WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМікроекономіка → Аналіз беззбитковості проекту - Курсова робота

Аналіз беззбитковості проекту - Курсова робота

інвестицій відносяться:
o капіталовіддача (річні продажі, поділені на капітальні витрати);
o оборотність товарних запасів (річні продажі, поділені на середньорічний обсяг товарних запасів);
o трудовіддача (річні продажі, поділені на середньорічну кількість зайнятих робітників і службовців).
Однак ці показники відносяться до числа показників моментного статичного ряду і не враховують динамічних процесів у їх взаємозв'язку.
Для оцінки ефективності інвестицій доцільніше використовувати показники, які дають змогу розрахувати значення критеріїв ефективності інвестиційних проектів, беручи до уваги комплексну оцінку вигід і витрат, зміну вартості грошей у часі та інші чинники.
До неформальних критеріїв оцінки та вибору інвестиційних проектів відносяться:
o рейтинг країни на основі оцінки інвестиційного клімату;
o рівень здібностей управлінського персоналу до реалізації проекту;
o рівень розвитку інфраструктури, що забезпечуєреалізацію проекту (транспорт, зв'язок, готельний сервіс).
3. Критерії ефективності проектів
Використання критеріїв ефективності інвестиційних проектів допомагає аналітикові прийняти, схвалити або змінити проект. Вибір конкретного критерію для висновку про ефективність проекту залежить від певних чинників - наявної ринкової перспективи, існування обмежень на ресурси для фінансування проекту, коливань грошових потоків та можливості одержання прибутку. Хоча деякі критерії добре відомі й широко застосовуються, для аналітика вкрай важливо бути ознайомленим з усім багатством вибору, щоб обрати комбінацію, яка найбільші; підходить для проекту.
Чиста теперішня вартість - Net Present Value (NPV)
Це найвідоміший і найуживаніший критерій. У літературі зустрічаються й інші його назви: чиста наведена вартість, чиста наведена цінність, дисконовані чисті вигоди.
NPV являє собою дисконотовану цінність проекту (поточну вартість доходів або вигід від зроблених інвестицій).
NPV дорівнює - річниці між майбутньою вартістю потоку очікуваних вигід і поточною вартістю нинішніх і наступних витрат проекту протягом усього його циклу,
Для розрахунку NPV проекту необхідно визначити ставку дисконту, використати її для дисконтування потоків витрат та вигід і підсумувати дисконтовані вигоди й витрати (витрати зі знаком мінус), При проведенні фінансового аналізу станка дисконту звичайно є ціною капіталу для фірми. В економічному аналізі ставка дисконту являє собою закладену вартість ка-піталу, тобто прибуток, який міг би бути одержаний при інвестуванні найприбутковіших альтернативних проектів.
Якщо NРV позитивна, то проект можна рекомендувати для фінансування. Якщо NPV дорівнює нулю, то надходжень від проекту вистачить лише для відновлення вкладеного капіталу. Якщо NРV менша нуля - проект не приймається.
Розрахунок NPV робиться за такими формулами:
NPV = ,
або
NPV =
де Вt - вигоди проекту в рік t, Сt - витрати на проект у рік t, і - ставка дисконту; n - тривалість (строк життя) проекту.
Приклад. Розрахуємо чисту теперішню вартість проекту, вигоди та витрати котрого розподіляють за роками, якщо ставка дисконту дорівнює 10%.
Роки Витрати Вигоди Чисті вигоди Коефіцієнт дисконтування Дисконтовані
чисті вигоди
t Сt Вt Вt - Сt 1/(1+і)
1 1,09 0 -1,09 0,909 -0,99
2 4,83 0 -4,83 0,826 -3,99
3 5,68 0 -5,68 0,751 -4,27
4 4,50 0 -4,50 0,638 -3,07
5 1,99 0 -1,99 0,621 -1,24
6 0,67 1,67 1,00 0,565 0,57
7 0,97 3,34 2,37 0,513 1,22
8 1,30 5,00 3,70 0,467 1,73
9 1,62 6,68 5,06 0,424 2,15
10-30 1,95 8,38 6,43 3,283 23,58
NPV - чиста поточна вартість 15,67
Основна перевага NPV полягає в тому, що всі розрахунки провадяться на основі грошових потоків, а не чистих доходів. Окрім того, ефективність головного проекту можна оцінити шляхом підсумування NPV його окремих під проектів. Це дуже важлива властивість, яка дає змогу використовувати NPV як основний критерій при аналізі інвестиційного проекту.
Основна вада NPV полягає в тому, що її розрахунок вимагає детального прогнозу грошових потоків на строк життя проекту. Часто робиться припущення про постійність ставки дисконту.
Для аналізу залежності NPV від ставки дисконту використовується крива, яка має назву профіль NPV. Іноді її називають профілем проекту.
Рис.3. Залежність величини чистої теперішньої вартості від ставки дисконту
Правила роботи з критерієм чистої теперішньої вартості:
1. Проекти приймаються тільки тоді, коли NPV більша нуля.
2. За наявності бюджетних обмежень обирається такий проект, який максимізує NPV.
При виборі взаємовиключних проектів за умов відсутності бюджетних обмежень обирається проект з максимальною NРV.
Однак, при застосуванні NPV виникають такі труднощі:
1. Складно визначити NPV у проектах, до яких входять дрібніші проекти.
3. При порівнянні проектів різної тривалості за NРV необхідне використання спеціальних процедур приведення строків до порівнюваного періоду.
Внутрішня норма рентабельності - Internal Rate of Return (IRR)
У літературі зустрічаються й інші назви: Внутрішня ставка рентабельності, внутрішня ставка доходу, внутрішня норма прибутковості. ІRR проекту дорівнює ставці дисконту, при якій сумарні дисконтова ні вигоди дорівнюють сумарним дисконтованим витратам, тобто ІRR є ставкою дисконту, при якій NVP проекту дорівнює нулю.
ІRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.
Розрахунок IRR проводиться методом послідовних наближень величини NPV до нуля при різних ставках дисконту. Розрахунки проводяться за формулою:
= 0
На практиці визначення IRR проводиться за допомогою такої формули:
,
де А - величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна;
В - величина ставки дисконту, при якій NPV негативна; а - величина позитивної NPV, при величині ставки дисконту А; в - величина іктлтиппої NPV, при величині ставки дисконту В.
Якщо значення ІRR проекту для приватних інвесторів більше за існуючу ставку рефінансування банків, а для держави - за нормативну ставку дисконту, і більше за ІRR альтернативних проектів з урахуванням ступеня ризику, то проект може бути рекомендований для фінансування.
Приклад розрахунку IRR
t Bt-Ct
1/(1+і)t
при 10% Bt-Ct
при 10% 1/(1+і)t
при 15% Bt-Ct
при 15%
0 -20 000 1,0 - 20

 
 

Цікаве

Загрузка...