WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції - Контрольна робота

Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції - Контрольна робота

попит;
P - ціна;
Q - обсяг ринкового попиту;
q- обсяг попиту конкурентної фірми;
P1 - ринкова ціна.
Конкурентна фірма - це фірма, що приймає ціну.
Фірма, що приймає ціну, - це продавець такого обсягу товарів чи послуг, який є занадто малим відносно їх загальної кількості на ринку, щоб вплинути на ринкову ціну. Конкурентна фірма може продати стільки, скільки бажає, по ринковій ціні P1 тому граничний доход конкурентної фірми буде дорівнювати ціні.
МR=Р,
МR - граничний доход;
P - ціна.
Графік 1.2. Граничний доход конкурентної фірми.
Фірма зацікавлена в додатковому доході, який може бути
отриманий від продажу додаткової одиниці товару.
Приріст валового доходу від продажу кожної додаткової одиниці продукції - це граничний доход (графік 1.2).
МR = (q2-q1)
Граничний доход - це зміна валового доходу відповідно до
зміни кількості товару, що продається:,
де МR - граничний доход;
TR- зміна валового доходу;
Q - зміна обсягу попиту.
Оскільки конкурентна фірма може продати стільки, скільки бажає (будь-яку кількість товарів), по ринковій ціні, то додаток довалового доходу від продажу додаткової одиниці товару буде такий самий, як ринкова ціна, або:
MR=P1
MR- граничний доход;
Р1 - ринкова ціна.
Граничний доход в умовах досконалої конкуренції незмінний
З'ясувавши таким чином, як зростає доход конкурентної фірми по мірі продажу додаткової одиниці товару, можна перейти до розгляду того, якими є умови визначення конкурентною фірмою обсягу пропозиції її продукції (що лежить в основі рішення конкурентної фірми щодо кількості товару на продаж).
Пропозиція конкурентної фірми
Модель пропозиції конкурентної фірми виходить з припущення заданості її економічної поведінки (раціональної поведінки виробника) на максимізацію прибутку.
Крива пропозиції конкурентної фірми показує, який обсяг випуску продукції буде виробляти та пропонувати фірма, щоб максимізувати прибуток.
Вона буде співпадати з тією частиною кривої граничних витрат фірми, яка розташована вище кривої її середніх змінних витрат.
Крива пропозиції конкурентної фірми - це частина
кривої її граничних витрат МС (Marginal Costs), що розташована вище за АVС.
Графік 1.3. Крива пропозиції конкурентної фірми.
А - точка припинення операцій;
В - точка самоокупності.
Там, де граничні витрати (МС) дорівнюють середнім сукуп-
ним витратам (АТС), визначається точка самоокупності (точка В) ( графік 1.3).
Там, де граничні витрати (МС) дорівнюють середнім змінним витратам (АVС), визначається точка припинення операцій (точка А), при будь-якій ціні, що нижча за Р0, фірма припиняє виробництво.
Для визначення обсягу випуску при будь-якій ціні (Р1,Р2), вищій за мінімальні середні змінні витрати (АVС), проводиться горизонтальна лінія до кривої граничних витрат (МС). Якщо із точки її перетину з кривою граничних витрат (МС) провести вертикальну лінію до осі абсцис, отримаємо точку, яка визначить той обсяг випуску продукції (q1, q2), який фірма по відповідній ціні пропонує до продажу.
Ринкова пропозиція
Ринкова пропозиція (пропозиція галузі) складається з обсягів пропозиції всіх фірм, що пропонують свою продукцію не ринку по будь-якій можливій ціні.
Крива ринкової пропозиції може бути одержана як результат додавання кривих пропозицій всіх індивідуальних фірм по кожній можливій ціні.
Оскільки крива пропозиції кожної фірми - це частина кривої її граничних витрат (МС), яка лежить вище кривої середніх змінних витрат (АVС), то крива ринкової пропозиції 8 буде отримана як результат додавання кривих МС1, МС2
МСз. ( графік 1.4).
Графік 1.4. Крива ринкової пропозиції.
Q - обсяг випуску галузі;
q1, q2 , q 3 - обсяг випуску фірм 1, 2, 3;
S- результат додавання кривих МС1, МC2 , МС3.
Детермінанти ринкової пропозиції:
* Кількість фірм у галузі.
* Середній розмір фірми в галузі.
* Ціни змінних ресурсів , що використовуються фірмами.
* Технологія.
Якщо поєднати пропозицію конкурентної фірми з її кривою попиту, стає можливим визначення рівноважного обсягів виробництва товару, який виробляє фірма.
Рівновага на ринку досконалої конкуренції
У процесі свого функціонування конкурентна фірма має прийняти рішення:
1) здійснювати виробничу діяльність чи ні;
2) якщо здійснювати, то скільки продукції виробляти і продавати.
По-перше фірма буде здійснювати виробництво, якщо ринкова ціна буде дорівнювати ціні Ро, що відповідає точці припинення операцій точка
(А на графіку 1.3.)
З моменту, коли ринкова ціна перевищить ціну Ро, фірма готова прийняти
рішення щодо здійснення виробничої діяльності.
По-друге фірма має вирішити, який обсяг продукції вона має виробляти.
Фірма, яка в своїй діяльності додержується правила раціональної поведінки, буде розширювати випуск продукції до точки Е, в якій її граничні витрати (МС) будуть дорівнювати граничному доходу (МR) (графік 1.5).
Якщо граничні витрати (МС) менші, ніж ціна (Р), продаж
додаткової одиниці товару збільшує доход. Тому прибуток збільшується (або збитки зменшуються) з розширенням виробництва товару до того моменту, поки граничний доход (МR) не стане дорівнювати граничним витратам (МС).
Короткострокова рівновага
Для конкурентної фірми стан, в якому кількість товарів та послуг, що нею виробляється, визначається рівнянням Р = МС = МR, називається рівноважним.
Виходячи з того що в умовах досконалої конкуренції граничний доход фірми дорівнює ціні (МR = Р), стан рівноваги може бути також визначений рівнянням
Р == МС.
Таким чином, конкурентна фірма досягає стану короткострокової рівноваги, коли Р = МК = МС.
Графік 1.5. Рівновага конкурентної фірми.
Максимізація прибутку конкурентною фірмою
Мета фірми - максимізація прибутку.
Прибуток - це різниця між сукупним доходом (ТR) і
сукупними витратами (ТС) за період продажу.
Прибуток = ТК - ТС.
Фірма прагне максимізувати прибуток, намагаючись максимізувати різницю між валовим доходом (ТК) і валовими витратами (ТС).
Максимізація прибутку - це максимізація
різниці між валовим доходом і валовими витратами: ТК -ТС.
Для конкурентної фірми валовий доход дорівнює ціні проданого товару (Р), помноженій на обсяг продажу (О);
ТR= Р * Q. Оскільки

 
 

Цікаве

Загрузка...