WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі. Капітал як чинник виробницт - Реферат

Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі. Капітал як чинник виробницт - Реферат

що це заважає розумінню самої суті таких феноменальних явищ як цінність, рента та прибуток. Проте поза цим винятком всі економісти того пріоду мали щонайменше середню математичну підготовку.
Математичні операції, які використовувались економістами того часу обежувались простими диференційнми обчисленнями. При цьому економічні функції вважались диференційованими та неперервними. Оптимальний стан описувався максимальним або мінімальним значенням певного показника при відповідних значеннях функції. Граничні значення це не що інше як похідна функції, що виражає певний економічний процес. Так за допомогою похідної формалізуються поняття граничних витрат, граничного доходу, граничного продукту, граничного прибутку тощо. Наприклад, гранична корисність у математичному виразі має вигляд першої похідної від функції корисності (яка виражає залежність сукупної корисності від кількості спожитого блага) по кількості цього блага. Іншими словами математичний вираз граничної корисності показує, що це поняття виражає зміну сукупної корисності, або її приріст при зміні споживання блага на одиницю.
Для функцій із декількома змінними, як наприлад виробнича функція, яка має змінні капітал і праця, граничний аналіз здійснюється за допомогю частинних похідних.
Крім того граничний аналіз економічних процесів наочно показує причини існування економіки як явища: відносна рідкість благ та ресурсів для їх вироблення обумовлює існування альтернативних можливостей використання обмеженої кількості ресурсів для отримання певного продукту та альтернативні шляхи задоволення потреб при обмеженому бюджеті. Ці положення про альтернативну вартість є вихідними засадами сучасної економічної теорії: не можна задовольнити потреби одного без нанесення шкоди іншому та неможливо виробити додаткову одиницю одного блага щоб не пожертвувати при цьому виготовленням певної кількості іншого. За допомогою граничних величин питання про оптимізацію виробництва та споживання набуває точного математичного виразу .
4.Капітал як фактор виробництва.
Капітал як фактор виробництва являє собою майно (засоби виробництва), що належить підприємцям або іншим власникам і використовується в процесі створення товарів і послуг.
Поняття капітал та його різноманітні форми, види, елементи є такими ж поширеними в економічній теорії та повсякденному житті, як поняття гроші, власність, ціна то що. Тут я хочу розглянути деякі з них.
апітал - це всі засоби виробництва, створені людьми: інструменти, промислове обладнання та інше, а також знання, вміння і досвід, набуті людством і індивідом у процесі навчання і практичної діяльності. Створення будь-якого капіталу пов'язане з певним компромісом між сьогоденням, коли доводиться терпіти незручності задля накопичення капіталу у майбутньому.
Граничний фізичний продукт, віднесений до вкладеного капіталу, можна визначити, як відношення збільшення майбутнього випуску продукції до його скорочення в даний момент.
Економічна теорія відрізняє:
- фізичний капітал - сукупність матеріальних засобів, які використовуються на різних етапах виробництва і збільшують продуктивність людської праці (верстати, будівлі тощо);
- фінансовий капітал - сукупність грошових засобів;
1. юридичний капітал - сукупність прав розпорядження деякими цінностями;
2. людський капітал - це ті вклади, які збільшують фізичну чи розумову здатність людини.
У процесі виробництва різні елементи фізичного капіталу поводять себе неоднаково. Одна частина функціонує на протязі довгого періоду, інша використовується одноразово. Першу частину капіталу називають основним капіталом, другу - оборотним капіталом.
Основний капітал - це капітал, котрий приймає участь у процесі виробництва на протязі декількох виробничих циклів і передає свою вартість на створюючи товари по частинах.
Оборотний капітал - сировина, матеріали, електроенергія і т.д. - приймають участь у виробничому циклі лише один раз і свою вартість повністю переносять на створені продукти.
Основний капітал по мірі використання зменшується.
Фізичне зношення - чим більший час експлуатації основного капіталу, тим більше фізичне зношення.
З фізичним зношенням пов'язане поняття амортизації.
Амортизація - це об'єктивний процес поступового перенесення вартості засобів праці, відповідно до їх зносу, на вироблену з їх допомогою продукцію, послуги. Шляхом проведення амортизаційних відрахувань формується амортизаційний фонд, який використовується для відтворення основних фондів.
Моральний знос - процес знецінення основного капіталу, внаслідок появи більш дешевого чи вдосконаленого сучасного обладнання.
Кожен фактор виробництва створює свій доход, яким винагороджується власник фактору. Для капіталу таким доходом є відсоток.
Відсотковий доход - це доход на вкладений у бізнес капітал. В основі цього доходу лежать витрати від альтернативного використання капіталу.
Згідно неокласичної теорії рівноважна ставка відсотку визначається на ринку капіталу шляхом порівняння корисності (граничної доходності MRP) капіталу і витрат від відмови використовувати капітал у теперішній час.
Функціональні форми капіталу - грошова, продуктивна, товарна.
Щоб заснувати підприємство потрібні грошові кошти, тобто грошовий капітал.
Промисловий капітал - капітал, що функціонує в сфері матеріального виробництва, у процесі свого руху послідовно проходить три стадії, приймає і скидає три форми й у кожній з них виконує відповідні функції.
Товарний капітал - одна із функціональних форм, що наряду з грошовою та промисловою відповідає певній стадії кругообороту промислового капіталу.
Торговий капітал - капітал, що функціонує в сфері товарного обігу, одна з найдавніших форм капіталу, що спочатку виступала в вигляді купецького.
В розвинутому ринковому господарстві це відокремлена частина промислового капіталу в товарній формі. Торговий капітал безпосередньо не приймає участі у виробництві, але виконує важливу роль опосередковуючи реалізацію товарів, доведених до споживачів і тим самим сприяє прискоренню обороту промислового капіталу і косвено впливає на збільшення маси прибавочної вартості, а значить і на зростання капіталістичного прибутку. Формула руху торгового капіталу Г - Т - Г .
Його основною функцією є перетворення торгового капіталу в грошовий за допомогою актів купівлі-продажу.
4.1.Види капіталів.
Позичковий капітал - це капітал, що приносить проценти. Одна з найдавніших форм капіталу, що виступала у вигляді лихварського.
Позичковийкапітал - це грошовий капітал, що віддає його власник в суду функціонуючому підприємцю на визначений строк на умовах повереності і за певну плату у вигляді проценту. Позичковий капітал формується із тимчасово вільних грошових коштів, що створюються в процесі обороту промислового капіталу.
Форма руху позичкового капіталу Г - Г . Найбільш спотворює реальні виробничі відносини, породжуючи думку, що гроші, незалежно від процесу виробництва і процесу обігу, приносять великі гроші. В

 
 

Цікаве

Загрузка...