WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Теорія олігополії, антимонопольне законодавство України - Контрольна робота

Теорія олігополії, антимонопольне законодавство України - Контрольна робота

двох основних напрямках:
1) розвиток системи правових засобів захисту і відповідальності в сфері антимонопольного законодавства;
2) удосконалювання правової процедури їх застосування.
3. Задача
Функція попиту: Qd=7 - P
Функція пропозиції: Qs=-5 + 2P
Визначити:
-рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажу;
-що виникне, коли ціна буде встановлена керівництвом держави на рівні 3 грн.?
Розв'язок
Для знаходження рівноважної ціни зрівнюємо праві части рівнянь для визначення рівноважної ціни:
7-Р = -5 + 2Р
3Р = 12
Р =4
Рівноважна ціна дорівнює 4 грн. Для знаходження обсягу підставляємо рівноважну ціну в рівняння попиту або пропозиції і отримуємо Qs=Qp = 3 одиниці.
Якщо ціна буде встановлена державою на рівні 3 грн., то підставивши ціну в рівняння ми отримуємо, що попит буде на 4 одиниці, а пропозиція при такій ціні може задовольнити лише 1 одиницю, тому виникне дефіцит в три одиниці.
Список використаної літератури
1. Макконел К.Р., Брю С.Л. "Экономикс", М.93
2. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. "Микроэкономика", С - Пб. 96
3. Р. С. Піндайк, Деніел Л. Рубінфельд "Мікроекономіка"-К.: "Основи", 1996. - 646 с.
4. Н. А. Саниахметова "Захист прав підприємців в Україні". Харків, "Одиссей" 1998.
5. Н. А. Саниахметова "Нове в законодавстві України про підприємництво і його захист". Київ "Бліц - Информ" 1996.
6. Закон України "Про обмеження монополізму і недопущенні недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності"
7. Ст. 42 Конституції України
8. Ст. 1, 4-6,12, 16, 20 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
9. Ст. 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення
5. Додатки
5.1. Ст. 42 Конституції України
Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів,посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом. Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів
5.2. Ст. 1, 4-6,12, 16, 20 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
Стаття 1. Визначення термінів Для цілей цього Закону вживаються такі терміни: товар - продукт діяльності (включаючи роботи, послуги, а також цінні папери), призначений для реалізації; ринок товару (товарний ринок) - сфера обороту товару однієї споживчої вартості, в межах якої визначається монопольне становище; органи державної влади - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державні органи, що здійснюють регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, регулювання ринку цінних паперів, державні органи приватизації, місцеві органи виконавчої влади; ( Абзац четвертий статті 1 в редакції Законів N 258/95-ВР від 05.07.95, N 154/98-ВР від 03.03.98 ) органи адміністративно-господарського управління та контролю - об'єднання підприємств, інші суб'єкти господарювання, громадські організації при виконанні ними функцій управління та контролю в межах делегованих їм повноважень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування; ( Абзац п'ятий статті 1 в редакції Закону N 154/98-ВР від 03.03.98 ) конкуренція - змагальність підприємців, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач; монопольне становище - домінуюче становище суб'єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Монопольним визнається становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 відсотків. Рішенням Антимонопольного комітету України може визначатися монопольним становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару менше 35 відсотків; монопольна ціна - ціна, яка встановлюється суб'єктом господарювання, що займає монопольне становище на ринку, і призводить до обмеження конкуренції або порушення прав споживача; ( Абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 ) монопольна діяльність - дії (бездіяльність) суб'єктів господарювання за умови монопольного становища на ринку одного суб'єкта господарювання (групи суб'єктів господарювання) у виробництві та реалізації товарів, а також дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів адміністративно-господарського управління та контролю, спрямовані на недопущення, істотне обмеження чи усунення конкуренції; монопольне утворення - підприємство, об'єднання чи господарське товариство та інше утворення, що займає монопольне становище на ринку; суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю; будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює контроль над суб'єктами господарювання, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 258/95-ВР від 05.07.95, в редакції Закону N 154/98-ВР від 03.03.98 ) інформація - відомості в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 154/98-ВР від 03.03.98 ) контроль - вирішальний вплив юридичної або фізичної особи на господарську діяльність суб'єкта господарювання, який

 
 

Цікаве

Загрузка...