WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Еластичність попиту і пропозиції - Курсова робота

Еластичність попиту і пропозиції - Курсова робота

користування коливається дуже різко у відповідь на короткострокові зміни доходу галузі, що роблять ці товари дуже дошкульні до зміни макроекономічних умов. Це стосується ділової активності - спадів і бумів. Недарма ці галузі називають"циклічними" - їхній збут має тенденцію збільшувати циклічні зміни у ВНП і національному доході.
3. Перехресна еластичність
Концепція перехресної еластичності дозволяє вимірювати, наскільки чутливий попит на один продукт (товар Х) до зміни ціни будь-якого іншого продукту (товар Y).
Exy=
Ця концепція дозволяє зрозуміти явища взаемозаміни і взаємодоповнюваності товарів. Якщо коеффіцієнт перехресної еластичності попиту має позитивне значення, тобто кількість продукції Х змінюється в прямїй залежності із зміною ціни продукту Y, то продукти Х и Y є взаємозамінюючими товарами. Чим більше позитивний коефіцієнт, тим більший ступінь заміни двох даних товарів. Наприклад: ріст (падіння) ціни масла (У) заставляє споживачів купляти більше (меньше) маргарина (Х). Якщо коефіцієнт перехресної еластичності має негативне значення, то товари Х и Y є взаимодоповнюючими товарами. Чим більший розмір негативного коефіцієнта, тим більше взаємодоповнюваність двох даних товарів. Нульовий або майже нульовий коефіцієнт свідчить про те, що два товари не пов'язані між собою, тобто є незалежними товарами.
4. Еластичність попиту за доходом
Еластичність попиту за доходом дозволяє виміряти процентну зміну кількості продукції, зумовлене тою чи іншою зміною доходу споживача.
Ei=
Для товарів вищої категорії (нормальний товар) цей коефіцієнт буде мати позитивне значення, тобто призбільшенні доходу споживач будемати змогу спожива якісніший товар. Значення коефіцієнта буде значно змінюватись від товару до товару. Наприклад: еластичність попиту на автомобілі оцінюється приблизно +3,00, тоді як для більшості сільськогосподарських продуктів вона коливається коло +0,20. Негативне значення коефіцієнта еластичності попиту за доходом свідчить про товар нижчої категорії. Маркарин, картопля, капуста, автобусні білети, "second hand", дешеві вина мають наюбільшу ймовірність попасти до товарів цієї категорії. Споживачі як правило скорочують покупки такого роду в міру зростання своїх доходів.
Практичне значення коефіцієнта еластичності за доходом полягає в полегшенні прогнозування того, які саме галузі мають шанс на процвітання і розширення, а які в майбутньому очікує застій і скорочення виробництва. Висока позитивна еластичність за доходом означає, що внесок конкретної галузі в економічний ріст буде більшим, ніж її частка в структурі економіки. Невеликий позитивний або негативний коефіцієнт вказує на перспективу скорочення виробництва в галузі. Наприклад: висока еластичність попиту на автомобілі прогнозує процвітання автомобільної промисловості на довгострокову перспективу, тоді як низька еластичність попиту за доходом на сільськогосподарську продукцію припускає хронічні труднощі в даній галузі.
5. Еластичність пропозиції
Еластичність пропозиції - це показник, що виражає зміни пропозиції, що відбуваються в зв'язку із зростанням цін. У випадку, коли збільшення пропозиції перевевишує ріст цін, пропозиція є еластичною. Якщо приріст пропозиції дорівнює приросту цін, то пропозиція називається одиничною, а показник його еластичності дорівнює 1 (така еластичність, як правило, позитивна, оскільки вища ціна стимулює виробників до збільшення виробництва товарів). Коли приріст пропозиції менше приросту цін, пропозиція нееластична. Коротше кажучи, еластичність пропозиції - це поняття, що характеризує чутливість (реакцію) пропозиції товарів на зміну їхньої ціни.
Ми також можемо розглядати еластичність пропозиції щодо таких змінних, як процентні ставки банків, розміри зарплати й ціни на сировину та інші проміжні товари, що використовуються для виробництва кінцевого продукту . Наприклад, для більшості товарів коефіцієнт еластичності пропозиції відносно цін на сировину є від'ємним. Зростання цін на сировину означає для фірми збільшення витрат, а отже, за незмінності решти показників пропозиція зменшиться.
6. Вплив податків на еластичність
6.1. Акцизний збір
Обираючи, які з товарів і послуг оподаткувати акцизом, уряд бере до уваги еластичність попиту на них. Припустимо, що на якийсь продукт встановлено податок у 1 $., а обсяг продажів складає 10 000 одиниць.Прибуток від оподатковування, очевидно, дорівнює 10 000 $. Тепер, якщо податок буде підвищений, скажемо, до 1,5 $, і відповідно більш висока ціна призведе до скорочення продажів до 5000 одиниць у силу еластичності попиту, прибуток від оподатковування впаде до 7500 $. Підвищення податку на продукт, попит на який є еластичним, спричинить за собою скорочення прибутку від оподатковування. Це змушує законодавців, встановлюючи акцизні податки, шукати такі продукти, попит на який нееластичний, наприклад, алкогольні напої і сигарети.
Висновок
Аналіз пропозиції та попиту є базовим інструментом мікроекономіки. На ринках з вільною конкуренцією криві пропозиції та попиту інформують нас, який опсяг товару виробляють фірми і яким буде споживчий попит як функції ціни.
Еластичність показує чутливість пропозиції та попиту до змін у ціні, доходах чи в інших величинах. Наприклад: еластичність попиту за ціною визначає процентну зміну в кількості попиту, що виникає в наслідок зростання ціни на 1%. Для еластичності характерні часові рамки, як і для більшості товарів важливо розрізняти тривалу і нетривалу еластичність.
Якщо ми можемо розрахувати, принаймі наближено, рівняння кривих пропозиції та попиту для певного ринку ми можемо визначити ціну рівноваги ринку, прирівнюючи прпозицію до попиту. Крім токо, якщо ми знаємо ступінь залежності пропозиції та попиту від інших економічних змінних, таких як доход чи ціна на інші товари, ми можемо визначити, як змінюються ціна та кількість рівноваги у міру змін інших величин.Це є засобом аналізу і прогнозування динаміки ринку.
Звичайно числові розрахунки можна часто виконувати, узгоджуючи криві пропозиції та попиту із показниками ціни та кількості та з оцінками еластичності.Для багатьох ринків такі оцінки здобути неважко, а прості "чорнові" розрахунки можуть допомогти зрозуміти характеристики і динаміку ринку.
Список використаної літератури
1. Макконел К.Р., Брю С.Л. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика..- Львів, 1997,1999. Ч. 2. Мікроекономіка ст. 151-153
2. Піндайк Р.С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка /Пер. З англ. - К.:Основа 1996. розділ 2 ст.33-48
3. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки /Підручник-К.: Товариство "Знання", КОО, 1998.
4. Долан З.Дж., Ліндсей Д.Е. Ринок микроэкономическая модэль /Пер. с англ. - СПб., 1992.
5. Кэмпбелл Р. Макконнелл, Сэенли Л. Брю "Экономикс" т.2 часть 5, гл 22, стр. 28-29.

 
 

Цікаве

Загрузка...