівноважна Ре, пропозиція перевищить попит, створиться надлишок пропозиції (конкуренція продавців), внаслідок чого ціна буде знижуватися до рівня рівноваги (рис.2).
Рівноважна ціна та рівноважний попит мають місце на рівні, де кількість товару, яку виробники можуть і бажають

 
 

Цікаве

Загрузка...