WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Аналіз беззбитковості проекту - Курсова робота

Аналіз беззбитковості проекту - Курсова робота

000 1,0 20 000
1 12 000 0,909 10 908 0,870 10 440
2 12 000 0,826 9 912 0,756 9 072
ІRR=10%+((820/(820+488)) х (15-10))%=13,1%
Істотна різниця NPV та IRR полягає в тому, що використання ІRR завжди веде до використання одного й того самого проекту, натомість вибір за NPV залежить від вибраної ставки дисконту. Вибір проектів за NРV правильний настільки, наскільки правильно обрано ставку дисконту.
При застосуванні ІRR виникають такі труднощі:
Неможливо дати однозначну оцінку IRR проектів, у яких зміна знака NPV відбувається більше одного разу.
При аналізі проектів різного масштабу ІRR не завжди узгоджується з NPV.
Застосування ІRR неможливе для вибору альтернативних проектів відмінного масштабу, різної тривалості та неоднакових часових проміжків.
Приклад порівняння проектів А та В за критеріями NРV та ІRR.
Проект А
t Bt-Ct
1/(1+і)t
при 10% Bt-Ct
при 10% 1/(1+і)t
при 15% Bt-Ct
при 15%
0 -20 000 1,0 - 20 000 1,0 20 000
1 12 000 0,909 10 908 0,870 10 440
2 12 000 0,826 9 912 0,756 9 072
NPV=820 NPV=-488
ІRR=10%+((820/(820+488)) o (15-10))%= 13,1%
Проект B
t Bt-Ct
1/(1+і)t
при 10% Bt-Ct
при 10% 1/(1+і)t
при 15% Bt-Ct
при 15% 1/(1+і)t
при 20% Bt-Ct
при 20%
0 -20 000 1,0 - 20 000 1,0 -2 000 1,0 -2 000
1 1 300 0,909 1 182 0,870 1 131 0,833 1 083
2 13 000 0,826 1 074 0,756 983 0,639 902
NPV=256 NPV=114 NPV=-15
ІRR=15%+((114/(114+15)) o (20-15))%=19,4%
Проект А має вищу NPV, але нижчу ІRR. Якому проекту віддати перевагу?
t Bt-Ct
проекту А Bt-Ct
проекту Б (Bt-Ct)А-
( Bt-Ct)Б 1/(1+і)t
при 10% NPVtA-
NPVtБ
0
1
2
- 20 000
12 000
12 000
- 2000
1300
1300
18 000
10 700
10 700
1,0
0,909
0,826
-18 000
9 726
8 838
NPV=564
Правильну відповідь здебільшого дає NРV. Це зумовлено тим, що проект А коштує більше (на 18 000 в 0-му році), але його цінність порівняно з проектом Б більша.
Додаткові витрати по проекту А вигідні, оскільки додатковий прибуток дає позитивну NРV в сумі 564.
Коефіцієнт вигід/витрат - Benefit/Cost Ratio (BCR)
BCR є відношенням дисконтова них вигід до дисконтова них витрат. Основна формула розрахунку має такий вигляд:
Критерій відбору проектів полягає в тому, щоб вибрати всі незалежні проекти з коефіцієнтами BCR, більшими або рівними одиниці. При застосуванні цього критерію слід пам'ятати, що коефіцієнт BCR має такі недоліки:
може давати неправильні ранжирування за перевагою навіть незалежних проектів;
не годиться для користування при виборі взаємовиключних проектів;
не показує фактичну величину чистих вигід.
BCR має кілька варіантів розрахунку.
1. При жорстких обмеженнях на капітал, на відміну від обмежень як по капіталу, так і по поточних витратах:
BCR = (В-O)/К,
де: О - поточні витрати; R - капітальні витрати.
2. За наявності дефіцитних або унікальних ресурсів:
BCR = (В-С)/К,
де: R - вартість дефіцитних ресурсів.
Прикладом дефіцитних ресурсів може бути іноземна валюта.
Головною потенційною проблемою при застосуванні цих різновидів критерію є подвійний рахунок, якого слід уникати.
Критерій ВСR. може бути використаний для демонстрації того, наскільки можливе збільшення витрат без перетворення проекту на економічно непривабливий. Основна перевага критерію полягає в можливості швидкого з'ясування його значень для оцінки впливу на результати проекту рівнів ризиків та непевностей,
Індекс прибутковості - Profitability Index (РІ) є відношенням суми наведених ефектів (різниця вигід і поточних витрат) до величини інвестицій
РІ тісно пов'язаний з NРV. Якщо NPV позитивна, то й РІ > 1, і навпаки- Якщо РІ > 1, проект ефективний, якщо РІ < 1 - неефективний.
Модифікована внутрішня норма рентабельності -Modification Internal Rate of Return (MIRR) проекту дорівнює ставці дисконту, при якій чиста вартість капітальних витрат дорівнює майбутній вартості вхідних грошових потоків, що реінвестуються за ціною капіталу. Тобто MIRR передбачає, що позитивні грошові потоки проекту реінвестуються за ціною капіталу, що дає краще уявлення про реальну доходність проекту. Розрахунок MIRR здійснюється за формулою:
де Х - значення МВСР, яке потрібно знайти.
Тут до витрат відносяться всі вихідні грошові потоки, а до надходжень - вхідні. Ліва частина рівняння - поточна вартість капітальних витрат, дисконтована на ціну капіталу, а чисельник правої частини - майбутня вартість вигід.
Строк окупності проекту - Payback Period (РВР) використовується переважно в промисловості. Він вказує кількість років, потрібних для відшкодування капітальних витрат проекту з чистих сумарних доходів проекту. Критерій прямо пов'язаний з відшкодуванням капітальних витрат у найкоротший період часу і не сприяє проектам, які дають великі вигоди лише згодом. Він не може слугувати за міру прибутковості, оскільки грошові потоки після строку окупності не враховуються.
Критерій найменших витрат (НВ) використовується тоді, коли оцінка вигід проекту складна й ненадійна. При цьому порівнюють наведені витрати по різних варіантах проекту і вибирають той, який при найменших витратах забезпечує найкращі результати.
Критерій прибутку в перший рік експлуатації дає змогу перевірити, чи забезпечують вигоди за перший рік експлуатації проекту "достатню" доходність. При ньому порівнюється чистий доход за перший рік експлуатації з капітальними витратами проекту, включаючи процентний доход у період робіт по будівництву (береться накопичена сума процентів, а не наведені про-центи). Якщо відношення вигід до витрат менше ціни капіталу, то проект, можливо, є передчасним, а при більшому відношенні можна зробити висновок, що з проектом, очевидно, припізнилися.
Використання цього критерію є першим наближенням до повно масштабної перевірки з метою визначити, чи передбачена максимізація NРV планом проекту.
Тема: Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми
План
1. Ліквідність, показники ліквідності.
2. Показники рентабельності. Розрахунок чистого прибутку підприємства.
Література: див. ст. 362 "Основи фінансового проектування"
1. Ліквідність, показники ліквідності.
Існує кілька принципових схем аналізу фінансового стану і результатів підприємства. V цьому посібнику наводиться найпоширеніша у світовій практиці

 
 

Цікаве

Загрузка...