WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Еластичність попиту по ціні та її фактори. Цінова еластичність - Реферат

Еластичність попиту по ціні та її фактори. Цінова еластичність - Реферат

товарами за цінами, зниженими на 20-60 відсотків порівняно з традиційними універмагами. Серед промтоварних магазинів зниження цін помітний комерційний успіх припав на долю компаній "Фемілі долар", яка в середині 80-х років збільшила кількість своїх невеликих підприємств до 1.3 тис.
Традиційна загалом збутова її політика ґрунтується на принципі цінової і територіальної доступності послуг, формування асортименту за рахунок масових закупівель найдешевших товарів із прейскурантів промислових фірм. Успіхові компанії сприяла чітка орієнтація на покупців з низькими доходами, кількість яких відчутно зросла внаслідок посилення процесів соціальної диференціації в американському суспільстві.
Цінова еластичність попиту вимірюється коефіцієнтом еластичності (Ке), який показує, як відносна заміна ціни ( Р) спричинює відносну зміну величини попиту ( Х)
де Р-вихідна ціна; Х-попит, який відповідає ціні Р.
Оскільки залежність між ціною та попитом (як правило зворотня, КЕ завжди буде зі знаком мінус, який в розрахунках ігнорується. До відома береться лише абсолютна величина КЕ. Значення КЕ може змінюватися від нуля до нескінченності. Якщо КЕ= 0, то попит не змінюється за будь-якої зміни ціни ( абсолютно нееластичний попит). До промислових товарів такої категорії може бути віднесений, наприклад, інсулін, який широко використовується в медицині. Оскільки даний товар не має собі замінника і є життєво необхідним для хворих на діабет, то його ціна не має значення. Якщо КЕ , то навіть незначне збільшення ціни може призвести до зникнення будь-якого попиту. У загальному випадку за нееластичного попиту КЕ завжди менший від одиниці, за еластичного-більший.
ЦІ,НА Д1 Д3 Д4
Y1
Д2 Y1
Y2
Y2
Кількість проданих товарів (Q) Q1 Q2 Q1 Q2
Мал.№2.
Д1- абсолютно нееластичний попит; Д2- абсолютно еластичний попит; Д3- відносно нееластичний попит ( КЕ 1); Д4- відносно еластичний попит ( КЕ 1).
Зниження еластичності попиту можливо очікувати, якщо:
o відсутні конкуренти або їх зовсім обмаль;
o покупці не замітили, що ціна збільшилася;
o покупці інертні в змінах своїх купуючих звичок і в пошуку більш дешевих товарів;
o покупці вважають, що високі ціни-наслідок якісних покращень товару, результат інфляції і т.д.
Попит вважається еластичним у тих випадках, коли невеликі зміни в цінах призводять до помітного зростання кількісного обсягу продажу. Загальний прибуток збільшується, якщо ціни знижуються.
Якщо ж зниження ціни, що призводить до деякого збільшення кількості продаж, разом з тим не призводить до збільшення обороту чи навіть зменшує його, то такий попит в більшості випадках називають застигнувшим чи нееластичним. Нееластичність попиту спостерігається за таких обставин: 1) товар має достатній ступінь новизни, відсутні ідентичні товари; 2) товар прийшовся до смаку в певній категорії покупців, знайшов свій сегмент; 3) зміна цін не така вже помітна для споживача; 4) підвищення ціни виправдовується зміною на краще якісних характеристик продукту; 5) зміни в ціні можуть обумовлюватися змінами в економіці (інфляційними процесами, наприклад); 6) надзвичайними обставинами.
Для товарів з високою ціновою еластичністю прийнятнішими є методи цінової конкуренції. Для тих же товарів, у яких низька цінова еластичність, доцільно використовувати методи нецінової конкуренції. При ціновій конкуренції продавці впливають на попит головним чином через зміни в ціні. Це дуже гнучкий інструмент маркетингу. Водночас такий метод може призвести до так званих "цінових війн", під час яких кункуруючі фірми прагнуть встановити ціни якнайменші для споживачів. Унаслідок цього прибуток знижується до мінімуму, хтось з конкурентів, не витримуючи боротьби, полишає ринок, стає банкрутом. Захисну позицію тут може зайняти уряд, який відповідним чином регулює підприємницьку діяльність.
Ключовими факторами успіху прийнято називати ті, що випливають з вимог ринку і можуть дати фірмі переваги над її конкурентами. Наприклад, ключовим фактором може бути "екологічна ніша", тобто не до кінця задоволені існуючими виробниками потреби, які можна задовольнити запропонованим товаром або, що буває частіше, заради яких слід розробляти зовсім новий товар.
Політика нецінової конкуренції (нееластичний попит) орієнтує фірми на збільшення товарного збуту за визначену ціну або продаж з наголосом на високу якість нової продукції за більш високими цінами.
Цінові лінії. У підприємницькій діяльності вважається доцільним виробляти не один, а досить широкий параметричний ряд виробів (наприклад, набір насосів одного типу, які відрізняються продуктивністю; параметричні ряди кількох типів насосів, які сукупно утворюють асортиментний набір). Чим ширшим буде асортиментний набір, тим вища вірогідність того, що будь-який покупець знайде собі потрібний товар. Це істотно зміцнює позиції підприємництва на ринку, збільшує обсяг його продажу.
Також розрізняють перехресну еластичність попиту і таку, яка визначається рівнем доходів споживачів. Перехресна еластичність попиту-це відносна зміна попиту на продукт А - (ХА) у зв'язку з відносною зміною ціни на продукт Б - (РБ).
де ХА - вихідна кількість продукту А; ХА - зміна обсягів продажу продукту А; РБ - вихідна ціна продукту Б; РБ - змінена ціна на продукт Б.
Якщо КЕП 0 - існує взаємозамінність продуктів;
КЕП 0 - існує взаємодоповнюваність продуктів;
КЕП=0 - продукти не заміняють один одного і між ними немає конкурентного співвідношення.
Еластичність попиту залежно від рівня доходів споживачів-це відносна зміна попиту щодо відносної зміни доходу:
де С-дохід споживачів; С-зміна доходу.
Якщо 0<КЕД1- еластичний попит (збільшується за зростання доходів: товари високої якості).
Цінова еластичність попиту
Значення коефіцієнта еластичності Термінологія Поясненнятермінів Вплив на загальний виторг фірми
(витрати споживачів)
Збільшення ціни Зменшення ціни
КЕ>1 Еластичний чи відносно еластичний попит Відсоткова зміна кількості покупок продукції вища за відсоткову зміну ціни Загальний виторг меншає Загальний виторг меншає
КЕ=1 Одинична еластичність попиту Відсоткова зміна кількості покупок продукції дорівнює відсотковій зміні ціни Загальний виторг залишається без змін Загальний виторг залишається без змін
КЕ<1 Нееластичний чи відносно нееластичний попит Відсоткова зміна кількості покупок продукції менша за зміну ціни Загальний виторг зростає Загальний виторг зростає
Використана література
1. Ястремський О., Грищенко О. Основи мікроекономіки. - К.: Знання, 1999.
2. Задоя А.О. Мікроекономіка. Київ: Т-во "Знання", КОО, 2000, с.176.
3. Карагадова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. Київ: Четверта хвиля, 1997,с.208.
4. Кириленко В.І. Мікроекономіка. Київ: Таксон, 1998, с.334.
5. Семюельсон,Пол А., Нордгауз,Вільям Д. Мікроекономіка. Київ: Основи, 1998, с.676.
6. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. Київ: Лібра. 1998, с.256.

 
 

Цікаве

Загрузка...