WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Ринкова пропозиція та її еластичність - Курсова робота

Ринкова пропозиція та її еластичність - Курсова робота

збільшенням витрат виробництва одиниці продукції. А тому для покриття зрослих витрат необхідно підвищити ціну на вироблений продукт. Але чому зростають витрати? Вони зростають тому, що визначені виробничі ресурси, особливо виробничі площі і машинний парк, неможливо збільшити за короткий час. Тому, у міру того як фірма нарощує кількість більш мобільних ресурсів наприклад, робочої сили, сировини і комплектуючих виробів, стаціонарні спорудження й устаткування в якийсь момент стають перевантаженими, у результаті чого ефективність виробництва знижується, а витрати виробництва кожної наступної одиниці продукту зростають. Для виробництва цих потребуючих великих витрат одиниць продукту виробники повинні одержати більш високу ціну: Між ціною і величиною пропозиції існує прямий зв'язок.
Розходження між зміною в пропозиції і зміною величини пропозиції таке ж, як розходження між зміною в попиті і зміною величини попиту. Зміна в пропозиції виражається в зсуві всієї кривої пропозиції. Збільшення пропозиції зміщає криву вправо, зменшення пропозиції зміщає її вліво. Причиною зміни пропозиції служить зміна однієї чи більш детермінант пропозиції. Економісти використовують поняття "пропозиція" для позначення чи шкали кривої. Тому зміна в пропозиції повинне означати, що вся шкала змінилася і що крива змістилася в якусь сторону. Навпроти, зміна величини пропозиції означає пересування з однієї крапки на іншу крапку на постійній кривій пропозиції. Причиною такого пересування є зміна ціни на розглянутий продукт.
2. Еластичність пропозиції, її економічний зміст та види.
Еластичність - це міра чутливості однієї змінної щодо іншої. Точніше, це числовий показник процентних змін, що відбуваються в одній величині в разі зміни на 1 % іншої величини.
Припустімо, що величина пропозиції стала, як у випадку з рибою, що швидко псується. Цю рибу привезено на ринок, щоб продати за будь-яку ціну. Це крайній випадок абсолютно несластичної пропозиції, яку зображають вертикальною кривою пропозиції.
Інший крайній випадок. Припустімо, шо незначне зменшення ціни спричинить зниження величини пропозиції до нуля, водночас незначне підвищення ціни викличе нсвизначено великі зміни у пропозиції. У цьому випадку відношення відсотка зміни величини пропозиції до відсотка зміни ціни вкрай велике, його зображають горизонтальною кривою пропозиції. Це крайній випадок безмежно еластичної пропозиції.
Між цими крайніми випадками пропозицію називають еластичною або неела-стичною залежно від того, чи відсоток зміни кількості більший або менший від відсотка зміни ціни. У випадку одиничної еластичності відсоток збільшення величини пропозиції точно дорівнює відсоткові збільшення ціни.
Як бачимо, еластичність пропозиції визначають так само, як і еластичність попиту. Єдина відмінність полягає в тому, що величина реагування пропозиції на збільшення ціни додатна, а попиту - від'ємна.
Отже, еластичність пропозиції:
Еластичність пропозиції дорівнює відношенню відсотока зміни величини пропозиції до відсотока зміни ціни.
Таблиця 2. Значення пропозиції відповідно до ціни на ринку (продукт N)
Пропозиція Ціна,
г. о./т Обсяг пропозиції,
тис. Т
А
Б
В
Г
Д 700
600
500
400
300 24
17
12
7
3
Побудуємо графік пропозиції з відповідними значеннями ціни і обсягів продукції, що доставляється на ринок (мал.3, табл. 2).
У системі координат графіка пропозиції значення ціни відкладають на вертикальній осі, а відповідні значення обсягу (кількості) пропозиції - на горизонтальній. Побудова графіка дасть криву ДА із значеннями Г, В, Б на ній.
(мал.3) Графік обсягу пропозиції
Кожна точка на цій кривій фіксує відповідне кількісне значення пропонованої на ринку продукції при певному значенні ціни. Наприклад, у точці Г при встановленні ціни 400 г. о./т продукту N її відповідна пропозиція становитеме 7 тис. т. Кількість пропонованого товару є вираженням виробничих можливостей і зацікавленості підприємців на цьому ринку товарів за умови встановлення певної фіксованої ціни.
Крива графіка пропозиції має напрямок з південого заходу на півничний схід і характеризується підвищенням. Це є графічним вираженням зазаначеної закономірності: з підвищенням ціни збільшується кількісне вираження обсягу пропозиції. Еластичність пропозиції тим більша, чим більша крива наближаеться до уявної горизонтальної осі. В цьому випадку незначними цінами буде відповідати помітний "стрибок" обсягу пропозиції. Значення кривої, що має крутовертикальну спрямованість, характеризують низьку еластичність пропозиції - незначні зміни її обсягів при відпоівдних змінах ціни. Еластичність пропозиції вимірюється відношенням відсоткового вираження зміни обсягу пропозиції до відсоткового вираження зміни ціни товару (послуги).
Види еластичності
Цінова еластичність пропозиції є процентною зміною пропонованої кількості в результаті одновідсоткового збільшення ціни. Таке значення еластичності звичайно позитивне, бо вища ціна стане для виробників стимулом для збільшення випуску продукції.
Якщо S(Р) - залежність пропозиції від ціни, то сформульоване означення може бути записане таким чином:
Із закону пропозиції (збільшення пропозиції при збільшенні ціни) випливає, що коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною буде додатним.
Як і у випадку попиту коефіцієнт еластичності при малих змінах цінможна записати за допомогою похідних:
Де 1-й випадок - пропозиція еластична за ціною
2-й - пропозиція одиничної еластичності за ціною
3-й - пропозиція нееластична за ціною
На мал. 5 показано три основні випадки еластичності про-позиції: вертикальна крива зображає випадок абсолютно нееластичної пропозиції, горизонтальна крива - безмежно еластичної пропозиції, пряма, що проходить через початок координат, - одиничної еластичності .
(мал. 4) Залежність еластичності пропозиції від реакції виробника на зміну ціни.
Якщо пропозиція стала, то її еластичність дорівнює нулю (крива а). Крива в показує безмежно велике зростання пропозиції внаслідок зміни ціни. Проміжний випадок б- коли зміна величини пропозиції точно дорівнює зміні ціни.
3. Визначники еластичності пропозиції
Основний визначник еластичності пропозиції за ціною - це кількість часу, який має виробник для реаґування на конкретну зміну ціни товару. Можна сподіватися, що чим більше часу має фірма для пристосування до певної зміни ціни, тим більше зміниться обсяг продукції і тим більшою буде еластичність про-позиції. Реакція фірми на зростання ціни продукту Х залежить від здатності фірми до переміщення ресурсів з виробництва інших продуктів (ціни яких вважаємо незмінними) до виробництва продукту X. Переміщення ресурсів потребує часу: чим більше часу, тим вища "мобільність" ресурсів. Отже, більшими будуть зміна обсягу продукції і еластичність пропозиції.
При аналізі впливу часу на еластичність пропозиції економісти розрізняють найкоротший ринковий період, короткостроковий період і довгостроковий період.
1. Найкоротший ринковий період. Найкоротший ринковий період настільки короткочасний, що виробники не можуть відреаґувати на зміни величини попиту та ціни. Припустімо, що дрібний фермер привіз на ринок весь сезонний врожай - вантажівку помідорів. Крива пропозиції буде повністю нееластичною (вертикальною); фермер продасть увесь врожай незалежно від того, високою чи низькою буде ціна. Чому? Тому що фермер не може запропонувати більше ніж вантажівку помідорів, якщо їхня ціна виявиться вищою, ніж він сподівався. Йому, можливо, і хотілося б запропонувати більше, але помідори не можна виростити за ніч. Щоб відреаґувати на вищу за сподівану ціну і виробити більше помідорів, потрібний новий сільськогосподарський сезон. Крім

 
 

Цікаве

Загрузка...