WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Прогнозування фінансової діяльності підприємства та планування її результативності - Контрольна робота

Прогнозування фінансової діяльності підприємства та планування її результативності - Контрольна робота

продаж.
Наприклад, якщо підприємство одержує прибуток і спрямовує його частину у виробництво, нерозподілені прибутки зростатимуть навіть тоді, коли продаж спадатиме. Тому новий обсяг нерозподілених прибутків складатиметься з попереднього рівня плюс доповнення до нерозподілених прибутків.
Узагальнюючи, можна зазначити:
- вищий рівень продажу необхідно зміцнювати вищим рівнем активів;
- деяке зростання активів може бути профінансоване внаслідок автоматичного збільшення кредиторських рахунків, рахунків накопичених платежів і за допомогою нерозподілених прибутків;
- нестача має фінансуватися із зовнішніх джерел шляхом отримання позичок чи продажу звичайних акцій нового випуску.
Таблиця 1 містить фактичний баланс 1999 року та проектований баланс на 2000 рік.
Для прогнозу балансу використовуємо таку ж саму методику, яку використовували при розробці прогнозованого звіту про прибуток. Ті статті балансу, що, як очікується, зростатимуть прямо пропорційно до продажу, множаться на коефіцієнт 1,10 для отримання первісного прогнозу на 2000 рік.
Таким чином, готівкові кошти у 2000 році заплановані у розмірі 11 млн. грн.: 10 млн. грн. (1,10) = 11 млн. грн. Дебіторські рахунки - у розмірі 412 млн. грн.: 375 млн. грн. (1,10) = 412 млн. грн. і так далі. У нашому прикладі всі активи зростають разом із продажем, тому, як тільки буде закінчено прогнозування окремих статей активів, ці статті можуть бути сумовані для отримання прогнозованої величини сукупних активів у балансі підприємства.
Прогноз рахунків пасивів, що автоматично зростають (кредиторські рахунки та рахунки накопичених платежів), поданий у стовпчику 3. Прогноз сукупних активів встановлено на рівні 2 млрд. 200 млн. грн., якій указує на те, що підприємство має додати 200 млн. грн. нових активів для підтримки вищого рівня продажу. Однак валові прогнози статті пасивів та акціонерного капіталу, як показано у нижній частині стовпчика 3, дорівнюють 2 млрд. 88 млн. грн. Через те, що баланс повинен сходитися, підприємство повинно отримати додаткові 112 млн. грн.: 2200 млн. грн. - 2088 млн. грн. = 112 млн. грн. Цю суму ми визначаємо як додатково необхідні фонди. Останні будуть отримані за рахунок позичок банку, випуску довгострокових облігацій, продажу звичайних акцій нового випуску або за рахунок комбінації цих трьох джерел.
Етап 3. Утворення додатково необхідних фондів. Підприємство свої рішення щодо джерел фінансування ґрунтуватиме на кількох факторах, що включають:
Фактичний та прогнозований баланс підприємства (в грн.) Таблиця 2.
Фактичний 1999 рік (1)
1 + g Продаж (2)
Прогноз на
2000 рік
Друге положення (5)
Кінцевий результат (6)
Первісне поло-ження (3) ДНФ (4)
Готівкові кошти
10
Х1.10
11
- >
11
11
Дебіторські рахунки
375
Х1.10
412
- >
412
412
Оборотний капітал
675
Х1.10
677
- >
677
677
Валові поточні активи
1000
1100
1100
1100
Обладнання та верстати
1000
Х1.10
1100
- >
1100
1100
Валові активи
2000
2200
2200
2200
Кредиторські рахунки
60
Х1.10
66
- >
66
66
Векселі до оплати
110
- >
110
+28
138
140
Рахунки накопичуваних платежів
140
Х1.10
154
- >
Г54
154
Валові поточні пасиви
310
330
358
360
Довгострокові облігації
754
- >
754
+28
782
784
Валовий борг
1064
1084
1140
1144
Привілейовані акції
40
- >
40
- >
40
40
Звичайні акції
130
130
+56
186
189
Нерозподілені прибутки
766
+68
334
827
827
Валовий акціонерний капітал
896
964
1013
1016
Валові пасиви та акціонерний капітал
2000
2088
+112
2193
2200
Додатково необхідні фонди (ДНФ)
112
7
0
Сукупні ДНФ
112
119
119
- цільову структуру капіталу підприємства;
- вплив короткострокових позичок на поточний коефіцієнт підприємства;
- умови, що склалися на ринку боргових зобов'язань та акціонерного капіталу;
- обмеження, притаманні борговим договорам, що накладаються підприємством.
Прогноз був би завершеним - первісна нестача була б встановлена і підприємство змогло б отримати необхідну суму, якби зміни не приводили до подальших зрушень у будь-якій статті звіту про прибуток або у рахунках балансу. Однак, коли підприємство вирішує проводити фінансування за рахунок нового боргу, його відсоткові витрати зростатимуть, або за рахунок випуску додаткових акцій, що викличе підвищення сукупних платежів задивідендами. Ці зміни приведуть до такого ефекту фінансування, як "зворотне оживлення".
Етап 4. Фінансування "зворотного оживлення ". При проведенні фінансового прогнозування виникає проблема, пов'язана із фінансуванням "зворотного оживлення", яке визначається як результат проведення дій із фінансування зростання активів, що впливає на звіт про прибуток і баланс. Отримані для фінансування нових активів зовнішні фонди створюють додаткові витрати, які мають бути відображені у звіті про прибуток та які занижують первісне прогнозування доповненнями до нерозподілених прибутків.
Для розв'язання цієї проблеми ми пропонуємо прогнозувати додаткові витрати за нарахованими відсотками та додаткові дивідендні платежі, які можуть бути сплачені в результаті фінансування із зовнішніх джерел.
Доповнення до нерозподілених прибутків зменшується на 7 млн. грн. за рахунок фінансування "зворотного оживлення", тобто від 68 млн. грн. до 61 млн. грн. Це зменшення у додатку до нерозподілених прибутків, в свою чергу, знижує прогнозовану величину нерозподілених прибутків у балансі на таку ж суму. Тому у таблиці 2 - другий прогноз нерозподілених прибутків у балансі на 2000 рік становить 766 млн. грн. + 61 млн. грн. = 827 млн. грн., або на 7 млн. грн. нижче первісного прогнозу. Таким чином, нестача 87 млн. грн. матиме місце як прямий результат впливу фінансування "зворотного оживлення" - додаткові платежі за нарахованими відсотками та дивідендами зменшують прогнозовану величину нерозподілених прибутків на 7 млн. грн. від рівня первісного прогнозу. Саме тому існує додаткова нестача. Ця сума також збільшує ДНФ від 112 млн. грн. до 119 млн. грн. і показана у нижній час-тині стовпчика 5 таблиці 2.
Можна побудувати третій прогноз балансу, використовуючи цю ж структуру фінансування, додаючи ці 7 млн. грн. до пасивних рахунків та акціонерного капіталу. Але нестача й надалі матиме місце, тільки вона буде значно меншою, ніж у другому прогнозі. Можна побудувати і четвертий прогноз звіту про прибуток і баланс, п'ятий прогноз звітів і так далі. У кожному повторенні величина ДНФ зменшується. Приблизно після п'ятого повторювання величина ДНФ стане незначною, і тоді можна розглядати завершеність прогнозу.
Отже, при плануванні необхідно розробляти попередній прогноз, ґрунтуючись на продовженні минулих трендів і видів політики у майбутньому, що забезпечить керівників базовим прогнозом. Потім модифікується модель із метою визначення, який ефект матимуть різні операційні плани, що можуть вплинути на фінансовий стан підприємства та його прибутки. Альтернативні операційні плани можуть також розглядатися при різних темпах зростання продажу з використанням цієї моделі для аналізу дивідендної політики і рішень щодо структури капіталу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Журнал "Фінанси" 2000-2001г.г.
2. Уилсон П. Финансовый менеджмент в малом бизнесе.
Под ред. В. А. Микрюкова. - М.: Аудит, ЮНИТИ. - 1995г.
3.

 
 

Цікаве

Загрузка...