WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції - Контрольна робота

Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції - Контрольна робота

конкурентна фірма -- це фірма, що приймає ціну, а не встановлює її, ціна знаходиться поза впливом конкурентної фірми.
Тому конкурентна фірма може вплинути на величину |
валового доходу тільки змінюючи обсяг продажу.
Передбачається, що фірма враховує зміни величини витрат у процесі випуску продукції і вибирає той його обсяг, який дасть максимум прибутку, що і буде відповідати максимальній різниці (ТR- ТС),
Основні підходи до визначення максимізаціі прибутку
Сукупний аналіз --- використовує зіставлення сукупнихвеличин.
Граничний aналіз використовує зіставлення граничних величин.
Графік 1.6. Максимізація прибутку конкурентною фірмою.
TR- валовий доход;
ТС - валові витрати;
Q - обсяг випуску продукції.
Максимізація прибутку досягається, коли водлзок між ТR і ТС найбільший (відрізок АВ (ТR >ТС), обсяг випуску Q*). Точки С і D - точки критичного обсягу випуску продукції, коли (ТС = ТR) (див. графік 1.6).
Коли обсяги виробництва менші, ніж О1, або більші, ніж О2, виробництво стає збитковим (ТС > ТR).
При випуску О*, що відповідає mах прибутку, нахил кривої валових витрат (ТС) дорівнює нахилу кривої валового доходу (ТR). Оскільки нахил кривої ТС - це граничні витрати (МС), а нахил кривої ТR- це граничний доход (МR), то рівність нахилів цих кривих у точках, що відповідають обсягу виробництва
О*, означає і рівність їх граничних витрат і граничного доходу
(тобто МС=МR).
Граничний аналіз
Графік 1.7. Максимізація прибутку конкурентною фірмою
Q, - обсяг випуску продукції;
Р - ціна;
МR - граничний доход;
МС - граничні витрати.
Обсяг виробництва Q*, який максимізує прибуток, визначається при умові рівностіграничних витрат (МС) і граничного доходу (МR) в точці Е (точці максимізації прибутку). (Див, графік 1.7).
МR = МС;
R
R ;
Q
TR Q ;
TR Q - вплив конкурентної фірми на ціну Р відсутній;
MR== P( Q)/ Q = P
Тому граничною умовою для фірми, що максимізує прибуток на ринку досконалої конкуренції, буде:
Р==MС.
Варіанти рівноваги конкурентної фірми в короткостроковому періоді
Графік 1.8. Рівновага конкурентної фірми
в короткостроковому періоді.
Для конкурентної фірми, що отримує прибуток (графік 1.8,а) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми більша, ніж середні витрати на її виробництво АС при
тому його обсязі (Q*), який максимізує прибуток. Фірма отримує економічний прибуток:
Прибуток = (Р -АС) * Q*.
Для конкурентна! фірми на рівні самоокупності (графік 1.8,6) ринкова ціна (Р) на продукцію фірми дорівнює мінімальним середнім витратам (АС) при обсязі випуску Q*. Це дозволяє їй лише покрити витрати. Фірма отримує нульовий економічний прибуток.
Р = МС = тіп АС.
Конкурентна фірма, що несе збитки
Для конкурентної фірми, що несе збитки (графік 1.9,а)
ринкова ціна (Р) нижча за мінімально можливі середні витрати (АС) при обсязі випуску продукції Q* (АС>Р) фірма не покриває свої витрати на виробництво продукції і несе збитки.
Збитки = (АС - Р) * Q*
Конкурентна фірма, що мінімізує збитки
Графік 1.9. Рівновага конкурентної фірми в короткостроковому періоді.
Для конкурентної фірми, що мінімізуєзбитки (графік 1.9,6), ринкова ціна (Р) нижча за мінімально можливі середні витрати (АС) при обсязі випуску продукції (Q*) (Р АVС). Мінімізуючи збитки, фірма коригує обсяг випуску продукції таким чином, щоб він був встановлений відповідно до точки (Р = MC) що забезпечить їй покриття змінних витрат (VС) і частково постійних
витрат (FС).
Конкурентна фірма, що припиняє виробництво
Графік 1.10. Конкурентна фірма, що припиняє виробництво.
Якщо ринкова ціна (Р) буде нижчою, ніж мінімальні змінні
витрати (АVС), фірма припинить виробництво (графік 1.10).
Ціна припинення виробництва:
Р=МС= тіпАVС
Довгострокова рівновага
Досконало конкурентна фірма виробляє продукцію на довгостроковому Інтервалі тільки у тому випадку, коли ціна Р буде не нижчою, ніж довгострокові середні витрати (LАС) (див.графік 1.11).
Р=LАС.
Графік 1.11. Рівновага конкурентної фірми
в довгостроковому періоді.
LМС - довгострокові граничні витрати;
LАС - довгострокові середні витрати.
Довгостроковий період - це період, достатній для
входу нових фірм у галузь або виходу з галузі. В довгостроковому періоді всі види витрат розглядаються як змінні витрати; в довгостроковому періоді фірми можуть як збільшувати, так і зменшувати масштаби виробництва; в галузь можуть ввійти нові фірми, частина фірм може покинути галузь.
Конкурентна фірма знаходиться в стані короткострокової рівноваги, коли при рівноважному обсязі випуску продукції ціна Р дорівнює граничним витратам МС, і тоді досягається ефективність розподілу:
Р=МС.
Конкурентна фірма знаходиться в стані довгострокової рівноваги, коли при рівноважному обсязі випуску продукції ціна (Р) дорівнює граничним витратам (МС), а також дорівнює середнім сукупним витратам (АС). Коли це відбувається, фірма також досягає виробничої ефективності:
Р=МС=АС.
Пропозиція фірми в довгостроковому періоді
Графік1.12.Крива пропозиції конкурентної фірми в довгостроковому періоді.
LMC - довгострокові граничні витрати;
LAC - довгострокові середні витрати.
Крива пропозиції конкурентної фірми в довгостроковому періоді - це крива, що показує обсяг випуску продукції, який фірма буде виробляти при кожному значенні ціни, щоб досягти максимізації прибутку на довгостроковому інтервалі. Крива пропозиції конкурентної фірми в довгостроковому
інтервалі буде визначатися частиною кривої довгострокових граничних витрат фірми (LМС), яка розташована вище кривої довгострокових середніх витрат
(LАС), що відповідає ціні беззбитковості на довгостроковому інтервалі (гр. 1.12).
Довгострокова ціна беззбитковості - це найменша ціна, при якій фірма може лише покрити свої витрати в довгостроковому періоді. Вона відповідає мінімальному рівню довгострокових середніх витрат фірми.
Рівновага галузі в довгостроковому періоді
Рівновага галузі спостерігається тоді, коли конкурентні фірми не прагнуть ані вступити в галузь, ані покинути її, а також не намагаються збільшити чи скоротити масштаби виробництва. Це відбувається, коли всі фірми в галузі мають середні витрати (АС), що дорівнюють ціні (Р), тобто

 
 

Цікаве

Загрузка...