WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Аналіз чистого прибутку - Реферат

Аналіз чистого прибутку - Реферат

Аналіз чистого прибутку
Аналіз прибутку здійснюють за даними фінансового звіту (форма № 2) і плановими данними підприємства. При цьому дається оцінка виконання плану прибутку (збитку) в цілому і за окремими його видами.
За даними табл. 1 можна зробити такі висновки. План з чистого прибутку підприємство недовиконало на 7,1 % , недобір прибутку становив 20 тис. грн. Це сталося, в першу чергу, через значне невиконання плану з валового прибутку (-80 тис.грн.). Як позитивне явище слід відзначити одержані незаплановані суми від інвестиційної діяльності (50 тис.грн). Проте в роботі підприємства є й 13 тис. грн. збитків, пов'язаних з надзвичайними подіями.
Вивчаючи одержані суми прибутків за кілька років, треба встановити, яка склалась тенденція в їх зміні, чи відображає вона зростання ефективності роботи підприємства. У зв'язку з цим слід особливо ретельно дослідити якість прибутків. Це поняття характеризує достовірність розрахунку сум прибутків і збитків, що одержує підприємство. В першу чергу таке явище пов'язують з відлагодженістю і надійністю бухгалтерського обліку на підприємстві та якістю складання балансів і фінансових звітів. Керівники підприємства можуть відносно легко змінювати за власним бажанням такі види витрат, як витрати на рекламу, ремонтні роботи, науково-дослідницькі розробки і підготовку кадрів. Ці витрати, які можуть значно коливатися залежно від змін фінансової політики підприємства, називають у західних підручниках дискреційними. Форсоване скорочення таких витрат приводить до одночасного зростання прибутків, проте цей процес справедливо пов'язують із зниженням їхньої якості.
Таблиця 1.
Фінансові результати підприємства.
Показник
Звітний рік Відхилення фактичних даних від плану
За планом
Фактично
Сума
%
1. Валовий прибуток 660 580 -80 -12,1
2. Операційні доходи і витрати -260 -240 +20 +7,7
3. Фінансові результати від операційної діяльності (1+2) 400
340
-60
-15,0
4. Фінансові результати від інвестиційної діяльності
+50
+50
5. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (3 + 4)
400 390 -10 -2,5
6. Податок на прибуток 120 117 -3 -2,5
7. Фінансові результати від звичайної діяльності (5 - 6) 280
273
-7
-25,0
8. Надзвичайні доходи і витрати _
-13
-13
9. Чистий прибуток або збиток (7 + 8) 280
260
-20
-7,1
Аналіз показника співвідношення чистого прибутку й обсягу продажу підприємства за кілька років досить надійно констатує можливі погіршення якості прибутків.
Як видно з табл. 2, протягом п'яти років коефіцієнт прибутковості має значні коливання, і лише в останні два роки він нарешті стабілізувався. Такий характер змін має назву "згладжування" прибутку (доходу). Він є наслідком свідомого штучного збільшення (зменшення) фінансових результатів за допомогою бухгалтерських прийомів, які спотворюють картину господарської діяльності підприємств. Такі самі результати можуть бути при якісному складані бухгалтерських звітів, але внаслідок нестабільної роботи підприємства.
Таблиця 2.
Динаміка прибутків і обсягу продаж підприємства.
Показник Роки
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний)
1. Чистий прибуток 118 295 156 220 260
2. Обсяг продажу 985 950 1040 1100 1243
3. Коефіцієнт прибутковості (рядок 1 : рядок 2) 0,12 0,31 0,15 0,2 0,21
Аналіз валового прибутку
Аналіз виконання плану за прибутком від реалізації товарної продукції починається з розрахунку впливу основних факторів. Для цього потрібно взяти вихідні дані з форми № 2 за звітний рік і відповідну інформацію за попередній, а також відомості про зміну обсягів реалізації (виробництва) в натуральних показниках або в незмінних цінах. Необхідні технічні розра-хунки виконуються в табл. 3.
Вплив факторів розраховується так:
1) вплив обсягу реалізації товарної продукції:
481 - 506= - 25 тис. грн. (негативний вплив)
або
506 · (-5) : 100 = -25,0 тис. грн.;
2) вплив зміни цін:
572 - 481 = +91 тис. грн.
У тому числі:
а) вплив зміни цін на готову продукцію:
1243 - 1045 = 198 тис. грн. (позитивний вплив); Л
б) вплив зміни ціна на сировину, напівфабрикати, енергії тощо:
- (671 - 564) = -107 тис. грн. (негативний вплив);
3) вплив собівартості продукції та асортиментно-структурних зрушень:
580 - 572 = +8 тис. грн. (позитивний вплив).
Загальний вплив усіх факторів:
- 25 + 91 + 8 = 74 тис. грн.
Зростання прибутку порівняно з минулим роком становило:
580 - 506 = +74 тис. грн.
Таблиця 3.
Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на величину валового прибутку, тис. грн.
Показник форми
№ 2
За звітом у минулому році
Реалізація у звітному році за цінами, собівартістю та структурою минулого року
Фактична реалізація за звітний період, за
структурою та собівартістю минулого року
Фактично
у звітному періоді
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 035) 1100 1045* 1243 1243
2. Собівартість реалізованої продукції (рядок 040) 594 564** 67І*** 663
3. Валовий прибуток (від реалізації товарної продукції) (рядок 050) 506 481 572 580
4. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції (2 : 1 цієї табл.), коп. 54 54 54 53,3
Довідка: Обсяг реалізації в незмінних цінах у звітному періоді становив 95% від торішнього.
* 1100 o 0,95 = 1045 (тис. грн.)
** 594 o 0,95 = 576 (тис. грн.)
*** 1243 o 0,54 = 671 (тис. грн.)
Якщо аналізується прибутковість одного виду реалізованої продукції, то визначають дію лише трьох факторів. Такі розрахунки їхнього впливу рекомендується здійснювати на підставі внутрішньогосподарської інформації, яка до того ж містить планові дані. Вихідну інформацію для розрахунків наведено в табл. 4.
Таблиця 4.
Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на валовий прибуток
Показник За
планом Фактично Абсолютне відхилення
1. Реалізація продукції:
тис.грн.
штук
2. Ціна за одиницю продукції, грн.
3. Собівартість реалізованої одиниці продукції, грн.
4. Прибуток на одиницю продукції, грн.
5. Валовий прибуток
(рядок 1б · рядок 4), тис. грн.
800
10 000
85
70
15
150
8 000
8 000
100
75
25
200
+40
-2000
+15
+5
+10
+50
Розрахунок впливу факторів на величину прибутку від

 
 

Цікаве

Загрузка...