WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції - Контрольна робота

Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції - Контрольна робота

кожна фірма повністю покриває свої витрати. У цьому випадку економічний прибуток фірм дорівнює нулю, а це означає, що відсутні мотиви, які б спонукали фірми виходити з галузі чи входити до неї. У довгостроковому плані за умов конкурентної
рівноваги економічний прибуток дорівнює нулю. Це так званий
Парадокс прибутку це:
1 Позитивний економічний прибуток заохочує нові фірми вступати в галузь
досконалої конкуренції. Це збільшує пропозицію і знижує ціну на продукцію до тих пір, поки економічний прибуток у галузі не стане дорівнювати нулю.
2 Від'ємний економічний прибуток примушує фірми виходити з галузі.
Внаслідок цього пропозиція зменшується, і економічний прибуток знову стає нульовим.
Економічний прибуток: збільшує або зменшує випуск продукції, повертаючись до нуля. Нульовий економічний прибуток означає, що досягнена
конкурентна рівновага галузі в довгостроковому періоді. Довгострокова рівновага галузі відповідає вимозі рівності ціни (Р) довгостроковим граничним витратам (LМС) в точці мінімального рівня довгострокових середніх витрат (LАС):
Р == LМС = тіп LАС.
За таких умов досягається довгостроковий стан беззбитковості галузі. Коли це відбувається, фірми в галузі отримують нормальний прибуток. Якщо кожна фірма в галузі отримує нормальний прибуток, вона задовольняється існуючим рівнем випуску І не виявляє ініціативи ані його змінити, ані залишити галузь.
Жодна фірма поза галуззю не виявляє ініціативи щодо входження
до цієї галузі. Галузь і кожна фірма в галузі будуть продовжувати
здійснювати виробництво на тих самих рівнях, поки не зазнають впливу зміни одного з факторів попиту чи пропозиції.
Ринкова пропозиція в довгостроковому періоді
Ринкова пропозиція визначається шляхом складання обсягів пропозиції всіх фірм, які потенційно існують на ринку, і дорівнює сумарному обсягу продукції, що виробляється та поставляється на ринок фірмами по будь-якій можливій ціні. Довгострокова крива ринкової пропозиції залежить від зміни на довгостроковому інтервалі рівня витрат галузі по мірі розширення обсягів випуску продукції. В залежності від цього вона може мати додатний або від'ємний нахил. Якщо середні витрати не змінюються залежно від зміни кількості фірм, що входять в галузь і виходять знеї, то в іншому випадку пропозиція галузі буде абсолютно еластична, і крива пропозиції, відповідно, буде горизонтальною.
Галузь з незмінними витратами - це галузь, в якій ціни на фактори виробництва не залежать від зміни обсягу випуску продукції. Фірми в галузі мають незмінні
середні витрати. (Незмінний ефект масштабу.) Довгострокова крива пропозиції галузі з незмінними витратами - горизонтальна (графік 1.13,а). Галузь із зростаючими витратами це галузь, в якій ціни на ресурси в довгостроковому періоді зростають
Фірми в галузі мають зростаючі середні витрати. (Від'ємний ефект масштабу.)
Довгострокова крива пропозиції галузі із зростаючими витратами має додатний нахил. (Нахил втору.)(Графік 1.13,6).
Галузь зі спадними витратами - це галузь, в якій ціни на фактори виробництва зменшуються по мірі розширення випуску продукції. (Додатний ефект масштабу.)
Довгострокова крива пропозиції в такій галузі буде мати від'ємний нахил. (Нахил вниз.) (Графік 1.ІЗ.в).
a) в) с)
а) Галузь з незмінними витратами
б) Галузь зі зростаючими витратами
в) Галузь зі спадними витратами
Графік 1.13. Довгострокові криві пропозиції в галузях з незмінними, зростаючими і спадними витратами.
SL - крива пропозиції в галузях з незмінними, зростаючими та спадними витратами в довгостроковому періоді. Конфігурація довгострокової кривої пропозиції галузі залежить від рівня довгострокових середніх витрат (LАС), які впливають на рівень ціни (Р), збільшуючи її (Р1 -> Рг) (графік 1.13,6)
або зменшуючи її (P1> Р2) (графік 1.13,в). Якщо довгострокові середні витрати не змінюються, ціна (Р) залишається незмінною (графік 1.13,а) - у цьому випадку довгострокова крива пропозиції галузі - горизонтальна.
Досконала конкуренція та ефективність
Досконала конкуренція обумовлює ефективний розподіл ресурсів.
Ресурси розподілені ефективно в тому разі, коли жоден з суб'єктів не має можливості покращити економічний стан без погіршення економічного стану інших суб'єктів. Парето-ефективний стан економіки виключає неефективне
використання ресурсів. Граничні умови ефективності виробництва будь-якого блага:
MB = MC,
де МC- гранична корисність споживача;
МС - граничні витрати виробництва.
Рівноважна ціна на досконало конкурентному ринку дорівнює, з одного боку, цінності для споживача кожної додаткової одиниці блага, з іншого, витратам виробництва цієї додаткової одиниці блага (графік 1.14).
Графік 6.14. Попит, пропозиція та ефективність на досконало
конкурентному ринку.
МС - граничні витрати;
МВ - гранична корисність споживача;
D - крива попиту;
S - крива пропозиції.
В точці Е конкурентна рівновага ефективна тому, що
PE=MB-MC
При ефективному випуску QE площа АFЕ відображає максимально можливу вигоду споживача та виробника. В досконало конкурентній економіці дії виробників, що прагнуть прибутку, приведуть до такого розподілу ресурсів,
який максимізує задоволення потреб споживача.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Базилевич В., Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мік-
роекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хви-
ля, 1997. - 248 с.
2. . Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основи зкономики: Учеб. посо-
бие. - К.: Вища шк., Знання, 1998. - 478 с.
3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микрозко-
номика: В 2-х т. / Общая редакция В. М. Гальперина. - СПб.:
Зкономическая школа, 1999. - Т. 1. - 349 с.
4. А.В. Лісовий Мікроекономіка : курс лекцій , видання друге., навчальний посібник. Київ 2003. -15- 18 с.
5. Микро-макроэкономика. /под ред. Макконел К.Р., Брю С.Л./ - "Экономикс":- Бишкек, 1997.
6. Будаговська Н. Мікроекономіка і макроекономіка. К. 2001
7. Джонатан Гамільтон. Методичний посібник до мікроекономіки. К.1999.
8. Ватаманюк З., Панчишин С. Макро - мікроекономіка.К. 2001.
9. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. К. 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...