WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Концепції виникнення та сутності грошей - Курсова робота

Концепції виникнення та сутності грошей - Курсова робота

постачені особливими знаками і печатками. Ці квитки володіли різною купівельною спроможністю і під страхом страти були обов'язкові до прийому.
Однак широке поширення паперових грошей починається з кінця XVII. У Європі появу паперових грошей зв'язують з досвідом Франції 1716-1720 р. Емісія паперових грошей, проведена банком Джона Ло, закінчилася невдачею. У Росії емісія паперових грошей - асигнацій уперше почалася в 1769 р. Передбачалося, що як і в інших країнах, що ризикнули ввести паперові гроші, їх можна буде при бажанні обміняти на срібло або золото. Але усе виявилося інакше. Уже до кінця століття надлишок асигнацій змусив призупинити розмін, курс асигнаційного карбованця, природно, почав падати, а товарні ціни рости. Гроші поділялися на "погані" і "гарні". За законом Томаса Грехема, погані гроші витісняють гарні. Закон говорить, з оберту зникають гроші, ринкова вартість яких стосовно поганих грошей і офіційно встановленому курсові підвищується. Вони просто приховуються - у будинку, банківських сейфах. У XX в. виконавцями ролі "поганих" грошей виступали банкноти, що витісняли із оберту золото.
З часу першої світової війни, тенденція до припинення розміну банкнот на золото поширюється повсюдно. Перед центральними банками встала задача невсипущого контролю за грошовим обігом. Насправді, паперові гроші самі по собі корисної цінності не мають. Паперові гроші - символи, знаки вартості. Чому ж тоді відбувся повсюдний і в наслідку, що закріпився, відхід від золота? Найпростіше пояснення: паперові гроші зручні в оберті, їх легко носити із собою. Непогано згадати слова великого англійця Адама Сміта, що говорив, що паперові гроші повинні розглядатися як більш дешеве знаряддя оберту. Дійсно, в обороті монети стираються, частина шляхетного металу пропадає. До того ж, зростають потреби в золоті в промисловості, медицині, споживчої сфери. І головне - товарообіг у масштабах, обчислювальних трильйонами доларів, марок, карбованців, франків і інших грошових одиниць, золоту просто не під силу обслужити. Перехід до паперово-грошового оберту різко розширив рамки товарного обміну. Паперові гроші у відмінності від металевих є лише знаками вартості, представниками золота. "Паперові гроші лише оскільки знаки вартості, оскільки вони є представниками відомих кількостей золота, а кількість золота, як і всякі інші кількості товарів, є в той же час кількість вартості".
Паперові гроші - банкноти і казначейські квитки - обов'язкові до прийому як платіжний засіб на території даної держави. Їхня вартість визначається лише кількістю товарів і послуг, який можна купити на ці гроші. Отже, XX в. ознаменований переходом до оберту паперових грошей і перетворенням золота і срібла в товар, який можна купити за ринковою ціною.
2. Концепції виникнення грошей
2.1. Поява грошей як результат еволюційного розвитку товарного обміну.
Поява грошей як результат еволюційного розвитку товарного обміну. Даючи науково достовірне тлумачення сутності грошей, потрібно насамперед дослідити їх походження. Світова економічна думка не дала однозначного пояснення цього процесу.
Починаючи з Аристотеля і до XVIII ст. у теорії грошей досить поширеною була думка, що гроші виникли внаслідок угоди між людьми або запроваджені законодавчими актами держави задля полегшення обміну товарів. Таке трактування походження грошей дістало назву раціоналістичної концепції.
Проте науковий аналіз походження та природи грошей, зроблений класиками політичної економії А. Смітом, Д. Рікардо, К. Марксом, довів безпідставність раціоналістичної концепції. Адже гроші в їх найпростіших проявах виникли на ранніх ступенях розвитку суспільства, коли ні фактор взаємної домовленості, ні державна влада просто не могли відігравати істотної ролі у формуванні економічних відносин, тим більше конституювати таку складну їх форму, як гроші.
Засновники класичної політичної економії дійшли висновку, що виникнення грошей зумовлене труднощами безпосереднього обміну продуктами праці.
Потреба в обміні виникла в епоху розкладу первіснообщинного ладу. До того люди жили замкнутими общинами, в межах яких спільно працювали і безпосередньо задовольняли потреби своїх членів. Усередині такої общини не було обміну і не було потреби в грошах. Коли община стала виробляти продуктів більше, ніж їх потрібно було для прожитку, виникла потреба в міжобщинному обміні, що відкрило шлях до появи грошей. Разом з тим це започаткувало процес руйнування самої общини.
На найнижчих щаблях економічного розвитку, коли виробники тільки почали одержувати надлишки продуктів своєї праці і хотіли їх обміняти, зробити це було досить складно: бажання двох суб'єктів ринку щодо обміну споживними вартостями не збігалися. Наприклад, власник шкур овець хотів виміняти на них зерно, але власнику зерна потрібна була сокира. Добре, якщо власник останньої мав потребу в шкурах овець, тоді обмін міг відбутися. Інакше всі троє нічого не могли придбати і поверталися з ринку зі своїми товарами.
Поступово учасники обміну впевнювалися в тому, що серед продуктів, котрі обмінюються на ринку, є такий, попит на який найбільший, тобто він має найвищу споживну вартість. Цей продукт завжди можна легко обміняти на необхідне в даний момент благо. Припустимо, що таким продуктом у даній місцевості є сіль. Якщо вона виявиться в місці обміну, то власник овечих шкур відразу обміняє їх на сіль, за яку потім виміняє необхідне йому зерно прямо чи опосередковано: спочатку - сокиру, а за неї - зерно.
У цьому випадку сіль для власника шкур є не просто споживною вартістю, а засобом обміну, тобто виконує найпростішу функцію грошей. З розвитком і ускладненням обміну такі продукти стають дедалі бажанішими для учасників обміну, їх починають приймати всі в обмін на звичайні продукти, а відтак вони поступово набувають нової споживної вартості - властивості бути загальним товарним еквівалентом. В окремих місцевостях, де з глибокої давнини відбувався обмін, поступово виділялися свої товари на роль загального еквівалента. У такій ролі в різних народів виступали худоба, хутра, сіль, зерно, черепашки, метали та ін. На перший погляд може видаватися, що товарний метаморфоз з участю грошей як звичайних товарів, наприклад "овеча шкура - сіль, сіль - сокира", є звичайним бартером, подібним до операції "овеча шкура - сокира". Але поява в цій операції грошового посередника - солі - надає їй істотних відмінностей і переваг перед звичайним бартером: вона значно спростилася, прискорилася і здешевилася, підвищилась її надійність, суспільна підконтрольність, оскільки в ній з'являється третій суб'єкт.
Стихійне закріплення за одним із товарів ролі загального еквівалента означало, власне, появу грошей в їх найпростішому вигляді. Вони вже могли виконувати висхідні,базові грошові функції - засобу вимірювання вартості та засобу обігу. Проте на цій примітивній формі розвиток грошей не зупинився.
У міру розвитку товарного виробництва, зростання продуктивності суспільної праці, ускладнення та

 
 

Цікаве

Загрузка...