WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Концепції виникнення та сутності грошей - Курсова робота

Концепції виникнення та сутності грошей - Курсова робота

притаманна найвища ліквідність серед всіх фінансових засобів. Так, функція грошей як засобу платежу полягає у можливості купівлі з наступною оплатою. Як засіб нагромадження гроші полегшують процес здійснення накопичення з поточного доходу за рахунок гарантування майбутньої купівлі здатності. Функцію світових грошей гроші виконують як засіб міждержавних розрахунків. Своєрідною формою буття грошових функцій виступають форми грошей, які виступають як засіб вираження сутності грошей. Існують такі форми грошей: повноцінні і неповноцінні.
Проблеми суті і функцій грошей є дуже важливими при становленні національної грошової системи. Слабкість і сила національних валют виражаються в тому, як вони виконують свої функції. Так нестабільність гривні як національної валюти України заважає їй бути повноцінною мірою вартості, так як в даному випадку змінюється масштаб цін. Внаслідок знецінення грошових знаків, погано виконуються функції купівельного та платіжного засобів. Також в Україні простежується і порушення ефективності виконання функцій нагромадження, оскільки вона прямо залежить від стабільності грошової одиниці.
Отже для побудови ефективної грошової системи необхідне правильне розуміння суті грошей і створення сприятливих умов для виконання грошима своїх функцій.
Гроші - це все те, що може бути використане як засіб платежу, оплата боргу, що не втрачає своєї цінності при поділі і може накопичуватись. Інакше кажучи, гроші - це загальна одиниця вартості товарів чи послуг. Гроші можуть класифікуватись за грошовими системами (метало-грошового обігу і паперово-кредитного грошового обігу), за концепціями (раціоналістична, еволюційна, функціональна), за способами розрахунку (готівкові, безготівкові), тощо. Гроші не є товаром, а є кінцевою продукцією, що постійно виробляється як результат витрат суспільного часу.
Слабкість і сила національних валют виражаються в тому, як вони виконують свої функції. Нестабільність гривні як національної валюти України заважає їй бути повноцінною мірою вартості. Саме тому у нашій державі для визначення вартості того чи іншого товару або послуги використовують долар США або євро. Інше поки що неможливе через високу ступінь залежності України від наданих кредитів та нестабільність курсу національної грошової одиниці. На сьогодні, на мою думку, найнадійнішим виразником багатства залишається золото. Це відбувається тому, що ціна золота в основних валютах на всіх фондових біржах світу, практично однакова.
Найбільш актуальними в сучасних умовах є такі властивості грошей: стабільність вартості, економічність, тривалість використання, однорідність, подільність, портативність. Базовою властивістю грошей є стабільність вартості, підтримання якої є одним з центральних економічних завдань. Важливою властивістю грошей є їх економічність, яка дає змогу суспільству мінімізувати витрати на виготовлення грошей і забезпечити ними потреби оберту. Важливим способом забезпечення економічної готівки є довгостроковість її використання, яку вважають властивістю грошей. Однорідність грошей є властивістю, яка вимагається від усіх форм грошей. Особливо гостро вирішувалось питання однорідності, коли носієм грошей виступали звичайні товари, оскільки кожний екземпляр таких грошей істотно відрізнявся від інших. Гроші повинні мати і таку властивість, як подільність. Для здійснення платежів швидко, без додаткових витрат, гроші повинні легко ділитися на будь - які частини. Останньою властивістю грошей є їх портативність. Вони мають бути такими, щоб їх легко було носити, зручно ними користуватися в повсякденному житті.
Додаток 3
рис.1 Структура грошової маси в Україні, 2000-2001 р.р.
Додаток 1.
рис. 1 Запаси монетарного золота і сукупне виробництво золота,1840 -1980 рр.
Список використаної літератури
1. Алмазова О.Л , Дубоносов Л.А. Золото и валюта Учебник.- М: Финанси и статистика. 1998г. 150 с.
2. Бобров В.Я. Экономическая теория Учебник.- М: Норма-Информ 1998г.320с.
3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Навчальний посібник.- К.: Либідь. - 1995. - 320с.
4. Бункина М. К Деньги, банки, валюта. Учебник.- М: ДИС 1994 г. 320 с.
5. Бункина М. К., Семенов В. А. Макроэкономика Учебник.- М. ДИС 1994 г. 320 с.
6. Бурда М.,Виплош Ч. Макроекономіка Підручник.- К: Основи 1998 р. 682 с.
7. Ватамюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка.- К.: "Альтернативи". - 2001. - 606с.
8. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навчальний посібник. - К.: Вища школа. - 2002. - 543с.
9. Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика/ Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ.ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. - СПб. СПб-Оркестр: Литера плюс. - 1994. - 448с.
10. Економіка підприємства/ Підручник/ За ред. Покропивного С.Ф. - К: КНЕУ. - 2000. - 528с
11. Економічна теорія: Політекономія/ Підручник/ За ред. Базилевича В.Д. - К.: Знання - Прес.-2001. - 606с.
12. Економічна теорія: Навчальний посібник/ за ред. Ватамюка З.І. - К.: "Альтернативи".-1997. - 581с.
13. Економічна теорія: Навчальний посібник/ за ред. Ватамюка З.І. - К.: Альтернативи.-1997. - 581с.
14. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка): Навчальний посібник .- Тернопіль: ТАНГ-"Астон". - 1998. - 368с.
15. Крупка М.І.,Островерх П.І. Основи економічної теорії: Навчальний посібник.- К.: Атіка. - 2001. - 344с.
16. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд.- К.: Хагар-Демос. - 1993. -785с.,: табл. граф.
17. Ніколенко Ю.В., Демківський А.В., Вергун Л.І. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ. - 2003. - 540с.
18. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ за ред. Мочерного С.В. - К.: Академія. - 2001. - 656с.
19. Піндайк Р.С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка/ Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. - К.: Основи. - 1996. - 646с.
20. Пруссова Л.Г. Экономика:Навчальний посібник. - К: ЕксОб. - 1999. - 632с.
21. Рудавка С.І., Ольшевський Л.Б. Основи економічної теорії: Навчальний посібник.- К.: Вінниця ВДМУ. - 1997. - 324с.
22. Савченко А.Г.Макроекономіка: Навчальний посібник.- К.: Либідь. - 1999. - 288с.
23. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. - К.: Основи. - 1998. - 676с.
?
Поява грошових одиниць різних країн Таблиця 1
Століття VIII-IX X-XI XII XIII XIV XV XVI-XVII XVIII-XIX XX
Назва грошових одиниць
Динарій*
Драхма
Пенязь
Гривня
Гривенник
Срібло
Скот
Злато
Златиця
золотой
Золотий
Куна
Векша
Резана
Мордка
Ногата
Грош
Алтин
Алтинник
Артуг
Дєньга
Гроші
Рубль
Полтинна
Полтіннік
Полушка
Копійка
* Слова розташовані у таблиці згідно порядку їх появи в українській мові.

 
 

Цікаве

Загрузка...